Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává (Marcus Tullius Cicero, římský filozof, státník, spisovatel a rétor, 1. stol. př. n. l.)

Dopisy konšelům města Brna

Dopis zastupitelům města Brna č. 1

Vážený pane primátore, vážení radní, vážení zastupitelé města Brna!

Byl jsem šokován zprávou o tom, že v Brně má vyrůst socha markraběte Jošta. Na tom by nebylo nic špatného, poslední vládce, který vládl Moravě z jejího vlastního území, si to určitě zaslouží. Nešokoval mne samotný tento fakt, ale podoba údajného markraběte Jošta. Nechápu, jak mohl zvítězit návrh, který cestuje po městech České republiky jako bezejmenný potulný rytíř. Důkaz, že socha, kterou brněnští politici vybrali, není Joštem, ale Jihlavským rytířem, je zde:Jihlavané vybrali nejhezčí sochu, tu nejdražší a největší

Jako by nestačilo, že na radnicích se na svátek svatých věrozvěstů místo moravské vlajky vyvěšuje pražská vlajka s orlicí moravských Němců, má nás čekat další paradox, že místo díla zobrazující podobu slavné postavy moravské historie, má být instalována nějaká pochybná náhražka.

Nerad bych se dočkal, aby došlo k situaci podobné té na Nákle u Ratíškovic, kdy socha obtloustlého vinaře byla na tomto historicky nevýznamném návršíčku instalována jako údajná socha bojovníka proti Avarům a Frankům, vojenského taktika a stratéga, krále Slovanů Sáma.

Obdobná situace má nastat v Brně, kdy za markraběte Jošta má být vydáváno jakési prapodivné dílo na pavoučích nohách, jakási žirafa s hlavou zebry a s anonymním zakuklencem v sedle, která má posloužit ne jako připomínka slavného moravského vládce, ale dokonce jako nějaký přístřešek chránící před deštěm. Doufám jen, že to bylo pouhé selhání vkusu poroty, že pouze nepotřeboval vydělat něčí známý "umělec", který s realizací svého putovního návrhu neuspěl jinde.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

21. listopadu 2012

Dopis zastupitelům města Brna č. 2

Vážený pane primátore, vážení radní, vážení zastupitelé města Brna!

Předně děkuji za odpověď, neboť mnohdy se setkávám s tím, že se instituce neobtěžují vůbec reagovat, a to ani v úředních věcech, přestože pro něž existuje nějaká zákonná lhůta. Už ale nemohu vyjádřit radost nad vysvětlením, které jste mi poslali.

Rozumím sice záměru radnice eliminovat funkční roztříštěnost prostoru náměstí, čemu však nerozumím, je to, že to musí odnést moravský markrabě, čili to, že údajný Jošt má posloužit jako nějaká záplata k jistě zajímavému projektu. Bylo by dobré si uvědomit, že Odvaha je Odvaha a Jošt je Jošt. Pokud jsem správně pochopil, tak náměstí bude mít sochu Odvahy, ve které nikdo Jošta nebude umět identifikovat, ani kdyby to tam bylo napsáno půlmetrovými písmeny, a brněnské náměstí bude bez jezdecké sochy Jošta.

Nevím, jestli rozhodnutí poroty mělo za cíl do budoucna definitivně vyřadit skutečnou Joštovu jezdeckou sochu ze záměrů a plánů na její instalaci, taktéž konkrétně sochy nazývaly pravými jmény a neklamala se veřejnost tím, že kdejaké poloabstraktní dílo se bude pojmenovávat jmény konkrétních osob nebo se pořádala soutěž na sochu Jošta jen proto, aby se mohla instalovat socha Odvahy. Pokud tedy vůbec někdy bude stát v Brně jezdecká socha Jošta Moravského z rodu Lucemburků, měl by vypadat jako Jošt a kůň by měl vypadat jako kůň, nikoliv jako žirafa s hlavou zebry, a ten, kdo na něm sedí, by měl vypadat jako dobový jezdec, nikoliv jako nějaká dětská figurka panáčka vyřezaného ze dřeva. A nemusel by nutně být na Moravském náměstí, hlavně že by vůbec byl a že by v něm Moravané poznali svého někdejšího vládce.

Mgr. Jindřich Žaludek

4. prosince 2012

Dopis starostovi Bošovic v r. 2013

Vážený pane starosto!

Věřte mi, moc Vás prosím, že nikoho z nás netěší tato situace. A troufnu si říct, že my jsme Ti nejposlednější v řadě, koho je třeba tu obviňovat. My tu pouze tlumočíme názory odborníků ve snaze zastavit hrozbu opětovné potupy, jež se na naši rodnou Moravěnku po roce zase valí. Způsob, jakým byla Morava loňského léta vláčena médii právě skrzevá tuto pavlajku nám byl velmi nepříjemný. Nikdo z nás ani tenkrát netušil, že to spolek Moravská národní obec s tím jejich obelháváním zástupců státních správ a samospráv dotáhne tak daleko.

O podobě této ¨moravské¨ vlajky si tenkrát v září 2007 rozhodli zástupci politické strany Moravané sami pro sebe a bez jakékoliv konzultace s odborníky. Prostě si ustanovili, že červeno-žlutá bude symbolem jejich cílů. Snad tehdy vycházeli z podoby vlajky používané stoupenci doc. Bárty v devadesátých letech. Zástupci Moravské národní obce, v jejíchž řadách se to straníky politické strany Moravané jen hemží, a která Vám tuto vlajku patrně vnutila, si přisvojuje nárok mluvit za celou Moravu (pod hlavičkou jakéhosi Moravského kulatého stolu). O nás bez nás.

Od samého začátku této jejich (dle slov jednoho brněnského historika) kontroverzní činnosti, se je snažíme upozorňovat na úskalí jejich konání. Oni nás ale ignorují, na setkání nás nezvou či se z nich pod různými záminkami omlouvají. Poslední takový případ byl před týdnem na zasedání Moravskoslezské akademie v Brně. Dá se říct, že si takto vytvořili svůj vlastní červeno-žlutý svět, do kterého nevpustí nikoho s názory jinými, než jsou ty jejich.

Onen historik, kterého jsem zmínil shora, tuto jejich činnost chápe jako revoltu proti čemukoliv českému. Tedy i proti tomu, že původní a dnes stále platná symbolika Moravy vychází ze symboliky Přemyslovců. Proto ta žlutá namísto bílé. Že však propagují symbol po staletí trvající potupy Slovanských Moravanů jim patrně nevadí a ve svých materiálech tyto fakta záměrně zamlčují.

Materiály, které jsem Vám poslal se nám podařilo získat celkem nedávno. Dlouho jsme bohužel neměli v rukách vůbec nic, s čím bychom mohli oslovit zastupitele jako jste Vy a upozornit je na nevhodnost této vlajky jako symbolu Moravy.

Ještě jednou se za naše občanské sdružení omlouvám. Věřte mi, prosím, že bychom to, co děláme dnes, s nesmírnou radostí udělali mnohem dříve a méně bolestněji.

Velmi rád Vám zodpovím jakékoliv Vaše další otázky.

S úctou a pozdravem na Moravu

Pavel M. Josífek

Dopis šéfredaktorovi Brněnského deníku 2013 č. 1

Vážený pane šéfredaktore!

Článek pana Němce o novém moravském obchodě ve Vašich novinách mne přiměl k zamyšlení. Patrně nejzávažnější otázkou, jež mi padla na mysl, je, zda znáte pozadí této „promoravské“ aktivity na Renneské. Napadlo mě, zda vůbec víte, čemu tu vlastně ve svých novinách děláte takto reklamu. Prosím, nenechte se mýlit. Sám jsem velkým zastáncem Moravy. Ale i přesto, raději právě proto, jsem se rozhodl, že Vás seznámím s některými podrobnostmi, které Vám známy být nemusí. Ponechám pak na Vašem ctěném zvážení, jak s těmito informacemi naložíte.

