AKTUÁLNÍ AKCE

Člověk je dobře vzdělaný tehdy, když ví, kde najde to, co neví (Georg Simmel, německý filosof, kritik a sociolog, 19. a 20. stol.)Aktuální akce