ČINNOST

Milé matce mé vlasti, zemi Moravské, jeden z věrných synů jejích (Jan Amos Segeš Nivnický, po otci zvaný Komenský, moravský pedagog, filozof a spisovatel 17. stol.)

Iniciativa

Korespondence

Účast