Pan Máca, dle článku majitel onoho obchodu, je členem spolku Moravská národní obec (MNO). Tedy téhož spolku, který už čtvrtým rokem oslovuje zástupce státní správy a samospráv s výzvou, aby na výročí Cyrila a Metoděje 5. července vyvěsili na radnicích a obecních úřadech moravskou vlajku. Této kauzy snad nebylo možné si nevšimnout zejména loňského léta právě po svátku věrozvěstů. Kdyby však přece jen ano, dovoluji si přidat odkaz na nějaké informace s tím spojené. O tom, jak svérázně si MNO v této samotné iniciativě počíná, se však zatím v novinách moc nepíše. O tom, jakými materiály moravské starosty přesvědčují k tomu, aby vyvěsili právě jejich vlajku, se asi nejlépe dočtete na stránkách našeho spolku Za Moravu. Že se v Moravské národní obci za účelem úspěchu v tomto svém snažení neštítí ani lhát a překrucovat slova expertů, je psáno tamtéž.

Proč toto všechno Moravská národní obec činí, je mi záhadou. Snad je to nějaký skrytý politický záměr. Ostatně členové a přívrženci MNO se svými svéráznými politickými názory třeba na Facebooku příliš netají.

Co znázorňuje ona žluto-červená vlajka na fotografiích? Proč zlato-červeně šachovaná orlice, když na dnes stále platném zemském znaku Moravy je šachování stříbrno-červené? V odborných expertizách, které jsem si dovolil připojit k tomuto emailu, najdete odpovědi na tyto otázky.

S touto vlajkou původně přišla politická strana doc. Bárty a později politická strana Moravané. Podle slov jednoho z odborníků námi osloveného jde z jejich strany o jakousi revoltu proti čemukoliv českému, tedy zejména proti faktu, že moravský zemský znak (na modrém štítu stříbrno-červeně doprava hledící orlice se zlatou zbrojí) pochází údajně ze symboliky Přemyslovců. Že ovšem žlutá namísto bílé v zemském znaku Moravy symbolizuje po staletí trvající snahu o potupu a germanizaci Moravy, které se naši předkové usilovně bránili, o tom jejich materiály mlčí. Materiály MNO zamlčují také fakt, že tato jejich vlajka byla symbolem Henleinovců, kteří měli již před Mnichovem vypracovaný plán vyhlazení Slovanů.

Tato vlajka je dnes především zástavou politické strany Moravané, která s ní jako údajně moravskou, bez porady s odborníky, přišla na svém sněmu 22. září 2007 v Kojetíně. Byla to původně pouhá bikolora, tedy bez onoho pokaženého zemského znaku Moravy. A to přesně do té doby, než jim někdo v Praze při demonstraci proti pragocentrismu řekl, že drží v ruce vlajku hlavního města Prahy a vypadají tedy dosti hloupě.

O tom, že pan Jiří Máca bude v tomto obchodě prodávat předměty právě se symboly propagovanými spolkem Moravskou národní obcí, snad není pochyb. Je to zřejmé již z fotografíí ve článku a myslím, že sortiment obchodu při jeho byť letmé návštěvě nepřekvapí.

Jako Moravan čtu články podobné tomu ve Vašich novinách s opravdu těžkým srdcem. Informujete tu o ¨moravském vlastenectví¨, který Moravě a hlavně jejím vlastencům ubližuje. Taková činnost si po mém soudu zaslouží odsouzení a ne reklamu. A promiňte, že to tak říkám, ale toto je reklama. Není to reklama Moravě, protože rozumný Moravan takové řádky čte skrz prsty.

Přeji krásný den do Brna.

S pozdravem a úctou

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Dopis redaktorovi Brněnského deníku 2013 č. 2

Zdravím Vás, pane redaktore!

Jak jsem slíbil, posílám nějaké informace. Jak jste jistě z mého monologu pochopil, téma je velmi široké a bohužel se nedotýká jen podoby vlajky samotné.

Moravská národní obec stylem, který by sám Goebbels mohl závidět šíří nepravdy. Od roku 2007 se s nimi dohadujeme o tom, že tato žluto-červená vlajka není vůbec v pořádku. Naše tvrzení dokládají historikové. Tvrzení pana Krábka o tom, že podobu vlajky nikdy neřešili je účelová lež a ne první. Je nejen výsměchem nám všem, co se je už léta snažíme přesvědčit, aby toho nechali. Je také jakýmisi zadními vrátky pro moment, kdy už média konečně pochopí, že by mohla šířit (také) odborná stanoviska a ne jen pozlátko zpolitizované Moravské národní obce, které je v Google nejvýš.

Jeden zlínský spisovatel, osobní přítel, autor mnoha krásných knížek o historii, se mi právě e-mailem omluvil, že mi nedá svolení k tomu, abych zveřejnil jeho vyjádření pod jeho jménem. Bojí se útoků těchto lhářů z MNO. Na Facebooku napsal: ¨Jim přece vůbec nejde o Moravu, ani o její vlajku, jim jde v podstatě o uchopení moci na Moravě, o peníze a o rozbití republiky, i když to pochopitelně otevřeně nepřiznají. Tak to vidím já.¨

Za zmínku možná také stojí četné anonymní emaily, které chodí na adresu našeho o. s. Je dobré alespoň předpokládat, že jejich autory jsou členové této MNO. Nikdo z nás o tom pochyby nemá. Jedna ukázka. Pro naše umírněné postoje jsme jimi označováni za zrádce Moravy a kolaboranty s ¨čechisty¨ (to je jejich výraz) "Vážení z Prahy. Těší mne, jak Vás moravská žluto-čevená s žlutočerveně šachovanou orlicí dráždí. Do roku 1918 jsme s Vámi, tím myslím Čechy neměli de fakto nic společného více jak 800 let a měli se dobře. V současné době jsme pro Čechy jen zdroj levné kvalifikované pracovní síly a odbytiště služeb a výrobků. To je třeba změnit. Stále platí staré moravské pořekadlo " za každém Čechem čéhá čert z měchem, za každó Češkó petá veš z bleškó". Nechte si prosím český šovinistický "krapánek" v Čechách, v klidu si čéhéte a začněte více propagovat pro zvýšení svého českého bolestínkovského ega mýtus zlatých českých ručiček. Čechy zlaté ručičky, Morava zlato na vlajce - s klasikem fifty fifty a dost."

S pozdravem do Brna

Pavel M. Josífek

Dopis starostům a zastupitelům 2013

Vážení starostové, vážení zastupitelé!

Dovoluji si Vás takto oslovit za občanské sdružení Za Moravu o. s. ve věci poněkud citlivé.

Dostalo se nám informací, že patříte mezi ty radnice či obecní úřady, které se připojily k oslavě 1150. výročí příchodu bratrů věrozvěstů na Velkou Moravu tím, že se (opět) chystají vyvěsit moravskou vlajku. My sami patříme mezi poměrně zarputilé podporovatele této myšlenky a za Vaši podporu Vám musíme tímto moc poděkovat.

Nemůžeme ale, bohužel, souhlasit s podobou vlajky, která Vám zde byla nabídnuta k vyvěšení. Podoba této žluto-červené vlajky s červeno-žlutě šachovanou orlicí totiž v první řadě nebyla konzultována s žádným z expertů, kteří mají do takových věcí co mluvit. Naopak, byla v roce 2007 svévolně schválena mezi členy politické strany Moravané, od které ji pak převzala na ně napojená údajně nepolitická Moravská národní obec, aby ji šířila po Moravě. Jak se můžete blíže seznámit v jednom z přiložených materiálů, zástupci této Moravské národní obce si při této aktivitě počínají poněkud svérázně. A to nejen tím, že ignorují signály vysílané odborníky, že by měli přestat s šířením vlajky, která má nulovou historickou i vexilologickou hodnotu.

My se musíme od tohoto konání Moravské národní obce rezolutně distancovat. Již několik let se sami snažíme je přesvědčit o nesprávnosti tohoto jejich počínání. Setkáváme se však z jejich strany pouze s naprostým nezájmem o dialog.

