ZPRÁVY

Morava je podivuhodná země už proto, že je a není (Jan Skácel, moravský básník a prozaik, 20. stol.)

Z tisku

Zajímavosti

Kongresy

Přednášky

Jiné minulé akce a pořady

Aktuální akce