Hlupákům vědomosti vždycky překážely (Richelle Mead, americká spisovatelka 20. - 21. stol.)

Stanovisko k tzv. učebnici Moravské dějiny do roku 1860

Moravská národní obec přišla v roce 2020 s novým projektem, iniciativou „Učebnice pro Moravu“. Kniha má název Moravské dějiny do roku 1860. Tato učebnice má být údajně vhodná zejména pro samostudium. Že samostudium žlutočervení ultramoravané potřebují, jako „sviňa drbání“, o tom není pochyb. K samostudiu ovšem existuje celá řada seriózních vědeckých i populárně naučných tiskovin. K tomu není potřeba vydávat takzvanou učebnici pro samouky. Ta má zjevně jiný cíl, totiž utvrzovat žlutočervené poplety v jejich bludech ve stylu „co nesmyslného si sami nevymyslíme a nenapíšeme, nikdo nevymyslí a nenapíše“, a další cíl je vypichováním vybraných dějinných událostí a zamlčování těch nepohodlných, tedy zkresleným výkladem dějin, ovlivňovat smýšlení obyvatel Moravy. Tým autorů z Gymnázia AKADEMIA vedl, kdo jiný, než Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D., předseda Moravského zemského hnutí, který již má v oblasti tvorby manipulativních učebních materiálů o Moravě s pochybnou věrohodností určitou praxi z projektu „Učíme o Moravě“, kterýžto materiál plný nepřesností je završen, jak jinak, žlutočervenými neplatnými údajně moravskými symboly.

Není třeba si dělat iluze, že další projekt má výrazně jinou úroveň, než ten dřívější. Stačí se podívat, kdo se na této „učebnici pro samouky“ podílel. O autorovi už řeč byla. Kdo ji nejvíc propagoval? Přece Jiří Máca, žlutočervený fanatik s žlutočerveným vetešnictvím, pardon, e-shopem, v němž byste ovšem platné symboly Moravy hledali marně. Ty jeho tretky pak tento propagandista prodává coby propagační materiál stejně politicky indoktrinovaným soukmenovcům, popřípadě obelhaným zájemcům odjinud.

Recenzenti: PhDr. Jiří Kacetl (hlavní recenzent) člen Moravského zemského hnutí, které je plné propagátorů žlutočervených, tedy pražských barev na Moravě.

Další recenzenti si vzali na paškál jednotlivé části.

Dr. Elke Krafka (Moravané německého jazyka) V současné době není v aktivním personálu Univerzity ve Vídni, ale určitě to nejspíš bude "Moravanka" jak poleno.

Mag. Niklas Perzi, MAS (česko-moravsko-rakouské moderní dějiny) - (*1970), rakouský historik a politolog, věnuje se problematice českého bezpečnostního aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. Těžištěm jeho badatelského zájmu jsou dějiny českých zemí ve 20. století a jejich vzájemné souvislosti s Rakouskem. Pracuje na Waldviertel Akedemie ve Waidhofenu a zároveň jako historik a publicista na volné noze.

Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D. (pravěk a raná doba dějinná) - to měl jenom přednášku, v r. 2019 člen Moravského zemského hnutí, kandidát za politickou stranu Moravané do parlamentních voleb 2021.

JUDr. Jaroslav Kupka, mezi lety 2018 – 2019 sponzoroval Moravské zemské hnutí, v r. 2019 člen Moravského zemského hnutí.

Jazyková korektura: PaedDr. Dalimila Hodaňová a Ing. Jiří Pelka, MA

PaedDr. Dalimila Hodaňová, v roce 2014 a 2016 kandidovala za politickou stranu Moravané, v r. 2018 a 2019 za Moravské zemské hnutí jako členka.

Ing. Jiří Pelka, MA - v r. 2012 a 2014 kandidoval za politickou stranu Moravané jako její člen, v r. 2019 kandidoval za Moravské zemské hnutí jako jeho člen.

Sazba a typo: doc. PaedDr. Jiří Eliška - ten si k dějinám Moravy ani nepřičichl.

Tiskoviny vydávané politickou stranou se obvykle nazývají „jednobarevnými“. Pakliže je kniha kolektivním dílem zmíněného politického hnutí, je zřejmé že, „objektivita“ díla bude v tomto případě dvojbarevná: červená a žlutá. Ostatně stačí mrknout na titulní stranu, kde se „skví“ šachovaná orlice přebarvená podle neplatného pozdně středověkého privilegia.