Velmi dlouho jsme, bohužel, ani neměli v ruce nic, s čím bychom Vás, zastupitele státní správy a samospráv, mohli oslovit a pokusit se přesvědčit o tom, že tato iniciativa Moravské národní obce není v pořádku. Naše prosby o pomoc však konečně (celkem nedávno) vyslyšeli někteří odborníci na tuto problematiku a my Vám tu tedy můžeme předložit jejich stanoviska. Na základě těchto expertíz budou snad také brzy vycházet i nějaké články v časopise Veřejná správa, které se v současné době snažíme iniciovat.

Názory expertů na to, že moravská vlajka byla a je pouze jedna, totiž na modrém listu bílo-červeně šachovaná orlice, přitom velmi vítáme. Oslavte, prosím, tak významný svátek Moravy důstojným symbolem a nedopusťte, aby byla Morava opět tupena tak, jak tomu bylo loňského léta, kdy média kritizovala nejen podobu této ¨moravské¨ vlajky, ale i amatérismus a zbrklost v počínání Moravské národní obce.

Je nám opravdu moc líto, že s těmito informacemi přicházíme až teď. Snad ale není ještě pozdě. Jsme navíc přesvědčeni o tom, že Moravská národní obec Vám vlajku jistě nakonec ráda vymění za onu opravdu moravskou modrou, kterou sama také dobře zná.

Budeme opravdu potěšeni, napíšete-li nám Váš názor na toto všechno. Váš názor nám může napomoci ke zlepšení našich dalších kroků v této věci.

S úctou a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Dopis redaktorce Brněnského metropolitanu

Dobrý den, paní redaktorko!

Náhodou se mi dostala do ruky Vaše korespondence s některými „moravisty“ včele s prof. Kolíbalem, kde je Vám, po mém soudu dosti hrubým způsobem vytýkáno, jak přistupujete k pojmům Česko a Čechy.

Sám jsem bojovníkem za Moravu a tento trend označování Moravy za Čechy se mi vůbec nelíbí. Pojem „Česko“ je nešťastný také, navíc kdysi, tuším v pol.16. století, označoval Čechy. Pokud se ale nemýlím, je dnes oficiálním krátkým názvem republiky. Je tedy pro její označení mnohem vhodnější než slovo „Čechy“. Rozhodně nerozčílí tolik Moravanů.

Mně opravdu srdce krvácí nad každým takovým článkem či jen titulkem, kde dochází k takovýmto chybám. Nikomu ale za ně nenadávám. Snažím se vysvětlovat. Díky takovým jedincům, jako je pan profesor Kolíbal - a jsou i daleko horší - mám ale dosti špatnou pozici. Hned, kdy vyslovím slovo „Morava“, jsem pokládán za nacionalistu a separatistu. A nebo za blbce. Moc rád bych abyste věděla, že není Moravan jako Moravan, a to dokonce ani mezi těmi, kdo denně vynakládají poměrně dost energie pro to, aby se tento trend ¨počešťování¨ Moravy zvrátil. Pokud budete mít zájem se dozvědět trošku víc o tom co děláme a jak, podívejte se prosím na naše stránky www.zamoravu.maweb.eu.

Možná bych měl pro Vás námět na článek. Týká se kauzy moravské vlajky. Právě pan profesor Kolíbal patří k těm, kteří po Moravě šíří „moravskou¨ vlajku“ jež je kritizována ze všech stran, a to nejen odborníky na historii a symboliku. Dnes, shodou okolností, vyšel článek na toto téma v časopise Veřejná správa. Za čtrnáct dní má údajně vyjít další tamtéž. Více neprozradím.

Já patřím zase k těm, kteří aktivně vystupují proti těmto velmi kontroverzním snahám šířit tuto pavlajku po Moravě. Téma je ale poměrně široké. Mnohé, zejména články na toto téma z loňska, ale i jiná fakta, najdete zde: www.morava.maweb.eu.

Vzhledem k tomu co bylo na toto téma v tisku už vloni cítím v kostech, že letos bude kolem toho doslova poprask. I proto, že se toto všechno vlastně motá kolem svátku Konstantina a Metoděje, kteří mají letos kulatiny. Pokud byste měla zájem se dozvědět více, dejte mi vědět emailem, prosím. Velmi rád Vám i zavolám.

S úctou a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

9. května 2013

Dopis redakci časopisu Veřejná správa

Dobrý den, vážená redakce časopisu Veřejná správa!

Dne 3. 6. 2013 se předseda Moravské národní obce (MNO) Ing. Jaroslav Krábek podle mého názoru naprosto neoprávněně ohradil proti článku pana dr. Růžka. Jsem moravským vlastencem, ale musím upozornit na svévoli Moravské národní obce v bezohledném prosazování své představy o zemské vlajce Moravy. Diskriminaci ostatních symbolů Moravy v praxi jsem viděl na vlastní oči několikrát. Jestli je někde lež, jak uvedl pan Krábek, tak pouze na straně MNO. Není ani pravdou, jak tvrdí pan Krábek, že starostové vyvěšují modrou moravskou vlajku kvůli její líbivosti. Jsem s několika starosty v kontaktu a mohu potvrdit, že důvod je historický, vexilologický a právní, nikoliv pouze estetický. Modré vlaječky však v interaktivní mapě MNO pochopitelně chybí.

Chtěl jsem Vás upozornit, že v případě žluto-červené vlajky se nejedná o žádnou moravskou vlajku, ale o výmysl politické strany Moravané na svém sjezdu či sněmu 22. září 2007 v Kojetíně. Tato politická strana si přivlastňuje právo rozhodovat o zemských symbolech, aniž by k tomu měla mandát od obyvatel Moravy.

Abych znal mínění obyvatel Moravy, dělal jsem anketu mezi náhodně vybraným reprezentativním vzorkem lidí různého věku a vzdělání a povolání na území čtyř okresů Zlínského kraje a v Brně. Respondentům byly předloženy tři varianty moravského praporu s pruhy, které se používaly jako zemské symboly v pozdější době. Jednoznačně a s velkým náskokem zvítězila bílo-červeno-modrá před žluto-červeno-modrou a žluto-červená skončila na posledním místě. (Heraldický prapor Markrabství moravského, čili modrý s červeno-bílou orlicí, je nezpochybnitelný, v anketě nebyl). Stejně jednoznačně dopadl souboj mezi platným znakem Moravy a heraldicky nesprávným znakem podle privilegia Friedricha III. Habsburského, které odmítli již moravští stavové v té době a které se nikdy neujalo. Není divu, že dnes je platný tradiční znak se stříbrno-červenou orlicí. MNO se však snaží historická fakta zpochybnit jejich zamlčováním a překrucováním a účelově vytahuje pouze pochybné údaje, které se jim hodí do jejich manipulace.

Moravská národní obec, v níž je nemálo členů politické strany Moravané, nekonzultovala problematiku zemských symbolů s žádným odborníkem a svoji stranickou vlajku nabízí státní správě a samosprávám ČR. Šíření stranické a klubové vlajky je tedy její svévole a řada starostů jim sedla na lep.

Na heraldické, vexilologické a historické chyby jsem upozorňoval politickou stranu Moravané i Moravskou národní obec již od roku 2007. Výsledkem byly neslušné nadávky ze strany některých jejich členů či příznivců a zablokování mého přístupu na diskusní fórum strany Moravané a komentáře na stránkách MNO.

Moravská národní obec tedy obelhává orgány státní správy a samospráv. V průvodním listu MNO jsou publikovány zkreslené a tendenční, politicko-propagační a mnohdy i nepravdivé informace ignorující stanoviska odborníků na vexilologii i historii. Na toto téma se totiž vyjádřilo v minulosti několik odborníků, jejichž stanoviska však byla ze strany laiků z MNO ignorována a bagatelizována.

Na stránkách MNO jsou dokonce podvodným způsobem překrucována stanoviska těchto odborníků - vexilologů. Jsem členem České vexilologické společnosti. Ze strany MNO a paní Holáňové se tedy jedná nejen o evidentní nepravdy a zneužití jména mých zkušenějších kolegů, kteří na rozdíl ode mne, řadového člena ČVS, patří k předním a dlouholetým vexilologům republiky.

Předseda ČVS pan Martykán se zásadně distancuje od MNO, z jejíchž řad jej nikdo nikdy nekontaktoval, a zásadně odsuzuje překrucování jeho názoru na problematiku, podvodným způsobem publikovaného na stránkách MNO.

Moravskou národní obec jsem nejednou vyzýval, aby nabízela k vyvěšování na významné dny související s historií Moravy nezpochybnitelné modré prapory s červeno-bílou orlicí se žlutou zbrojí, tak jak je vyobrazena na části některých oficiálních krajských praporů a na oficiálním státním znaku ČR. Bezvýsledně.

Závěrem mohu konstatovat, že jako moravského vlastence by mne potěšilo, kdyby na svátek slovanských věrozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evropy, kteří stáli u počátků naší státnosti, zavlála na jejich počest a k připomínce počátků slovanského písemnictví skutečná historická vlajka Moravy, nikoliv nějaká pavlajka jakési z voličského hlediska zanedbatelné politické strany.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

červen 2013

Dopis Jeho excelenci Mons. arcibiskupovi J. Graubnerovi

Jeho Excelence

Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký

a metropolita moravský

Wurmova 9, poštovní schránka 193

771 01 Olomouc

M O R A V A

Vaše Excelence vážený pane arcibiskupe!

Dovolte, Vaše Excelence, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a oslovil Vás jako pokračovatele odkazu prvního arcibiskupa svaté církve moravské - sv. Metoděje v souvislosti s informací, kterou jsem se dověděl.

Výročí 1150 let od příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, které je příležitostí k oživení a prohloubení víry a kulturního sebeuvědomění národa i příležitostí k rozvoji vazeb k národům, které se hlásí k odkazu sv. Cyrila a Metoděje, se některé skupiny snaží zneužít tohoto jubilea k propagaci svých politických cílů. Národní pouti Velehrad 2013 a její slavnostní poutní mše svaté se v posledních letech zúčastňují různí moravští aktivisté. Proti tomu samozřejmě nic nemám. Sám jsem moravský zemský patriot a vlastenec s vřelým vztahem k Moravě a jejím slavným i méně slavným dějinám, co mi však jako moravskému křesťanovi vadí, je způsob, jakým vystupují a propagují své politické záměry. Také mne zahřeje u srdce, když si někdo vzpomene na nás a přímo osloví i nás, domácí Moravany, z jejichž země vzešly počátky slovanského písemnictví a slovanské vzdělanosti. Stydím se však za ty malicherné aktivisty, kteří jsou schopni nevhodným a útočným způsobem osočovat hosty a představitele, kteří nemohou oplývat podrobným přehledem ve všech oblastech a opomenou oslovit zvlášť Moravany. Tito lidé své moravské vlasti více škodí, než prospívají. Také letos se na sociálních sítích svolávají tito aktivisté způsobem připomínajícím spíše volání do zbraně, než k uctění památky těchto byzantských apoštolů, největších učenců své doby.

Ostatně, nikoho z těchto „aktivistů“ jsem neviděl ani na žádné z mezinárodních vědeckých konferencí na cyrilometodějské téma ani na žádné z mnoha přednášek a besed na toto téma, pořádaných pro širokou veřejnost. A pokud snad tyto pokusy byly, zejména v okolí Brna, tak se to neobešlo bez jakési demonstrace vlajkonošů ve stylu spíše sportovního utkání. Ani mně nevadí, když někdo symbolicky uctí historickou zemi, která stála u počátků naší státnosti a jejíž prapor se objeví v řadě vlajkoslávy. Avšak to, s čím chtějí političtí straníci přijít na mši svatou a to, co se v počtu 3000 ks chystají rozdávat tito mezi lidem věřícím, není vlajka, která by měla symbolizovat moravskou tradici. Symbolizuje spíše separatismus od slovanských zemí a kopíruje nikoliv moravské, ale habsburské představy o moravských barvách. Aktivisté se chystají zaplevelit Moravu svojí ve skutečnosti stranickou vlajkou, kterou si odhlasovali na svém sjezdu strany Moravané dne 22. 9. 2007 v Kojetíně a podvodným způsobem ji vydávají za moravskou. Její podobu nekonzultovali s žádným z odborníků, naopak členové expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR vydali doporučující stanovisko pro historickou a vexilologicky správnou podobu modrého praporu s červeno-bíle šachovanou orlicí.

Věřím, že pořadatelé Dnů lidí dobré vůle nebudou nakloněni zneužívání poutní slavnosti k politickým účelům z pozice kterékoliv politické strany. Jsem přesvědčen, že slavnost má lidi spojovat.

S přáním nebeského dobra a obzvláště s přáním obratu k mravnosti pro Moravu, Čechy, Slezsko, jakož i celý ostatní svět

ctitel historie a tradic Moravy a obzvláště odkazu našich svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a spolupatronů Evropy

Mgr. Jindřich Žaludek

25. června 2013

Dopis redakci České televize

Vážená redakce České televize!

V událostech v regionech Brno dne 4. 7. 2013 v čase 13´20´´ mne zaujaly výmluvy předsedy Moravské národní obce pana Krábka, že ani nijak neřešili podobu vlajky, kterou nabízejí orgánům státní správy a místních samospráv k vyvěšování na veřejných budovách. Mohu dosvědčit, že něco takového není pravdou. Podoba symbolu historické země Moravy je už asi šest let předmětem sporů uvnitř moravských organizací a navrch získávají právě nekompromisní zastánci a propagátoři té pochybné podoby, která se každoročně stává terčem kritiky denního tisku právě na podkladě výhrad odborných kruhů z řad historie a vexilologie. Propagátoři této dekorace podle habsburských představ o barvách Moravy šli dokonce tak daleko, že se nerozpakovali spílat odborníkovi z Moravského zemského archívu, který zveřejnil pravdivé informace o podobě moravských symbolů a barev v 19. století.

Moravská národní obec má k dispozici i vlajky, které doporučují odborníci včetně expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, tuto doporučovanou podobu vycházející z oficiálních krajských praporů a z platného státního znaku ČR však vědomě odmítají ve prospěch verze, kterou si schválila politická strana Moravané na svém sněmu dne 22. 9. 2007 v Kojetíně. Snad proto, že v řadách údajně nepolitické organizace Moravské národní obce je velká část členů právě politické strany Moravané. Údajné uctění památky svatých věrozvěstů ve formě vyvěšování stranické vlajky strany Moravané a klubové vlajky Moravské národní obce na radnicích je tedy ze strany Moravské národní obce pouze zástěrka k prosazování svých politických cílů a ve skutečnosti se jedná o jakousi skrytou předčasnou politickou předvolební kampaň. Česká televize jim informováním o jejich činnosti nevědomky v této jejich aktivitě napomáhá.

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

5. července 2013

Dopis předsedovi Sdružení umělců Moravy a Slezska

Vážený pan

Mgr. František Stehlík

předseda Sdružení umělců Moravy a Slezska

Starobrněnská 340/14, 602 00 Brno

Vážený Mistře!

Dostalo se mi informací, že vaše sdružení SUMS plánuje spolupráci s občanským sdružením Moravská národní obec (MNO). Přesto že nevím, o jakou formu spolupráce by mělo jít, nebo jestli to je vůbec pravda, pokládám za nutné Vás oslovit jako předsedu SUMS tímto dopisem. Mám pro Vás totiž jisté informace, které přímo s touto MNO souvisí a které Vám mohou být užitečné.

Jde především o spolupráci MNO s politickou stranou Moravané a jinými politickými subjekty, které se snaží prosazovat ideu moravské samosprávy. V tom by rodilý Moravan nemusel vidět nic špatného, kdyby MNO neprohlašovala sama sebe za ryze apolitický spolek, kdyby tak nečinila skrytě, nebo kdyby po Moravě nešířila už několik let vlajku, o které tvrdí, že je to vlajka historická, zemská, což je pustá lež. Historická fakta vypovídají totiž o něčem úplně jiném. Navíc tento symbol MNO vnucuje prostým lidem, většinou neznalým historie, rozdává jej starostům měst a obcí, které nutí, aby ji na veřejných budovách vyvěšovali, a tak klame celou veřejnost.

Naše sdružení už druhým rokem úzce spolupracuje s mnohými předními moravskými i českými historiky. Jsou to vesměs současní i bývalí členové expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR. Ti se o této aktivitě MNO a jejímu pojetí vlajky Moravy vyjadřují velmi negativně, zejména proto, že v ní zřetelně vidí nejen naprostý historický i vexikologický paskvil, ale hlavně snahy o deviaci od české státnosti. Tato snaha je jasně zřetelná z pouhého faktu, že tento symbol je odlišný od historického moravského symbolu z poloviny 13. století, jenž je součástí státního znaku i krajské symboliky. Bohužel, jeho odpůrci jsou za své názory členy MNO uráženi, dokonce i samotným jejím předsedou ing. Krábkem.

Vážený pane předsedo! Já sám jsem velkým moravským patriotem. Nemohu se ale ztotožnit s činností Moravské národní obce, která učí děti ve školách malovat znak Moravy odlišný od toho, který dětem visí ve třídách na státním znaku. Byl jsem kdysi velmi krátce jejich členem, než jsem zjistil, jakým způsobem pracují a jak přemýšlí. Mnoho lidí, stejně jako já propagátorů Moravy, její kultury a svébytnosti, už dávno dalo od MNO ruce pryč, jako například i zlínský spisovatel, člen Obce českých spisovatelů a Svazu moravských spisovatelů dr. J. F. Bobák, podepsaný se mnou pod tímto dopisem. Tímto bych chtěl na Vás apelovat, abyste učinili totéž.

Z činnosti MNO je nanejvýš patrné, že jim nejde o podporu kultury Moravy, ale o politiku, která směřuje k budoucímu uchopení moci na Moravě a kterou zmínkami o kultuře jenom maskují. Máme důvod se domnívat, že vaše sdružení má být jen dalším subjektem zneužitým k propagaci jejich politických cílů.

Bude-li třeba, velmi rád Vám nabídnu vzájemnou spolupráci a vaši propagaci naším občanským sdružením Za Moravu o.s., které (na rozdíl od MNO) svojí činností žádné politické cíle nepodporuje. Vlastníme dnes několik hojně navštěvovaných webů a stránek na soc. síti Facebook, které jsou k tomuto účelu vhodné.

Z malé Moravy v Anglii

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Bristol, Anglie

PaedDr. Jindřich František Bobák, spisovatel

Zlín, Morava

Za Moravu, o. s.

Odesláno 27. ledna 2014

Odpověď starostky obce Morkůvky

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku Vám zasílám prohlášení za obec Morkůvky, zastoupenou starostkou Brigitou Petrášovou.

V době státních svátků 5. a 6. července umožní Obec Morkůvky zájemcům prohlídku Muzea genpor. Františka Peřiny zdarma. Protože z tohoto našeho záměru byly vyvozeny mylné závěry , ujišťuji Vás, že tato nabídka je čistě záležitostí propagace našeho muzea a rozšíření povědomí o něm a v žádném případě se tímto nehlásíme k aktivitám žádných sdružení či stran, např. Moravská národní obec apod.

S přáním pěkného dne

Brigita Petrášová

starostka obce Morkůvky

28. února 2014

E-mail paní koordinátorce MNO paní Lence Holaňové, odeslaný 9. června 2014

Vážená paní místopředsedkyně, koordinátorka iniciativy MNO.

Dobrý den. Myslím, že jistě víte, že u nás v Brně-Bohunicích se připojujeme k iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“. Ale jistě i víte, že vyvěšujeme vždy „modrou“. Prosím tedy o modrý „špendlík“ pro Bohunice do Vaší přehledové mapky, která znázorňuje zapojení jednotlivých měst, obcí a institucí. Pokud nedisponujete vlaječkou této barvy, žádám Vás o vymazání Bohunic z přehledů z let 2011-2013.

Důvody, které mne k tomu vedou nejsou pro Vás jistě neznámé, ale jistě i pochopíte, že není vhodné aby nad radnicemi a obecními úřady byly vyvěšovány symboly propagující jakýkoliv politický subjekt (respektive politickým subjektem vytvořené). V tomto případě tedy MNO (potažmo politickou Stranu Moravané), jehož cíle a usilování (ne)jsou zcela zřejmé.

Pro podporu výše uvedené přidávám odkazy na odborné články a stanoviska zveřejněné časopisem Veřejná správa č. 8a9/2013

Za pochopení předem děkuji.

Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-BohuniceOdborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k zemským vlajkám a barvám

Moravský prapor a jeho historie

Moravský znak a jeho historie

Moravské zemské barvy

Historická vlajka Moravy – symbol svornosti

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje č. 1

Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé!

Zástupci spolku Moravská národní obec se na Váš úřad v nedávné době obrátili s žádostí o podporu jejich činnosti vyvěšením tzv. moravské vlajky. I když její podoba v textu žádosti není jimi většinou specifikována, mají zástupci MNO na mysli výlučně vlajku v podobě horního žlutého a dolního červeného vodorovného pruhu uprostřed s neplatným znakem Moravy, tedy zcela v rozporu s doporučeními expertů a především platnou podobou moravské orlice ve velkém státním znaku ČR i krajů!

Například Magistrát města Brna tomuto "tlaku" již nepodléhá a na velký moravský i státní svátek Věrozvěstů proklamuje historický prapor/vlajku Moravy v podobě experty doporučované a nesporné, aby byl důstojnou připomínkou naší historie a kultury (v kontextu státoprávní identity a státních barev platných pro naše země od poloviny 13. století až dosud).

Vzhledem k tomu, že oficiální podoba moravské vlajky neexistuje, na základě stanoviska odborníků z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si Vám dovolujeme doporučit vyvěsit vlajku v podobě odvozené od nejstarší doložené podoby znaku Moravy, a to bílo-červeně šachované orlice se žlutou korunou a zbrojí na modrém listu. Tímto bude sjednocena podoba vlajky s velkým státním znakem i symbolem krajů ležících na historickém území Moravy.

Prosím Vás, vážení krajští zastupitelé, abyste této problematice věnovali pár minut svého drahocenného času a zvážili, zda si přejete, aby byla na budově Krajského úřadu vyvěšena korektní vlajka Moravy nebo “spolková” vlajka Moravské národní obce, potažmo Politické Strany Moravané.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

červen 2014

Dopis redaktorovi Přerovského deníku

Pane redaktore!

Doufal jsem, že byste mohl trochu lépe dát na názor odborné veřejnosti před názorem lidí okolo paní Holaňové, než Vaši kolegové v Přerově. Už třeba jen protože vím, že Vás fakta zajímají.

Pan dr. Štarha je současným členem expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a stále činným historikem a archivářem. Bylo mi řečeno, že jste mu sám do Mor. zemského archivu telefonoval. Srovnávat jeho odbornost v rovině historie s názory právníků, ač patrně velmi dobrých, promiňte, je opravdu nevhodné.

Podstatné je, že Morava má svůj symbol od pol. 13. stol. a "my" jej nebudeme měnit jen kvůli skupině (separatistů) okolo paní Holaňové, jež má, kdoví proč, zapotřebí se odlišovat. Budeme kvůli nim měnit státní znak? Nechť o jeho změnu žádají namísto těchto každoročních ostud po Moravě. Mimochodem, pan ing. Krábek, její přímý nadřízený, se před nedávnem pro Vás samotného nechal slyšet, že jim "modrá" vlajka nevadí. Tak proč tedy tento cirkus? Proč se tolik brání tomuto korektnímu symbolu a mají vůbec zapotřebí tolik znevažovat jakýkoliv názor, dokonce odborný, jej bránící?

Moravské zemské barvy jsou od pol. 13. století dodnes bílá, červená a modrá. V roce 1915 (oficiálně do r. 1920) byly změněny na žlutou, červenou a modrou . Samostatně červená a žlutá barvami Moravy nejsou a nikdy nebyly (to Vám potvrdí skutečný historik, třeba pan dr. Štarha.

V článku paní Holaňové je mnoho dalších nepravd. Tím Vás ale teď nehodlám zdržovat. Vím, že jste velmi zaměstnaný člověk. Doufal jsem ale, že byste se tématem mohl ještě zaujmout. Připojuji naši čerstvou tisovou zprávu. Třeba bude k užitku.

Srdečně Pavel M. Josífek

1. července 2014

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje č. 2

Vážený pane hejtmane!

Zdravíme Vás a dovolujeme si touto veřejnou cestou reagovat na Vaše stanovisko ze dne 13. 6. 2014 (dopis, který má redakce Rovnosti k dispozici - [viz obr.]) k problematice "moravské" vlajky a především její podoby (z dílny Moravské národní obce) vyvěšované s Vaším souhlasem na budově Jihomoravského krajského úřadu.

Zásadní je pak především závěrečný odstavec Vašeho dopisu, který je v podstatě "jádrem" celého současného "problému", na němž Moravská národní obec staví svou tzv. vlajkovou iniciativu.

V podstatě je tedy nyní jediné možné (správné?) řešení a to iniciovat, z pozice Vás hejtmana (hejtmanů?) z Moravy a dalších našich politiků (veřejných činitelů), opravu "chybné" (prvorepublikové a porevoluční) podoby našeho současného velkého státního znaku (a odtud i znaků "moravských" krajů), protože nerespektuje provedení zlato-červeně šachované moravské orlice (a zemských barev), tak, jak moravská politická reprezentace od roku 1848 požadovala (a jak toho v letech 1915-1918 dosáhla), což ve svém dopise uvádíte. Ostatně nejen Moravská národní obec ve svých textech upozorňuje na tuto "chybnou" podobu moravské orlice (po roce 1918 a 1989) v našem státním znaku. To pak "brání" současnému nekoliznímu užívání "zemských" barev (vlajky) a vyvolává nekonečné spory a diskuze, na něž jsou lidé na Moravě citliví.

Vážený pane hejtmane, jste ochoten být iniciátorem této legislativní změny zákona o státních symbolech? Nic tomu nebrání. Odborně Vám může být garantem např. pan doc. JUDr. Bíly a další právní historici, kteří se tématu věnovali a mají je zpracované (připravené). Poslední slovo tak budou mít naši volení reprezentanti - zákonodárci (z Čech, Moravy a Slezska) a všichni přizvaní experti, což přispěje k definitivnímu a jednoznačnému řešení (rozuzlení).

Děkujeme Vám

S pozdravem Za Moravu, o. s.

3. července 2014

Dopis redaktorovi deníku Rovnost

Vážený pane redaktore!

Chtěl bych Vás upozornit na některé nepřesnosti v článku o moravské vlajce v deníku Rovnost ze dne 4. 7. 2014.

Organizátoři sice napočítali přes 900 radnic, tato čísla jsou však velmi nadsazena. Podle mého zjištění bude skutečnost zhruba poloviční. Ve své interaktivní mapce mají organizátoři započítány i obce, které nikdy žádnou vlajku nevyvěsily, i obce, které pravidelně vyvěšují skutečnou moravskou vlajku modrou. Rovněž nevím, komu měly vyjít vstříc kulturní instituce, které umožňují vstup za zvýhodněné vstupné. Určitě ne organizátorům iniciativy, protože tyto instituce tak činí bez ohledu na akce MNO. Dále žlutočervená vlajka se štítem uprostřed není žádnou občanskou vlajkou a její autor není neznámý. Vznikla na stranickém sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně v září 2007. Byl jsem na tom sjezdu přítomen jako host. Je také šířena a propagována výhradně členy této strany, kteří jsou zároveň členy údajně nepolitického sdružení Moravské národní obce. Skutečností dále zůstává, že ani jeden ze spolků moravských iniciativ nemá mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených rozhodovat o podobě zemských symbolů. Přes všechna líbivá prohlášení mluvčích moravských iniciativ jsem byl svědkem, jak se chovali organizátoři akcí MNO k nositelům jiných moravských symbolů, než zrovna té jimi vymyšlené dvoubarevné vlajky se štítem. Vykazovali je někam do pozadí. Činili tak v minulosti a činí tak dodnes bez ohledu na to, že byli upozorněni na stanoviska odborníků z oboru historie, heraldiky a vexilologie.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

4. července 2014

Dopis redaktorovi Blanenského deníku

Vážený pane redaktore!

Nesmíte se na mě prosím zlobit, ale musím se ohradit proti dezinterpretaci mých slov ve Vašem článku.

Nepsal jsem Vám "mnoha oslovených odborníků" ale (všech)odborníků. A dodal jsem, že odborník, zastupující názor Moravské národní obce není k dispozici! Pevně věřím tomu, že k této nesrovnalosti došlo pouhým omylem. V každém případě bych rád, aby toto bylo uvedeno na pravou míru, prosím. Jedna věc je totiž uveřejnit protikladný názor, ale věc druhá je desinterpretovat něčí slova. Nezlobte se.

Kopíruji z e-mailu Vám zaslaného 3. července: "Váš druhý dotaz velmi rád zodpovím také. Byl bych ale velmi rád, kdyby se ve Vašem článku neobjevilo, že to já tvrdím. Protože zde já pouze opakuji slova odborníků, těch, kteří jsou těmi nejpovolanějšími u nás, do tohoto mluvit. Nikoliv však právníků, jak rádi tvrdí v Moravské národní obci, protože historika, který by je podepřel jednoduše nemají."

Nadále ve svém článku nazýváte žluto-červenou vlajku "moravskou", a to i přesto, že jsem Vám dodal soupis stanovisek expertů, členů expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR k tomuto tématu. Myslím, že Vám nic nebrání v tom jedinému z těchto pánů zatelefonovat a ověřit si nejen pravost jejich slov, ale také třeba to, kým oni vlastně jsou. Možná byste pak i zjistil, že ani jednomu z nich, paní Holaňová s celou Moravskou národní obcí a Stranou Moravané dohromady nesahá, nejen odborností, po kotníky. Je to jistě Vaše právo tak neučinit, třeba z nedostatku času. Ale přiznám se, že moc nerozumím tomu, proč takto přebíráte terminologii od spolku pěstitelů kedluben a nedržíte se názoru těchto odborníků alespoň v tomto. Když už mi, jak se zdá, nevěříte v těch ostatních věcech, co jsem Vám psal, a to ani natolik, abyste si je zkusil ověřit sám. Třeba jen některé z nich.

Kdybyste měl chuť, pane redaktore se mnou komunikovat, moc rád bych se Vás zeptal, proč si myslíte, že toto všechno dělám.

Hezký den do Blanska

Srdečně Pavel M. Josífek

4. července 2014

Dopis starostovi Zelené Hory

Vážený pane starosto!

Ve Vyškovském deníku jsem se dočetl, že máte jasno v tom, jakou vlajku vyvěsíte na svátek slovanských věrozvěstů, jak vyplývá z věty: "Ani heraldikové netuší, která z nich je správná, a už mnoho let mezi sebou vedou spory. V Zelené Hoře však mají jasno. „U nás bude žlutočervená. Zabýval jsem se jejich historií a tato varianta je blíž mému přesvědčení," vysvětlil Grmela."Vyvěšování moravské vlajky? Starostu Zelené Hory inspirovalo Švýcarsko

Předně nejde o spory heraldiků, natož dlouholeté. Jde pouze o rozdílné názory dvou moravských sdružení, z nichž jedno respektuje názory odborníků a historická fakta a druhé historická fakta překrucuje a názory odborníků vědomě ignoruje.

Odborníci, ať už historici nebo heraldici v tom mají jasno. Sdružením Moravskou národní obcí často citované "polepšení" v podobě změny tinktury není totiž žádným polepšením. Tinktury jsou si z hlediska heraldiky naprosto rovnocenné. Navíc při změně tinktury by bylo porušeno pravidlo o zvýraznění zbroje, která se kreslí jinou tinkturou, než figura. Za polepšení lze v tomto případě považovat pouze rozhojnění nad štítem. Co je však důležité, moravští stavové zřejmě habsburské privilegium odmítli, neboť je ani nepředložili k potvrzení Jiřímu z Kunštátu a Poděbrad, který byl suverénem nad Moravou, a to zřejmě proto, že královský maršálek a moravský zemský hejtman Jindřich z Lipé jednal na vlastní pěst. Znak, který se snažil Ferdinand III. Habsburský změnit, je tedy nejen špatný, ale i neplatný, a to od samého počátku. A dnes už teprve. Není mi známo, že by někdo z členů občanského sdružení Moravské národní obce byl heraldik nebo vexilolog. Jde tedy o umíněnost politiků, kteří ignorují názory heraldiků a vexilologů.

Žlutočervená vlajka (kde chybí pruh v barvě štítu) se štítem uprostřed (což je vexilologický nonsens, barva štítu se u pruhovaných vlajek převádí do pruhu, na list vlajky se správně umísťuje pouze figura, nikoliv celý štít) vznikla na stranickém sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně v září 2007. Byl jsem na tom sjezdu přítomen jako host. Skutečností dále zůstává, že ani jeden ze spolků moravských iniciativ nemá mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených rozhodovat o podobě zemských symbolů. Ty jsou dány historií.

Dále by mne zajímalo, z kterých pramenů jste čerpal, protože historií moravské vlajky jsem se zabýval také a dospěl jsem k opačnému přesvědčení, než Vy. Barvy žlutá a červená jsou výsledkem mylné interpretace usnesení zemského sněmu z roku 1848, které se však týkalo barev heraldické figury na modrém štítu, nikoliv praporu. Jak už jsem zmínil výše, usnesení nevešlo v platnost. Zprávy z 19. století zmiňují používání praporů v barvách bílé, červenéné a modré. Jak vyplývá i z císařského reskriptu z počátku 19. stol., barva štítu patří do praporu. Modrá barva štítu však vynálezcům praporu z Moravské národní obce a strany Moravané někam zmizela. Zřejmě špatně četli článek A. V. Šembery, který zmiňuje zemské barvy tři (byť uvádí tu žlutou, která se však nikdy neujala), nikoliv dvě.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti.

6. července 2014

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje č. 3

Vážený pane hejtmane!

Dne 27. 6. 2014 jste se vyjádřil, že vyvěsíte moravskou občanskou vlajku v zemských barvách žluté a červené, které schválil v návrhu zemský sněm v roce 1848. Předně bych chtěl upozornit, že žluto-červená vlajka není vlajkou občanskou, protože o ní nerozhodli občané, ale vlajkou stranickou, o které rozhodli členové jedné politické strany na svém sjezdu v září 2007 v Kojetíně, samozřejmě bez pověření občany (byl sem přítomen jako host). Dále bych chtěl upozornit, že sněm jednal o barvách figury na modrém štítu, nikoliv o praporu. Modrá totiž byla brána jako samozřejmost coby barva štítu, která podle císařského reskriptu z počátku 19. stol. (1807) "takto patří do praporu". Proto ji na počátku svého článku nezmiňoval ani A. V. Šembera, ale na konci svého článku jmenoval (byť se žlutou) všechny tři barvy.

Dále bych chtěl upozornit, že návrh zemského sněmu nikdy nevešel v platnost. Nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezska podle posledního politického a soudního dělení s přídavkem o uherském Slovensku (Praha 1854, str. 193) uvádí, že "znakem je bíle a červeně kostkovaná vpravo hledící orlice v modrém poli, pročež zemské barvy jsou: modrá, bílá a červená". Pokud se vyvěšovaly moravské prapory, existují zprávy o vyvěšování těchto praporů v barvch slovanských, tedy bílé, červené a modré (např. v r. 1862 v Brně a v Rajhradě při návštěvě císaře). Rovněž článek z Dačických listů z r. 1896 (v příloze) nezmiňuje v minulosti žádné žluto-červené prapory, ale fakt, že dřívější bílo-červeno-modré prapory byly od tohoto r. zakazovány a povolovány monarchií žluto-červeno-modré. Rovněž od svého dědy narozeného r. 1903 vím, že Morava měla barvy tři. A dokonce slovanské. Dvojbarevné tzv. moravské prapory v dílčích barvách podle habsburských představ tedy nejsou zřejmě ničím jiným, než výsledkem mylné interpretace neplatného návrhu z r. 1848. Cítím se tedy zavázán více mým přímým slovanským předkům, než monarchii loyálním někdejším poslancům.

Dále bych chtěl upozornit, že dnes již neplatí zákony Rakouska-Uherska (ty přestaly platit záhy po zániku monarchie - v příloze), ale úplně jiné.

Ptám se tedy, jestli je velkým problémem vyvěšovat vlajku tradiční a historickou, která není výsledkem sjezdového hlasování politické strany, která je v souladu se současně platným symbolem Moravy na státním znaku, která by neměla nikomu vadit a která nebude příčinou neustálých polemik a sporů? Je to velký problém?

Předem děkuji za případnou odpověď.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

7. července 2014

Dopis Krajskému úřadu a voleným orgánům Zlínského kraje

Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé!

Zástupci spolku Moravská národní obec se na Váš úřad v nedávné době obrátili s žádostí o podporu jejich činnosti vyvěšením tzv. moravské vlajky. I když její podoba v textu žádosti není jimi většinou specifikována, mají zástupci MNO na mysli výlučně vlajku v podobě horního žlutého a dolního červeného vodorovného pruhu uprostřed s neplatným znakem Moravy, tedy zcela v rozporu s doporučeními expertů a především platnou podobou moravské orlice ve velkém státním znaku ČR i krajů!

Například Magistrát města Brna tomuto "tlaku" již nepodléhá a na velký moravský i státní svátek Věrozvěstů proklamuje historický prapor/vlajku Moravy v podobě experty doporučované a nesporné, aby byl důstojnou připomínkou naší historie a kultury (v kontextu státoprávní identity a státních barev platných pro naše země od poloviny 13. století až dosud).

Vzhledem k tomu, že oficiální podoba moravské vlajky neexistuje, na základě stanoviska odborníků z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si Vám dovolujeme doporučit vyvěsit vlajku v podobě odvozené od nejstarší doložené podoby znaku Moravy, a to bílo-červeně šachované orlice se žlutou korunou a zbrojí na modrém listu. Tímto bude sjednocena podoba vlajky s velkým státním znakem i symbolem krajů ležících na historickém území Moravy.

Prosím Vás, vážení krajští zastupitelé, abyste této problematice věnovali pár minut svého drahocenného času a zvážili, zda si přejete, aby byla na budově Krajského úřadu vyvěšena korektní vlajka Moravy nebo “spolková” vlajka Moravské národní obce, potažmo Politické Strany Moravané.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

13. července 2014

Dopis zastupiteli obce Habrůvka

Vážený pane Formánku!

Zajisté i někdejší spoluobčané, kteří chtěli zničit tehdejší Československo, měli právo na svůj názor. Mne nyní zajímá spíše názor mých současných spoluobčanů a hlavně mne zajímají fakta a názory odborníků, nikoliv scestné názory a manipulace různých občanských sdružení, jejichž členové o heraldice a vexilologii vědí pouze to, že existuje. Domnívám se, že není tak složité pro veřejného činitele zjistit si fakta. Proto bych byl rád, kdyby si tito činitelé zjistili informace od správného pramene.

Píšete, že pro Vás je záležitost uzavřena a co jste vyvěsil, budete chtít vyvěsit i příště. V tom případě bych se chtěl zeptat, jestli jako zastupitel občanů byste vyvěsil i černou vlajku s lebkou a překříženými kostmi jenom proto, že byste ji měli k dispozici. Tuto situaci dost přesně vystihuje názor politologa: “Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže na budovách radnic, obecních a krajských úřadů nemohou být vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku. Podivuji se proto, že příslušné státní orgány, v první fázi zřejmě Policie České republiky, nekonají tak, aby hájily principy stávajícího ústavního pořádku.”

S pozdravem rozumné Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

14. července 2014

Odpověď řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Vážený pane řediteli!

Děkuji za odpověď, která mne sice neurazila, ale v každém případě udivila. Domníval jsem se, že všechny odkazy k této problematice, které jsem Vám poslal, hovoří zcela jasnou řečí.

Vyvěšování oficiální vlajky kraje nezpochybňuji. Jestli ale Rada schválila vyvěšování vlajky žluté a červené každoročně 5. července, určitě pochybila, neboť moravské barvy jsou bílá, červená a modrá.

Oficiální podoba sice neexistuje, ale existuje neoficiální, ale původní a v historii hojně používaná podoba modré vlajky s červeno-bíle šachovanou orlicí.

Z historických skutečností vychází více variant, nejen dvě, ale ta podoba se znakem, co vyvěšujete, mezi nimi rozhodně není. Ta totiž nikdy před rokem 2007 neexistovala.

Zemský sněm se v roce 1848 sice nějak usnesl, ale to je jen jedno z mnoha usnesení v historii, navíc neplatné a slovanskými Moravany jednoznačně odmítnuté a v průběhu 2. poloviny 19. století nadále odmítané.

Vyvěšování vlajky v jakékoliv podobě je sice vlajkou symbolickou, ale o to právě jde, co symbolizuje nejstarší, historická, nezpochybnitelná a identifikovatelná podoba a co symbolizuje neustále měněný vexilologicky nepodařený novotvar nějakého spolku, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. Účast moravského kontingentu ve vojsku Jiřího z Kunštátu a Poděbrad symbolizuje pouze vojenskou povinnost Moravanů vůči českému králi, proto nemusel vděčný Habsburk kazit tradiční symbol Moravy, tím spíš, že překročil svou pravomoc. Možná proto již v tu dobu moravští stavové pochybnou úpravu znaku odmítli. A to určitě ani český král a ani Moravané netušili, že si tou pomocí Habsburkovi do budoucna podřezali větev.

Nemusíte být sudím, koneckonců ani to po Vás nechci. Těmi sudími jsou relevantní odborníci z České vexilologické společnosti a experti při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a také Ministerstvo vnitra, které souzní s výše uvedenými institucemi, které do toho mají co říci. Proto se divím, že na budově úřadu veřejné správy bez skrupulí vlaje každoročně nějaká spolková vlajka.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 17. 5. 2019 ve 13:57

Starostům a zastupitelům 2019

Vážení starostové, členové obecních rad a obecních zastupitelstev!

V roce 2010 přišla nepolitická organizace Moravská národní obec s iniciativou „vyvěšování moravských vlajek“ vždy v den svátku Cyrila a Metoděje 5. července každého roku. Jako moravský patriot podobné akce obvykle vítám. Každá akce, která hledá kořeny, je chvályhodná. Pouze neprozíraví se snaží osekat historické kořeny. Historická země Morava sice není v současné době zařazena do systému veřejné správy, jako subjekt historie však stále zůstává součástí našeho sátu, jak je uvedeno i v preambuli Ústavy ČR. Historické vlajky Moravy mající charakter historického zemského symbolu, historické vlajky Moravy je tedy možno vyvěšovat, neodporuje to žádnému předpisu ani mezinárodním vexilologickým (vexilologie – nauka o vlajkách) zvyklostem. Patří mezi tzv. „ostatní, resp. jiné vlajky“, jimž jsou všechny oficiální vlajky nadřazeny. Vyvěšení moravské vlajky lze do jisté míry přirovnat k situaci ve Francii, kde státoprávní uspořádání se současnými departementy již neodpovídá bývalému historickému členění, kde se však poměrně často používají vlajky historických, dnes už neexistujících provincií. Lze také říci, že historická vlajka Moravy i Čech a Slezska je do jisté míry kodifikována přítomností na jedné čtvrtině oficiálních krajských praporů. V případě Moravy se jedná o červeno-bílou orlici na modrém poli, v případě Čech o bílého lva na červeném poli a v případě Slezska o černou orlici na žlutém poli. Pokud tedy obecní úřady vyvěšují prapor Moravy odpovídající symbolům obsaženým ve státním znaku ČR a na praporech krajů, nic proti tomu.

Akce Moravské národní obce má však jednu vadu na kráse. A tou jsou některé exempláře nabízené jako údajně moravská vlajka či prapor. Přestože MNO zná skutečné zemské symboly a mohla by je nabízet k vyvěšení, tak je zamlčuje a za zemský symbol podvodně vydává výtvor politické skupiny aktivistů z roku 2007, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. MNO byla informována ze strany relevantních odborníků o podobě a historii zemských symbolů, ale jejich skutečnou podobu tají. Obcím nabízí k vyvěšování soukromý výtvor v neplatných moravských barvách a s neplatným znakem. V interaktivní mapce na svých stránkách navíc MNO záměrně mylně uvádí jiný, než skutečný stav vyvěšování vlajek, jejich činnost je tedy možno považovat za podvodné jednání. Vzhledem k tomu, že moravské barvy jsou odvozeny od zemského znaku, jehož podobu si každý může ověřit na státním znaku ČR, a jsou tedy tradičně bílá, červená a modrá již od 13. stol., odbornou veřejností je žluto-červený prapor s celým znakem, na němž je nikoli červeno-bílá, ale červeno-žlutá orlice, považován za nehistorický vexilologický paskvil. V případě červeno-žlutého praporu se tedy jedná nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali 22. 9. 2007 na svém stranickém sněmu v Kojetíně. Tato strana si ovšem může na svém sněmu rozhodovat o symbolech svých a nemá od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných mandát rozhodovat o symbolech historických zemí našeho státu. Moravská národní obec vědomě mystifikuje nejen obecní úřady, ale i kulturní nebo sportovní organizace. Stalo se tedy, že politická vlajka vlála nějaký čas, než došlo k nápravě, dokonce na historických objektech, jako jsou hrady, zámky apod. Na hradě vlál nikoliv prapor moravských markabat, ale výtvor z roku 2007! Podobně na svátek slovanských věrozvěstů má podle MNO také vlát protislovanský symbol podle habsburských představ z doby těsně před 1. světovou válkou, propagovaný především moravskými a rakouskými Němci!

Expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a další odborníci a zejména Česká vexilologická společnost a Moravský zemský archiv doporučují vyvěšovat jako moravský prapor modrý a na něm červeno-bíle šachovanou orlici se žlutou zbrojí, určitě ne soukromý výtvor v historii v této podobě nikdy nepoužívaný, tedy žluto-červený prapor s nepatřičným, navíc neplatným znakem uprostřed.

Přikládám odkazy mj. na stanoviska Moravského zemského archivu a expertů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky. Žluto-červená vlajka (údajně moravská) vychází zřejmě z chybné interpretace závěru moravského zemského sněmu (tzv. selského) z r. 1848, kdy zemský sněm schválil erb (zlatočerveně šachovanou orlici se zlatou zbrojí) a zemské barvy červenou a žlutou, tedy zemských barvách, týkajících se barvy figury na modrém štítu, nikoliv praporu, jak ostatně vyplývá z dobového sněmovního listu. Kromě toho tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nevešla nikdy v platnost, protože císař ji nepodepsal. Moravané v druhé polovině 19. století vyvěšovali moravské prapory v barvách bílé, červené a modré. Pokud Vám nabídnutý prapor obsahuje kromě nesprávných barev i neplatný znak, barvy figury podle habsburských představ, který neplatí u nás již téměř sto let, vřele doporučuji, abyste se nenechávali oklamat a v případě zájmu vyvěšování moravského praporu požádali ty, od nichž falešný prapor máte, aby vám politický prapor vyměnili za skutečný moravský.Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k zemským vlajkám a barvám

Nenaleťte těmto aktivistům na jejich manipulaci a nepodporujte je v jejich předvolební kampani pro politickou stranu. Stačí, když má z ostudy kabát MNO. Kromě toho politickou vlajku si oblíbili anarchisté jako skinhedi a fotbaloví chuligáni.Moravský prapor a jeho historie

Moravský znak a jeho historie

Moravské zemské barvy

Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže je nevhodné, aby na budovách radnic, obecních a krajských úřadů byly vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek