Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává (Marcus Tullius Cicero, římský filozof, státník, spisovatel a rétor, 1. stol. př. n. l.)

Dopisy konšelům města Brna

Dopis zastupitelům města Brna č. 1

Vážený pane primátore, vážení radní, vážení zastupitelé města Brna!

Byl jsem šokován zprávou o tom, že v Brně má vyrůst socha markraběte Jošta. Na tom by nebylo nic špatného, poslední vládce, který vládl Moravě z jejího vlastního území, si to určitě zaslouží. Nešokoval mne samotný tento fakt, ale podoba údajného markraběte Jošta. Nechápu, jak mohl zvítězit návrh, který cestuje po městech České republiky jako bezejmenný potulný rytíř. Důkaz, že socha, kterou brněnští politici vybrali, není Joštem, ale Jihlavským rytířem, je zde:Jihlavané vybrali nejhezčí sochu, tu nejdražší a největší

Jako by nestačilo, že na radnicích se na svátek svatých věrozvěstů místo moravské vlajky vyvěšuje pražská vlajka s orlicí moravských Němců, má nás čekat další paradox, že místo díla zobrazující podobu slavné postavy moravské historie, má být instalována nějaká pochybná náhražka.

Nerad bych se dočkal, aby došlo k situaci podobné té na Nákle u Ratíškovic, kdy socha obtloustlého vinaře byla na tomto historicky nevýznamném návršíčku instalována jako údajná socha bojovníka proti Avarům a Frankům, vojenského taktika a stratéga, krále Slovanů Sáma.

Obdobná situace má nastat v Brně, kdy za markraběte Jošta má být vydáváno jakési prapodivné dílo na pavoučích nohách, jakási žirafa s hlavou zebry a s anonymním zakuklencem v sedle, která má posloužit ne jako připomínka slavného moravského vládce, ale dokonce jako nějaký přístřešek chránící před deštěm. Doufám jen, že to bylo pouhé selhání vkusu poroty, že pouze nepotřeboval vydělat něčí známý "umělec", který s realizací svého putovního návrhu neuspěl jinde.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

21. listopadu 2012

Dopis zastupitelům města Brna č. 2

Vážený pane primátore, vážení radní, vážení zastupitelé města Brna!

Předně děkuji za odpověď, neboť mnohdy se setkávám s tím, že se instituce neobtěžují vůbec reagovat, a to ani v úředních věcech, přestože pro něž existuje nějaká zákonná lhůta. Už ale nemohu vyjádřit radost nad vysvětlením, které jste mi poslali.

Rozumím sice záměru radnice eliminovat funkční roztříštěnost prostoru náměstí, čemu však nerozumím, je to, že to musí odnést moravský markrabě, čili to, že údajný Jošt má posloužit jako nějaká záplata k jistě zajímavému projektu. Bylo by dobré si uvědomit, že Odvaha je Odvaha a Jošt je Jošt. Pokud jsem správně pochopil, tak náměstí bude mít sochu Odvahy, ve které nikdo Jošta nebude umět identifikovat, ani kdyby to tam bylo napsáno půlmetrovými písmeny, a brněnské náměstí bude bez jezdecké sochy Jošta.

Nevím, jestli rozhodnutí poroty mělo za cíl do budoucna definitivně vyřadit skutečnou Joštovu jezdeckou sochu ze záměrů a plánů na její instalaci, taktéž konkrétně sochy nazývaly pravými jmény a neklamala se veřejnost tím, že kdejaké poloabstraktní dílo se bude pojmenovávat jmény konkrétních osob nebo se pořádala soutěž na sochu Jošta jen proto, aby se mohla instalovat socha Odvahy. Pokud tedy vůbec někdy bude stát v Brně jezdecká socha Jošta Moravského z rodu Lucemburků, měl by vypadat jako Jošt a kůň by měl vypadat jako kůň, nikoliv jako žirafa s hlavou zebry, a ten, kdo na něm sedí, by měl vypadat jako dobový jezdec, nikoliv jako nějaká dětská figurka panáčka vyřezaného ze dřeva. A nemusel by nutně být na Moravském náměstí, hlavně že by vůbec byl a že by v něm Moravané poznali svého někdejšího vládce.

Mgr. Jindřich Žaludek

4. prosince 2012

Dopis starostovi Bošovic v r. 2013

Vážený pane starosto!

Věřte mi, moc Vás prosím, že nikoho z nás netěší tato situace. A troufnu si říct, že my jsme Ti nejposlednější v řadě, koho je třeba tu obviňovat. My tu pouze tlumočíme názory odborníků ve snaze zastavit hrozbu opětovné potupy, jež se na naši rodnou Moravěnku po roce zase valí. Způsob, jakým byla Morava loňského léta vláčena médii právě skrzevá tuto pavlajku nám byl velmi nepříjemný. Nikdo z nás ani tenkrát netušil, že to spolek Moravská národní obec s tím jejich obelháváním zástupců státních správ a samospráv dotáhne tak daleko.

O podobě této ¨moravské¨ vlajky si tenkrát v září 2007 rozhodli zástupci politické strany Moravané sami pro sebe a bez jakékoliv konzultace s odborníky. Prostě si ustanovili, že červeno-žlutá bude symbolem jejich cílů. Snad tehdy vycházeli z podoby vlajky používané stoupenci doc. Bárty v devadesátých letech. Zástupci Moravské národní obce, v jejíchž řadách se to straníky politické strany Moravané jen hemží, a která Vám tuto vlajku patrně vnutila, si přisvojuje nárok mluvit za celou Moravu (pod hlavičkou jakéhosi Moravského kulatého stolu). O nás bez nás.

Od samého začátku této jejich (dle slov jednoho brněnského historika) kontroverzní činnosti, se je snažíme upozorňovat na úskalí jejich konání. Oni nás ale ignorují, na setkání nás nezvou či se z nich pod různými záminkami omlouvají. Poslední takový případ byl před týdnem na zasedání Moravskoslezské akademie v Brně. Dá se říct, že si takto vytvořili svůj vlastní červeno-žlutý svět, do kterého nevpustí nikoho s názory jinými, než jsou ty jejich.

Onen historik, kterého jsem zmínil shora, tuto jejich činnost chápe jako revoltu proti čemukoliv českému. Tedy i proti tomu, že původní a dnes stále platná symbolika Moravy vychází ze symboliky Přemyslovců. Proto ta žlutá namísto bílé. Že však propagují symbol po staletí trvající potupy Slovanských Moravanů jim patrně nevadí a ve svých materiálech tyto fakta záměrně zamlčují.

Materiály, které jsem Vám poslal se nám podařilo získat celkem nedávno. Dlouho jsme bohužel neměli v rukách vůbec nic, s čím bychom mohli oslovit zastupitele jako jste Vy a upozornit je na nevhodnost této vlajky jako symbolu Moravy.

Ještě jednou se za naše občanské sdružení omlouvám. Věřte mi, prosím, že bychom to, co děláme dnes, s nesmírnou radostí udělali mnohem dříve a méně bolestněji.

Velmi rád Vám zodpovím jakékoliv Vaše další otázky.

S úctou a pozdravem na Moravu

Pavel M. Josífek

Dopis šéfredaktorovi Brněnského deníku 2013 č. 1

Vážený pane šéfredaktore!

Článek pana Němce o novém moravském obchodě ve Vašich novinách mne přiměl k zamyšlení. Patrně nejzávažnější otázkou, jež mi padla na mysl, je, zda znáte pozadí této „promoravské“ aktivity na Renneské. Napadlo mě, zda vůbec víte, čemu tu vlastně ve svých novinách děláte takto reklamu. Prosím, nenechte se mýlit. Sám jsem velkým zastáncem Moravy. Ale i přesto, raději právě proto, jsem se rozhodl, že Vás seznámím s některými podrobnostmi, které Vám známy být nemusí. Ponechám pak na Vašem ctěném zvážení, jak s těmito informacemi naložíte.

Pan Máca, dle článku majitel onoho obchodu, je členem spolku Moravská národní obec (MNO). Tedy téhož spolku, který už čtvrtým rokem oslovuje zástupce státní správy a samospráv s výzvou, aby na výročí Cyrila a Metoděje 5. července vyvěsili na radnicích a obecních úřadech moravskou vlajku. Této kauzy snad nebylo možné si nevšimnout zejména loňského léta právě po svátku věrozvěstů. Kdyby však přece jen ano, dovoluji si přidat odkaz na nějaké informace s tím spojené. O tom, jak svérázně si MNO v této samotné iniciativě počíná, se však zatím v novinách moc nepíše. O tom, jakými materiály moravské starosty přesvědčují k tomu, aby vyvěsili právě jejich vlajku, se asi nejlépe dočtete na stránkách našeho spolku Za Moravu. Že se v Moravské národní obci za účelem úspěchu v tomto svém snažení neštítí ani lhát a překrucovat slova expertů, je psáno tamtéž.

Proč toto všechno Moravská národní obec činí, je mi záhadou. Snad je to nějaký skrytý politický záměr. Ostatně členové a přívrženci MNO se svými svéráznými politickými názory třeba na Facebooku příliš netají.

Co znázorňuje ona žluto-červená vlajka na fotografiích? Proč zlato-červeně šachovaná orlice, když na dnes stále platném zemském znaku Moravy je šachování stříbrno-červené? V odborných expertizách, které jsem si dovolil připojit k tomuto emailu, najdete odpovědi na tyto otázky.

S touto vlajkou původně přišla politická strana doc. Bárty a později politická strana Moravané. Podle slov jednoho z odborníků námi osloveného jde z jejich strany o jakousi revoltu proti čemukoliv českému, tedy zejména proti faktu, že moravský zemský znak (na modrém štítu stříbrno-červeně doprava hledící orlice se zlatou zbrojí) pochází údajně ze symboliky Přemyslovců. Že ovšem žlutá namísto bílé v zemském znaku Moravy symbolizuje po staletí trvající snahu o potupu a germanizaci Moravy, které se naši předkové usilovně bránili, o tom jejich materiály mlčí. Materiály MNO zamlčují také fakt, že tato jejich vlajka byla symbolem Henleinovců, kteří měli již před Mnichovem vypracovaný plán vyhlazení Slovanů.

Tato vlajka je dnes především zástavou politické strany Moravané, která s ní jako údajně moravskou, bez porady s odborníky, přišla na svém sněmu 22. září 2007 v Kojetíně. Byla to původně pouhá bikolora, tedy bez onoho pokaženého zemského znaku Moravy. A to přesně do té doby, než jim někdo v Praze při demonstraci proti pragocentrismu řekl, že drží v ruce vlajku hlavního města Prahy a vypadají tedy dosti hloupě.

O tom, že pan Jiří Máca bude v tomto obchodě prodávat předměty právě se symboly propagovanými spolkem Moravskou národní obcí, snad není pochyb. Je to zřejmé již z fotografíí ve článku a myslím, že sortiment obchodu při jeho byť letmé návštěvě nepřekvapí.

Jako Moravan čtu články podobné tomu ve Vašich novinách s opravdu těžkým srdcem. Informujete tu o ¨moravském vlastenectví¨, který Moravě a hlavně jejím vlastencům ubližuje. Taková činnost si po mém soudu zaslouží odsouzení a ne reklamu. A promiňte, že to tak říkám, ale toto je reklama. Není to reklama Moravě, protože rozumný Moravan takové řádky čte skrz prsty.

Přeji krásný den do Brna.

S pozdravem a úctou

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Dopis redaktorovi Brněnského deníku 2013 č. 2

Zdravím Vás, pane redaktore!

Jak jsem slíbil, posílám nějaké informace. Jak jste jistě z mého monologu pochopil, téma je velmi široké a bohužel se nedotýká jen podoby vlajky samotné.

Moravská národní obec stylem, který by sám Goebbels mohl závidět šíří nepravdy. Od roku 2007 se s nimi dohadujeme o tom, že tato žluto-červená vlajka není vůbec v pořádku. Naše tvrzení dokládají historikové. Tvrzení pana Krábka o tom, že podobu vlajky nikdy neřešili je účelová lež a ne první. Je nejen výsměchem nám všem, co se je už léta snažíme přesvědčit, aby toho nechali. Je také jakýmisi zadními vrátky pro moment, kdy už média konečně pochopí, že by mohla šířit (také) odborná stanoviska a ne jen pozlátko zpolitizované Moravské národní obce, které je v Google nejvýš.

Jeden zlínský spisovatel, osobní přítel, autor mnoha krásných knížek o historii, se mi právě e-mailem omluvil, že mi nedá svolení k tomu, abych zveřejnil jeho vyjádření pod jeho jménem. Bojí se útoků těchto lhářů z MNO. Na Facebooku napsal: ¨Jim přece vůbec nejde o Moravu, ani o její vlajku, jim jde v podstatě o uchopení moci na Moravě, o peníze a o rozbití republiky, i když to pochopitelně otevřeně nepřiznají. Tak to vidím já.¨

Za zmínku možná také stojí četné anonymní emaily, které chodí na adresu našeho o. s. Je dobré alespoň předpokládat, že jejich autory jsou členové této MNO. Nikdo z nás o tom pochyby nemá. Jedna ukázka. Pro naše umírněné postoje jsme jimi označováni za zrádce Moravy a kolaboranty s ¨čechisty¨ (to je jejich výraz) "Vážení z Prahy. Těší mne, jak Vás moravská žluto-čevená s žlutočerveně šachovanou orlicí dráždí. Do roku 1918 jsme s Vámi, tím myslím Čechy neměli de fakto nic společného více jak 800 let a měli se dobře. V současné době jsme pro Čechy jen zdroj levné kvalifikované pracovní síly a odbytiště služeb a výrobků. To je třeba změnit. Stále platí staré moravské pořekadlo " za každém Čechem čéhá čert z měchem, za každó Češkó petá veš z bleškó". Nechte si prosím český šovinistický "krapánek" v Čechách, v klidu si čéhéte a začněte více propagovat pro zvýšení svého českého bolestínkovského ega mýtus zlatých českých ručiček. Čechy zlaté ručičky, Morava zlato na vlajce - s klasikem fifty fifty a dost."

S pozdravem do Brna

Pavel M. Josífek

Dopis starostům a zastupitelům 2013 č. 1

Vážení starostové, vážení zastupitelé!

Dovoluji si Vás takto oslovit za občanské sdružení Za Moravu o. s. ve věci poněkud citlivé.

Dostalo se nám informací, že patříte mezi ty radnice či obecní úřady, které se připojily k oslavě 1150. výročí příchodu bratrů věrozvěstů na Velkou Moravu tím, že se (opět) chystají vyvěsit moravskou vlajku. My sami patříme mezi poměrně zarputilé podporovatele této myšlenky a za Vaši podporu Vám musíme tímto moc poděkovat.

Nemůžeme ale, bohužel, souhlasit s podobou vlajky, která Vám zde byla nabídnuta k vyvěšení. Podoba této žluto-červené vlajky s červeno-žlutě šachovanou orlicí totiž v první řadě nebyla konzultována s žádným z expertů, kteří mají do takových věcí co mluvit. Naopak, byla v roce 2007 svévolně schválena mezi členy politické strany Moravané, od které ji pak převzala na ně napojená údajně nepolitická Moravská národní obec, aby ji šířila po Moravě. Jak se můžete blíže seznámit v jednom z přiložených materiálů, zástupci této Moravské národní obce si při této aktivitě počínají poněkud svérázně. A to nejen tím, že ignorují signály vysílané odborníky, že by měli přestat s šířením vlajky, která má nulovou historickou i vexilologickou hodnotu.

My se musíme od tohoto konání Moravské národní obce rezolutně distancovat. Již několik let se sami snažíme je přesvědčit o nesprávnosti tohoto jejich počínání. Setkáváme se však z jejich strany pouze s naprostým nezájmem o dialog.

Velmi dlouho jsme, bohužel, ani neměli v ruce nic, s čím bychom Vás, zastupitele státní správy a samospráv, mohli oslovit a pokusit se přesvědčit o tom, že tato iniciativa Moravské národní obce není v pořádku. Naše prosby o pomoc však konečně (celkem nedávno) vyslyšeli někteří odborníci na tuto problematiku a my Vám tu tedy můžeme předložit jejich stanoviska. Na základě těchto expertíz budou snad také brzy vycházet i nějaké články v časopise Veřejná správa, které se v současné době snažíme iniciovat.

Názory expertů na to, že moravská vlajka byla a je pouze jedna, totiž na modrém listu bílo-červeně šachovaná orlice, přitom velmi vítáme. Oslavte, prosím, tak významný svátek Moravy důstojným symbolem a nedopusťte, aby byla Morava opět tupena tak, jak tomu bylo loňského léta, kdy média kritizovala nejen podobu této ¨moravské¨ vlajky, ale i amatérismus a zbrklost v počínání Moravské národní obce.

Je nám opravdu moc líto, že s těmito informacemi přicházíme až teď. Snad ale není ještě pozdě. Jsme navíc přesvědčeni o tom, že Moravská národní obec Vám vlajku jistě nakonec ráda vymění za onu opravdu moravskou modrou, kterou sama také dobře zná.

Budeme opravdu potěšeni, napíšete-li nám Váš názor na toto všechno. Váš názor nám může napomoci ke zlepšení našich dalších kroků v této věci.

S úctou a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Odpověď spolku Za Moravu zastupitelstvu Šumperka

Vážená paní Mgr. Hajduková, vážení zastupitelé!

Nevím, jestli jste správně pochopili informaci týkající se historie a vývoje moravské vlajky. Že město Šumperk podporuje iniciativu MNO, to je nám známo již delší dobu. Že Moravská národní obec nabízí orgánům státní správy a samosprávy k vyvěšování vlajku, kterou neprávem, svévolně a bez mandátu prohlašuje politická strana Moravané za vlajku moravskou, to je nám známo také. Rovněž je nám známo, že Moravská národní obec obelhává orgány státní správy a samosprávy falšováním historie ve zdůvodnění, proč by měly radnice vyvěšovat ve státní svátek právě jejich stranickou a klubovou vlajku. Mohu Vás ujistit, že žádné pochybnosti o historii a současné podobě vlajky nemáme. Proč nás však odkazujete v otázce historie moravské vlajky na nějaký folklórní spolek, ve skutečnosti kryptopolitickou organizaci, to bychom opravdu rádi věděli. Proč se v této otázce neobracíte právě Vy na toho, kdo je kompetentní poskytnout Vám potřebné informace, to bychom rádi věděli také. Pokud jste ochotni nám tyto informace sdělit, budeme jedině rádi.

V odkazu Vám posíláme odkazy, kde je zveřejněno stanovisko odborníků kompetentních vyjádřit se k problematice vyvěšování vlajek na budovách státní správy a samosprávy.Moravský prapor a jeho historie

Moravský znak a jeho historie

Moravské zemské barvy

S přáním hezkých dnů

Za Moravu, o. s.

10. dubna 2013

Odpověď starostovi Zbýšova Žalkovskému

Vážený pane starosto!

Jsem Vaší odpovědí velmi nemile překvapen. Ze strany starostů a zastupitelů se v jejich reakcích na email zaslaný i Vám obyčejně setkávám s pochopením, maximálně s nemilým překvapením nad tím, co je psáno v dokumentech přiložených k emailu. Troufnu si tvrdit, že jste tyto materiály nečetl, nebo alespoň ne dostatečně pozorně. V opačném případě bych musel nabýt dojmu, že ve správě obce i ve svém soukromém životě dáte na sebehorší lež jen proto, že přišla před pravdou. Nebo jste oddaným služebníkem pomýlených z Moravské národní obce (MNO)? S tímto jsme se u zastupitelů bohužel také setkali.

Expertizy přikládám znovu pro případ, kdybyste si po přečtení těchto řádků uvědomil, že jste se mohl ukvapit. Ukvapit nejen při psaní této Vaší odpovědi. Mnozí starostové toto ¨ukvapení¨ o kterém tu mluvím nazývají ¨hopem na špek¨. Skočil jste na špek, ale nejste sám, nezoufejte. Vše se dá napravit.

Vaše slova o tom, že jdeme proti Moravě nemám moc jak okomentovat. Velmi silně mi připomínají argumenty lidí z MNO, jediné argumenty, na které se oni v přímé konfrontaci s námi kdy zmohli. Díky aktivitám MNO se mnoho lidí na Moravu dívá skrz prsty. To může ale vidět jen člověk, který se dívá.

Paní starostka jedné brněnské městské části mi do telefonu řekla, že si po přečtení našeho emailu hned koupila modrou vlajku Moravy namísto té henleinovské pražské. Při sčítání obyvatel však uvedla národnost českou, a příště to udělá zase, aby nebyla náhodou spojována s těmito poblouzněnci, co si hrají na spasitele Moravy a jezdí do Prahy demonstrovat proti pragocentrismu s pražskou vlajkou v ruce.

Na Vašich obecních stránkách, bohužel, nemohu najít kontakty na obecní zastupitele. Možná to tak máte uděláno se záměrem, abyste o všem mohl rozhodnout sám bez jejich vědomí. Dovolím si tento email tedy přeposlat alespoň na ty adresy, které na stránkách Vaší obce jsou. Snad mi to tito takto kontaktovaní lidé nebudou zazlívat, a informace popřípadě členům zastupitelstva předají. Nemyslím si totiž že je správné, aby tyto informace byly přístupny pouze Vám. Vlajka v obci přece není jen Vaše rozhodnutí.

S pozdravem

Pavel M. Josífek

28. dubna 2013

Dopis redaktorce Brněnského metropolitanu

Dobrý den, paní redaktorko!

Náhodou se mi dostala do ruky Vaše korespondence s některými „moravisty“ včele s prof. Kolíbalem, kde je Vám, po mém soudu dosti hrubým způsobem vytýkáno, jak přistupujete k pojmům Česko a Čechy.

Sám jsem bojovníkem za Moravu a tento trend označování Moravy za Čechy se mi vůbec nelíbí. Pojem „Česko“ je nešťastný také, navíc kdysi, tuším v pol.16. století, označoval Čechy. Pokud se ale nemýlím, je dnes oficiálním krátkým názvem republiky. Je tedy pro její označení mnohem vhodnější než slovo „Čechy“. Rozhodně nerozčílí tolik Moravanů.

Mně opravdu srdce krvácí nad každým takovým článkem či jen titulkem, kde dochází k takovýmto chybám. Nikomu ale za ně nenadávám. Snažím se vysvětlovat. Díky takovým jedincům, jako je pan profesor Kolíbal - a jsou i daleko horší - mám ale dosti špatnou pozici. Hned, kdy vyslovím slovo „Morava“, jsem pokládán za nacionalistu a separatistu. A nebo za blbce. Moc rád bych, abyste věděla, že není Moravan jako Moravan, a to dokonce ani mezi těmi, kdo denně vynakládají poměrně dost energie pro to, aby se tento trend ¨počešťování¨ Moravy zvrátil. Pokud budete mít zájem se dozvědět trošku víc o tom co děláme a jak, podívejte se prosím na naše stránky www.zamoravu.maweb.eu.

Možná bych měl pro Vás námět na článek. Týká se kauzy moravské vlajky. Právě pan profesor Kolíbal patří k těm, kteří po Moravě šíří „moravskou¨ vlajku“ jež je kritizována ze všech stran, a to nejen odborníky na historii a symboliku. Dnes, shodou okolností, vyšel článek na toto téma v časopise Veřejná správa. Za čtrnáct dní má údajně vyjít další tamtéž. Více neprozradím.

Já patřím zase k těm, kteří aktivně vystupují proti těmto velmi kontroverzním snahám šířit tuto pavlajku po Moravě. Téma je ale poměrně široké. Mnohé, zejména články na toto téma z loňska, ale i jiná fakta, najdete zde: www.morava.maweb.eu.

Vzhledem k tomu co bylo na toto téma v tisku už vloni cítím v kostech, že letos bude kolem toho doslova poprask. I proto, že se toto všechno vlastně motá kolem svátku Konstantina a Metoděje, kteří mají letos kulatiny. Pokud byste měla zájem se dozvědět více, dejte mi vědět emailem, prosím. Velmi rád Vám i zavolám.

S úctou a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

9. května 2013

Dopis redakci časopisu Veřejná správa

Dobrý den, vážená redakce časopisu Veřejná správa!

Dne 3. 6. 2013 se předseda Moravské národní obce (MNO) Ing. Jaroslav Krábek podle mého názoru naprosto neoprávněně ohradil proti článku pana dr. Růžka. Jsem moravským vlastencem, ale musím upozornit na svévoli Moravské národní obce v bezohledném prosazování své představy o zemské vlajce Moravy. Diskriminaci ostatních symbolů Moravy v praxi jsem viděl na vlastní oči několikrát. Jestli je někde lež, jak uvedl pan Krábek, tak pouze na straně MNO. Není ani pravdou, jak tvrdí pan Krábek, že starostové vyvěšují modrou moravskou vlajku kvůli její líbivosti. Jsem s několika starosty v kontaktu a mohu potvrdit, že důvod je historický, vexilologický a právní, nikoliv pouze estetický. Modré vlaječky však v interaktivní mapě MNO pochopitelně chybí.

Chtěl jsem Vás upozornit, že v případě žluto-červené vlajky se nejedná o žádnou moravskou vlajku, ale o výmysl politické strany Moravané na svém sjezdu či sněmu 22. září 2007 v Kojetíně. Tato politická strana si přivlastňuje právo rozhodovat o zemských symbolech, aniž by k tomu měla mandát od obyvatel Moravy.

Abych znal mínění obyvatel Moravy, dělal jsem anketu mezi náhodně vybraným reprezentativním vzorkem lidí různého věku a vzdělání a povolání na území čtyř okresů Zlínského kraje a v Brně. Respondentům byly předloženy tři varianty moravského praporu s pruhy, které se používaly jako zemské symboly v pozdější době. Jednoznačně a s velkým náskokem zvítězila bílo-červeno-modrá před žluto-červeno-modrou a žluto-červená skončila na posledním místě. (Heraldický prapor Markrabství moravského, čili modrý s červeno-bílou orlicí, je nezpochybnitelný, v anketě nebyl). Stejně jednoznačně dopadl souboj mezi platným znakem Moravy a heraldicky nesprávným znakem podle privilegia Friedricha III. Habsburského, které odmítli již moravští stavové v té době a které se nikdy neujalo. Není divu, že dnes je platný tradiční znak se stříbrno-červenou orlicí. MNO se však snaží historická fakta zpochybnit jejich zamlčováním a překrucováním a účelově vytahuje pouze pochybné údaje, které se jim hodí do jejich manipulace.

Moravská národní obec, v níž je nemálo členů politické strany Moravané, nekonzultovala problematiku zemských symbolů s žádným odborníkem a svoji stranickou vlajku nabízí státní správě a samosprávám ČR. Šíření stranické a klubové vlajky je tedy její svévole a řada starostů jim sedla na lep.

Na heraldické, vexilologické a historické chyby jsem upozorňoval politickou stranu Moravané i Moravskou národní obec již od roku 2007. Výsledkem byly neslušné nadávky ze strany některých jejich členů či příznivců a zablokování mého přístupu na diskusní fórum strany Moravané a komentáře na stránkách MNO.

Moravská národní obec tedy obelhává orgány státní správy a samospráv. V průvodním listu MNO jsou publikovány zkreslené a tendenční, politicko-propagační a mnohdy i nepravdivé informace ignorující stanoviska odborníků na vexilologii i historii. Na toto téma se totiž vyjádřilo v minulosti několik odborníků, jejichž stanoviska však byla ze strany laiků z MNO ignorována a bagatelizována.

Na stránkách MNO jsou dokonce podvodným způsobem překrucována stanoviska těchto odborníků - vexilologů. Jsem členem České vexilologické společnosti. Ze strany MNO a paní Holáňové se tedy jedná nejen o evidentní nepravdy a zneužití jména mých zkušenějších kolegů, kteří na rozdíl ode mne, řadového člena ČVS, patří k předním a dlouholetým vexilologům republiky.

Předseda ČVS pan Martykán se zásadně distancuje od MNO, z jejíchž řad jej nikdo nikdy nekontaktoval, a zásadně odsuzuje překrucování jeho názoru na problematiku, podvodným způsobem publikovaného na stránkách MNO.

Moravskou národní obec jsem nejednou vyzýval, aby nabízela k vyvěšování na významné dny související s historií Moravy nezpochybnitelné modré prapory s červeno-bílou orlicí se žlutou zbrojí, tak jak je vyobrazena na části některých oficiálních krajských praporů a na oficiálním státním znaku ČR. Bezvýsledně.

Závěrem mohu konstatovat, že jako moravského vlastence by mne potěšilo, kdyby na svátek slovanských věrozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evropy, kteří stáli u počátků naší státnosti, zavlála na jejich počest a k připomínce počátků slovanského písemnictví skutečná historická vlajka Moravy, nikoliv nějaká pavlajka jakési z voličského hlediska zanedbatelné politické strany.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

červen 2013

Dopis Jeho excelenci Mons. arcibiskupovi J. Graubnerovi

Jeho Excelence

Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký

a metropolita moravský

Wurmova 9, poštovní schránka 193

771 01 Olomouc

M O R A V A

Vaše Excelence vážený pane arcibiskupe!

Dovolte, Vaše Excelence, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a oslovil Vás jako pokračovatele odkazu prvního arcibiskupa svaté církve moravské - sv. Metoděje v souvislosti s informací, kterou jsem se dověděl.

Výročí 1150 let od příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, které je příležitostí k oživení a prohloubení víry a kulturního sebeuvědomění národa i příležitostí k rozvoji vazeb k národům, které se hlásí k odkazu sv. Cyrila a Metoděje, se některé skupiny snaží zneužít tohoto jubilea k propagaci svých politických cílů. Národní pouti Velehrad 2013 a její slavnostní poutní mše svaté se v posledních letech zúčastňují různí moravští aktivisté. Proti tomu samozřejmě nic nemám. Sám jsem moravský zemský patriot a vlastenec s vřelým vztahem k Moravě a jejím slavným i méně slavným dějinám, co mi však jako moravskému křesťanovi vadí, je způsob, jakým vystupují a propagují své politické záměry. Také mne zahřeje u srdce, když si někdo vzpomene na nás a přímo osloví i nás, domácí Moravany, z jejichž země vzešly počátky slovanského písemnictví a slovanské vzdělanosti. Stydím se však za ty malicherné aktivisty, kteří jsou schopni nevhodným a útočným způsobem osočovat hosty a představitele, kteří nemohou oplývat podrobným přehledem ve všech oblastech a opomenou oslovit zvlášť Moravany. Tito lidé své moravské vlasti více škodí, než prospívají. Také letos se na sociálních sítích svolávají tito aktivisté způsobem připomínajícím spíše volání do zbraně, než k uctění památky těchto byzantských apoštolů, největších učenců své doby.

Ostatně, nikoho z těchto „aktivistů“ jsem neviděl ani na žádné z mezinárodních vědeckých konferencí na cyrilometodějské téma ani na žádné z mnoha přednášek a besed na toto téma, pořádaných pro širokou veřejnost. A pokud snad tyto pokusy byly, zejména v okolí Brna, tak se to neobešlo bez jakési demonstrace vlajkonošů ve stylu spíše sportovního utkání. Ani mně nevadí, když někdo symbolicky uctí historickou zemi, která stála u počátků naší státnosti a jejíž prapor se objeví v řadě vlajkoslávy. Avšak to, s čím chtějí političtí straníci přijít na mši svatou a to, co se v počtu 3000 ks chystají rozdávat tito mezi lidem věřícím, není vlajka, která by měla symbolizovat moravskou tradici. Symbolizuje spíše separatismus od slovanských zemí a kopíruje nikoliv moravské, ale habsburské představy o moravských barvách. Aktivisté se chystají zaplevelit Moravu svojí ve skutečnosti stranickou vlajkou, kterou si odhlasovali na svém sjezdu strany Moravané dne 22. 9. 2007 v Kojetíně a podvodným způsobem ji vydávají za moravskou. Její podobu nekonzultovali s žádným z odborníků, naopak členové expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR vydali doporučující stanovisko pro historickou a vexilologicky správnou podobu modrého praporu s červeno-bíle šachovanou orlicí.

Věřím, že pořadatelé Dnů lidí dobré vůle nebudou nakloněni zneužívání poutní slavnosti k politickým účelům z pozice kterékoliv politické strany. Jsem přesvědčen, že slavnost má lidi spojovat.

S přáním nebeského dobra a obzvláště s přáním obratu k mravnosti pro Moravu, Čechy, Slezsko, jakož i celý ostatní svět

ctitel historie a tradic Moravy a obzvláště odkazu našich svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a spolupatronů Evropy

Mgr. Jindřich Žaludek

25. června 2013

Dopis redakci České televize

Vážená redakce České televize!

V událostech v regionech Brno dne 4. 7. 2013 v čase 13´20´´ mne zaujaly výmluvy předsedy Moravské národní obce pana Krábka, že ani nijak neřešili podobu vlajky, kterou nabízejí orgánům státní správy a místních samospráv k vyvěšování na veřejných budovách. Mohu dosvědčit, že něco takového není pravdou. Podoba symbolu historické země Moravy je už asi šest let předmětem sporů uvnitř moravských organizací a navrch získávají právě nekompromisní zastánci a propagátoři té pochybné podoby, která se každoročně stává terčem kritiky denního tisku právě na podkladě výhrad odborných kruhů z řad historie a vexilologie. Propagátoři této dekorace podle habsburských představ o barvách Moravy šli dokonce tak daleko, že se nerozpakovali spílat odborníkovi z Moravského zemského archívu, který zveřejnil pravdivé informace o podobě moravských symbolů a barev v 19. století.

Moravská národní obec má k dispozici i vlajky, které doporučují odborníci včetně expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, tuto doporučovanou podobu vycházející z oficiálních krajských praporů a z platného státního znaku ČR však vědomě odmítají ve prospěch verze, kterou si schválila politická strana Moravané na svém sněmu dne 22. 9. 2007 v Kojetíně. Snad proto, že v řadách údajně nepolitické organizace Moravské národní obce je velká část členů právě politické strany Moravané. Údajné uctění památky svatých věrozvěstů ve formě vyvěšování stranické vlajky strany Moravané a klubové vlajky Moravské národní obce na radnicích je tedy ze strany Moravské národní obce pouze zástěrka k prosazování svých politických cílů a ve skutečnosti se jedná o jakousi skrytou předčasnou politickou předvolební kampaň. Česká televize jim informováním o jejich činnosti nevědomky v této jejich aktivitě napomáhá.

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

5. července 2013

Dopis redakci Parlamentních listů

Vážená redakce!

Dne 4. 7. 2013 jsem Vám poslal poznámku k článku pana Zdeňka Koudelky o moravské vlajce.

Netušil jsem, že zveřejníte pouhou moji poznámku (i s překlepem), nabízím tedy k zveřejnění článek na toto poměrně aktuální téma, neboť o podobě neoficiálních symbolů historické země Moravy se vedou vášnivé diskuse, a to nejen mezi moravskými aktivisty, kde se, bohužel, argumentuje mnohdy bez znalostí historických faktů, ale k této tématice se stále častěji vyjadřují i odborné kruhy.

Co se týká prvního odstavce článku pana Koudelky, tak s tím lze bezvýhradně souhlasit. Druhý odstavec však začíná chybou, že se od roku 1462 používaly dvě varianty moravského znaku. Takzvaná polepšená varianta moravského znaku (ve skutečnosti spíše pohoršená, neboť znak již po změně tinktury, což nelze považovat za polepšení vzhledem k rovnocennosti tinktur, nerespektoval pravidlo o zvýraznění zbroje, ztratil barevnou vyváženost i symboliku původu) byla moravskými stavy zřejmě odmítnuta hned v prvopočátku, neboť stavové nepředložili privilegium ke schválení králi Jiřímu, jak tomu naopak bylo v případě znaku Prahy. Privilegium se začalo připomínat až mnohem později, a to především ze strany moravských Němců. O požívání žluto-červené vlajky v 19. století nejsou žádné zprávy, nemohla se tedy v 19. století ustálit. Zmíněný zemský sněm se dne 14. srpna 1848 skutečně usnesl na úpravě zemských barev, jednalo se však o barvy heraldické figury v modrém poli, nikoliv o vlajce. Toto usnesení však nikdy nevešlo v platnost, protože císař je neschválil a nepodepsal.

O moravských barvách bílé, červené a modré se zmiňuje zpráva z r. 1846 a 1854 a údaj heraldika první poloviny 19. století Johanna Helblinga von Hirzenfeld, že Morava má zemské barvy bílou, červenou a modrou. Reskript rakouského císaře Františka I. z 23. prosince 1807 zmiňuje kromě potvrzení znakových privilegií pro Moravu (jedná se tedy zřejmě o zlato-červené šachování, které již v té době připomínají zejména moravští stavové německé národnosti) zmiňuje však též modrou barvu moravského štítu, která takto patří i do moravského praporu.

Pokud je v pramenech uvedeno vyvěšování výslovně moravských praporů, těch není mnoho. Ve dnech 2. až 12. června 1848 probíhal v Praze slovanský sjezd. Asi šedesátičlennou moravskou delegaci vedl MUDr. Jan Helcelet. Delegáti Moravy pochodovali pod praporem bílo-červeno-modrým. Zajímavý pramen vypovídající, co se skutečně vyvěšovalo na Moravě, je ze zprávy o vyvěšení moravských praporů v Rajhradě a v Brně při návštěvě císaře 21. 9. 1862 v barvách bílé, červené a modré. Přelom nastal zřejmě až v roce 1896, kdy na národopisné výstavě v Praze chtěli vyvěsit moravské prapory v barvách bílé, červené a modré a vznesli dotaz, zemský výbor odpověděl, že otázka zemských barev není dosud vyřešena, ale že je povoleno užívat barvy zlatou a červenou. Zřejmě se ale jednalo o barvy znaku, neboť zlatá patří na kovový štít. Bertold Bretholz se v r,. 1915 zmiňuje o barvách žluté (zlaté) a červené, kde by ta uvedená žlutá (zlatá) mohla svádět k domněnce, že už by se mohlo jednat o prapor, avšak vzápětí zmiňuje, že užívalo-li se červené a bílé, pak zřejmě z neznalosti privileje. Červená a bílá zase naznačuje, že se nejedná o prapor, přestože není zmíněna stříbrná, protože bílo-červené prapory Morava neměla, tedy zřejmě se opět jednalo o znak. Tenhle rébus pomáhá trochu osvětlit článek Vojtěcha Šembery, který upřednostňoval barvy žlutou (zlatou) a červenou proti bílé (stříbrné) a červené, avšak v závěru článku shrnul barvy do tří a uvedl "barwu politickou markrabstwí Morawského zlato-čerweno-modrou".

V těch letitých sporech o šachování orlice a během rozprav se zřejmě z úsporných důvodů uváděly barvy jen dvě, tedy pouze barvy figury, nikoliv celého znaku, neboť modrá byla mimo pochybnost, což pravděpodobně vedlo k historickému omylu, kdy si někdo špatně vyložil tyto dílčí barvy znaku týkající se pouze heraldické figury a zaměnil je za prapor, kterému chybí barva štítu, podobně jako dnešní aktivisté, kteří argumentují usnesením zemského sněmu z roku 1848, ten však jednal o podobě figury na štítu znaku, tedy "w modrém poli", nikoliv o praporu. To však jim však nebrání v chybném tvrzení, že Šembera vymyslel žluto-červený prapor a je jeho autorem.

Pozoruhodný je článek z Dačických listů právě z přelomového roku 1896. V rozsáhlém článku z 25. 7. je dosti podrobně popisována velká slavnost, která se uskutečnila 12. července toho roku. "Hned z rána, dříve ještě než hudba procházející městem probouzela z klidného spánku obyvatelstvo, viděti bylo mnohé, kteří procházeli městem a sledovali, kdy z kterého domu vyvěšen bude prapor, kde zavěšena bude jaká výzdoba aneb případné heslo. A bylo vskutku do 6. hodiny ranní celé město oděno v háv slavnostní. Skoro z každého domu vlál prapor, na více domech i po dvou, buď v barvách českých, neb v barvách zemských, které dnes pro Moravu stanoveny jsou na trikoloru žluto-červeno-modrou, jelikož původní barvy země bílo-červeno-modrá, úřady vykládány za nepřípustné a zakazovány proto, že prý značí barvy všeslovanské." Je zajímavé, že o žluto-červeném praporu není ani zmínka, ale uvádí se, že trikolóru bílo-červeno-modrou vystřídala trikolóra žluto-červeno-modrá. Zkrátka případ moravského praporu je daleko zamotanější, než např. praporu Čech, který má barvu figury v horním a barvu štítu ve spodním pruhu.

Pokud se v r. 1885 objevil seznam "Wappen und Landesfarben" a zejména v době první světové války se objevovaly další německojazyčné seznamy zemských barev korunních zemí Rakouska-Uherska, lze je brát spíše jako barevné dekorace, než jako prapory, podobně jako dekoraci ve vatikánských barvách na velehradské nebo hostýnské bazilice, kterou nelze rozhodně zaměňovat za vlajku Vatikánu, která má čtvercový tvar a hlavně pruhy svislé a v bílém pruhu mitru s překříženými svatopetrskými klíči. Neoficiální rakouské představy o moravských barvách nelze tedy brát za spolehlivé. A to tím spíš, že dva různé zdroje informací o zemských barvách korunních zemí z konce 1. světové války se shodují tak v 50%.

Co je však pro mne překvapením, že se pan právník domnívá, že dnes u nás stále ještě platí nějaká neoficiální rakouská představa o podobě moravských barev a že dokonce platí jako moravská vlajka. Pan Koudelka sice správně napsal, že, cituji, "zemský znak mohl změnit jen parlament zákonem, zemskou vlajku mohlo změnit Ministerstvo vnitra, ale žádná změna zemské vlajky se nekonala." Nekonala, protože žádná oficiální vlajka předtím Moravě udělena nebyla a tudíž o ní neexistoval ani žádný oficiální předpis.

Pokud se tedy má stát tradicí uctění svatých věrozvěstů vyvěšením vlajky historické země, kam soluňští bratři dorazili v r. 863, měla by to být historicky nezpochybnitelná a experty Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR doporučovaná modrá vlajka s červeno-bíle šachovanou orlicí se žlutou zbrojí, nikoliv výtvor občanského sdružení bez znalostí vexilologických zásad a historických souvislostí a bez konzultace s odborníky v oboru.

Mgr. Jindřich Žaludek

(autor článku je členem České vexilologické společnosti)

12. července 2013

Dopis starostům a zastupitelům 2013 č. 2

Vážení starostové, vážení zastupitelé!

Není třeba studovat historii a jiné vědy. Porovnejte si barvy!

Je samozřejmé, že starosta má zcela jiné starosti, než studovat historii a ostatní relevantní vědy. Proto jednoduchá mnemotechnická pomůcka pro každého: Podívejte se na jakoukoliv tzv. moravskou vlajku a porovnejte si ji, prosím, s barvami (platné) moravské orlice (viz na historických vyobrazeních, především na státním znaku naší republiky – všude úředně visí; srovnejte s vlajkami krajů a s barvami státní vlajky.

Uvidíte-li rozdíl (bílá/stříbrná nahrazená žlutou/zlatou) – máte jistotu, že neužíváte platný symbol (znak či vlajku) Moravy (z její historie a tradice i současnosti), ale propagujete jen určité politické hnutí či organizace se záměrně odlišnou symboliku zdůrazňující jejich vlastní cíle.

Tuto otázku si musí zodpovědět především každý veřejný činitel, každá samospráva i úřad, který se rozhoduje a je odpovědný občanům této země!

Nelze se divit členům spolku Moravská národní obec, že starosty a ostatní veřejnost takto podvádějí šířením svých umělých výtvorů a polopravd. Dělají to totiž ve snaze propagovat své politické cíle a hlavně mediálně zvítězit nad svými kritiky. Ne, domluva s nimi možná není. Jde tu zajisté o daleko víc, než jen o “nějaké” barvy na vlajce.

Naše sdružení Za Moravu, o. s. přímo či nepřímo spolupracuje s odborníky relevantních oborů a snaží se provádět osvětu v této oblasti.

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

červenec 2013

Dopis od předsedy České vexilologické společnosti

Vašemu úsilí přeji upřímně zdar! S poděkováním za úctyhodnou osvětovou a vzdělávací činnost na úseku vexilologie.

Ing. Jaroslav Martykán, předseda České vexilologické společnosti

Přišlo 19. července 2013

Dopis předsedovi Sdružení umělců Moravy a Slezska

Vážený pan

Mgr. František Stehlík

předseda Sdružení umělců Moravy a Slezska

Starobrněnská 340/14, 602 00 Brno

Vážený Mistře!

Dostalo se mi informací, že vaše sdružení SUMS plánuje spolupráci s občanským sdružením Moravská národní obec (MNO). Přesto že nevím, o jakou formu spolupráce by mělo jít, nebo jestli to je vůbec pravda, pokládám za nutné Vás oslovit jako předsedu SUMS tímto dopisem. Mám pro Vás totiž jisté informace, které přímo s touto MNO souvisí a které Vám mohou být užitečné.

Jde především o spolupráci MNO s politickou stranou Moravané a jinými politickými subjekty, které se snaží prosazovat ideu moravské samosprávy. V tom by rodilý Moravan nemusel vidět nic špatného, kdyby MNO neprohlašovala sama sebe za ryze apolitický spolek, kdyby tak nečinila skrytě, nebo kdyby po Moravě nešířila už několik let vlajku, o které tvrdí, že je to vlajka historická, zemská, což je pustá lež. Historická fakta vypovídají totiž o něčem úplně jiném. Navíc tento symbol MNO vnucuje prostým lidem, většinou neznalým historie, rozdává jej starostům měst a obcí, které nutí, aby ji na veřejných budovách vyvěšovali, a tak klame celou veřejnost.

Naše sdružení už druhým rokem úzce spolupracuje s mnohými předními moravskými i českými historiky. Jsou to vesměs současní i bývalí členové expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR. Ti se o této aktivitě MNO a jejímu pojetí vlajky Moravy vyjadřují velmi negativně, zejména proto, že v ní zřetelně vidí nejen naprostý historický i vexikologický paskvil, ale hlavně snahy o deviaci od české státnosti. Tato snaha je jasně zřetelná z pouhého faktu, že tento symbol je odlišný od historického moravského symbolu z poloviny 13. století, jenž je součástí státního znaku i krajské symboliky. Bohužel, jeho odpůrci jsou za své názory členy MNO uráženi, dokonce i samotným jejím předsedou ing. Krábkem.

Vážený pane předsedo! Já sám jsem velkým moravským patriotem. Nemohu se ale ztotožnit s činností Moravské národní obce, která učí děti ve školách malovat znak Moravy odlišný od toho, který dětem visí ve třídách na státním znaku. Byl jsem kdysi velmi krátce jejich členem, než jsem zjistil, jakým způsobem pracují a jak přemýšlí. Mnoho lidí, stejně jako já propagátorů Moravy, její kultury a svébytnosti, už dávno dalo od MNO ruce pryč, jako například i zlínský spisovatel, člen Obce českých spisovatelů a Svazu moravských spisovatelů dr. J. F. Bobák, podepsaný se mnou pod tímto dopisem. Tímto bych chtěl na Vás apelovat, abyste učinili totéž.

Z činnosti MNO je nanejvýš patrné, že jim nejde o podporu kultury Moravy, ale o politiku, která směřuje k budoucímu uchopení moci na Moravě a kterou zmínkami o kultuře jenom maskují. Máme důvod se domnívat, že vaše sdružení má být jen dalším subjektem zneužitým k propagaci jejich politických cílů.

Bude-li třeba, velmi rád Vám nabídnu vzájemnou spolupráci a vaši propagaci naším občanským sdružením Za Moravu o.s., které (na rozdíl od MNO) svojí činností žádné politické cíle nepodporuje. Vlastníme dnes několik hojně navštěvovaných webů a stránek na soc. síti Facebook, které jsou k tomuto účelu vhodné.

Z malé Moravy v Anglii

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Bristol, Anglie

PaedDr. Jindřich František Bobák, spisovatel

Zlín, Morava

Za Moravu, o. s.

Odesláno 27. ledna 2014

Dopis pražskému výrobci vlajek 2014 č. 1

Vážený pane řediteli!

Snad se neurazíte, když si dovolím Vás upozornit na hrubé nedostatky ve Vašich popiscích ¨moravských¨ vlajek na stránkách Vlajky.

Na modrém listu bílo-červeně šachovaná orlice se žlutou zbrojí a korunou, to je historická vlajka Moravy. Poprvé je tento symbol jako vlajka písemně doložen v kronice Ottokara Štýrského (zemřel někdy mezi lety 1319 - 1321) v souvislosti s bitvou u Kressenbrunnu, tak zvanou první bitvou na Moravském poli. Ta se odehrála 12. července 1260. Jak můžete o této vlajce napsat, že je to novodobé provedení(!), prosím Vás pěkně?

Erbovní listinu, ono kontroverzní privilegium, kterým byla popletena hlava nejednoho Moravana ještě dnes(!), a na jejímž základě teprve vznikla (někdy v 19.století) ona (u Vás) druhá vlajka - podélně dělený list se dvěma stejně širokými pruhy, horním žlutým a spodním červeným - věnoval císař Fridrich III. moravským stavům až o celých 202 let později, a to 7. prosince 1462. Proč o této vlajce píšete, že je tradiční?

Shodnou vlajku má třeba hl.město Praha od roku 1891.

Vaše druhá ¨tradiční moravská vlajka¨ vznikla v září 2007 na sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně. Tehdy si totiž naši milí ¨moravisté¨ uvědomili, že vypadají jako hlupáci, když na demonstraci proti ¨pragocentrismu¨ na Václavském náměstí v Praze mávají prapory hl. města Prahy, a přišili na tuto vlajku (taktéž vlajku moravských Němců v 19. století) onen ¨znak Moravy¨ pokažený privilegiem Fridricha III. Co Vás vede o této vlajce psát, že je tradiční, prosím? Chtěl bych věřit tomu, že to není pouze fakt, že se ji už půl dekády snaží po Moravě šířit podvodníci z Moravské národní obce hnáni touhou po nových korýtkách.

Ač naprostý laik Vám budu milerád k dispozici při nápravě těchto nedostatků. Popřípadě Vás rád nasměruji na odborníka. Za velké pomoci našich předních historiků a vexilologů naše o.s. pracuje na osvětě, která má tento žluto-červený politický mor na Moravě zastavit. Pevně věřím, že budete v mezích možností v mé snaze nápomocni tím, že ony jmenované nedostatky na svých stránkách laskavě opravíte. Za což Vám předem děkuji.

Pro začátek si dovolím přidat odkaz na naše stránky, kde jsou odkazy na články odborníků. Můžete si tam ověřit i historické souvislosti uvedené v emailu shora.Za Moravu

Hezký den do stověžaté Prahy

Z malé Moravy v Anglii zdraví Pavel Josífek

Odesláno 7. února 2014 ve 21:14:14

Dopis pražskému výrobci vlajek 2014 č. 2

Krásný den do Prahy, pane řediteli!

Protože se Vašim lidem nemohu z nějakého důvodu dovolat, zkouším to touto cestou.

Přeposílám email Vám odeslaný 7. února a připojuji několik odkazů na odborné texty s vírou, že mi bude v brzké době, byť jen velmi stručně odpovězeno, ale co hlavně, hrubé chyby na Vašich stránkách, na které upozorňuji opraveny.Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Historické symboly

Kopii emailu posílám panu Mgr. Palátovi a panu dr. Růžkovi. Jsem si jistý, že jejich jména ve své profesi dobře znáte.

Hezký den!

Pavel M. Josífek

Odesláno 26. února 2014 v 9:29

Dopis pražskému výrobci vlajek 2014 č. 3

Vážený pane Šatníku. Nezlobte se prosím, že to tak musím napsat, ale patrně jste můj email nečetl. Nepíšu o nijakých rozepřích ale o tom, že vaše firma prostřednictvím svých stránek šíří nesmysly. Žádné "historické rozepře" neexistují. Existuje jen na Moravě jakási skupina diletantů a podvodníků se skrytými politickými cíli (o nich mluví ony články z předchozího emailu), ke kterým, jak alespoň pevně doufám, se řadit nechcete. Ani je podporovat.

Prokažte mi, moc Vás prosím laskavost. Spojte se s kterýmkoliv z expertů v oboru vexilologie či heraldiky, třeba z těch, kterým tento email posílám. Moc bych se divil, kdybyste sám nebo s jejich pomocí našel jakékoliv stopy po "historických rozepřích" či zásadních chybách v mém původním emailu.

Hezký den do Prahy

Pavel Josífek

Odesláno 26. února 2014 v 15:36

Dopis pražskému výrobci vlajek 2014 č. 4

Vážený pane Šatníku (popř. další adresáti)!

Jako externí konzultant pana Josífka, se kterým vedete níže uvedenou korespondenci, si Vám dovoluji k Vaší laskavé pozornosti zaslat odborné stanovisko České vexilologické společnosti k problematice moravské vlajky (blíže viz www.vexilologie.cz).České vexilologické stránky

Je mi jasné, že jako obchodník a výrobce vlajek vyhotovíte zákazníkovi jakoukoliv vlajku, jakou si u Vás objedná, stavovská čest by Vás však měla vést k tomu, abyste na svých webových stránkách neuváděl zkreslené a zavádějící informace, které jsou v rozporu s historickou skutečností. A rovněž tak by obchodní zájmy Vaší společnosti neměly převažovat nad tím, aby Vámi nabízené vexilologické zboží odpovídalo po formální i obsahové stránce aktuální právní úpravě platné v den objednávky. Toho jsou si vědomi jiní výrobci praporů a vlajek, kteří jsou členy naší společnosti, a ve snaze po akurátnosti své nabídky odebírají náš interní zpravodaj, popř. v případě nejistoty konzultují přední české vexilology v řadách ČVS.

Abyste i Vy mohl v tomto směru zvýšit prestiž Vašich výrobků, dovolil bych si Vám poté, co se blíže seznámíte s naší společností na výše uvedených webových stránkách, nabídnout členství Vaší firmy v řadách České vexilologické společnosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Jaroslav Martykán,

předseda České vexilologické společnosti

Odesláno 26. února 2014 v 17:15:55

Odpověď starostky obce Morkůvky

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku Vám zasílám prohlášení za obec Morkůvky, zastoupenou starostkou Brigitou Petrášovou.

V době státních svátků 5. a 6. července umožní Obec Morkůvky zájemcům prohlídku Muzea genpor. Františka Peřiny zdarma. Protože z tohoto našeho záměru byly vyvozeny mylné závěry , ujišťuji Vás, že tato nabídka je čistě záležitostí propagace našeho muzea a rozšíření povědomí o něm a v žádném případě se tímto nehlásíme k aktivitám žádných sdružení či stran, např. Moravská národní obec apod.

S přáním pěkného dne

Brigita Petrášová

starostka obce Morkůvky

28. února 2014

Starostům a zastupitelům moravských měst a obcí 2014

Vážení zatupitelé!

Spolek zvaný Moravská národní obec (MNO) každým rokem uvádí na svých webových stránkách v "oficiální" statistice jistý počet měst a obcí, jež se (údajně) připojují k jejich tzv. vlajkové iniciativě. Protože i Vaše město či obec se letos objevilo na tomto seznamu, dovolujeme se v zájmu věci dotazovat, na základě čeho jsou tato data sestavena, jestli dle závazných (zaznamenaných) usnesení zastupitelstev nebo nezávazných telefonických či osobních rozhovorů MNO (etc.) s představiteli nebo zaměstnanci úřadů měst a obcí, atd. a pod. či jinak.

Rovněž žel není zřejmé (a ověřené), zda-li města a obce skutečně vlajku (prapor) Moravy vyvěšují, a pokud ano, v jaké podobě – modrý prapor, historicky korektní (správné a v souladu se státními a krajskými symboly - barvami ČR – viz obrázek níže) nebo v podobě žluto-červené, umělého novotvaru - "klubového" symbolu MNO, vytvořeného ad hoc k politickým cílům z neoficiálního reliktu národnostně politických střetů 19. století, doplněného neplatným "separatistickým" znakem Moravy.

Děkujeme Vám proto za laskavé vyjádření - cenné upřesnění.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

květen 2014

E-mail paní koordinátorce Moravské národní obce paní Lence Holaňové

Vážená paní místopředsedkyně, koordinátorko iniciativy MNO.

Dobrý den. Myslím, že jistě víte, že u nás v Brně-Bohunicích se připojujeme k iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“. Ale jistě i víte, že vyvěšujeme vždy „modrou“. Prosím tedy o modrý „špendlík“ pro Bohunice do Vaší přehledové mapky, která znázorňuje zapojení jednotlivých měst, obcí a institucí. Pokud nedisponujete vlaječkou této barvy, žádám Vás o vymazání Bohunic z přehledů z let 2011-2013.

Důvody, které mne k tomu vedou nejsou pro Vás jistě neznámé, ale jistě i pochopíte, že není vhodné aby nad radnicemi a obecními úřady byly vyvěšovány symboly propagující jakýkoliv politický subjekt (respektive politickým subjektem vytvořené). V tomto případě tedy MNO (potažmo politickou Stranu Moravané), jehož cíle a usilování (ne)jsou zcela zřejmé.

Pro podporu výše uvedené přidávám odkazy na odborné články a stanoviska zveřejněné časopisem Veřejná správa č. 8a9/2013

Za pochopení předem děkuji.

Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-BohuniceOdborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k zemským vlajkám a barvám

Moravský prapor a jeho historie

Moravský znak a jeho historie

Moravské zemské barvy

Historická vlajka Moravy – symbol svornosti

Odesláno 9. června 2014

Odpověď na vyjádření Ondřeje Mlejnka v dikusi "Vlajka s žlutou či bílou?"

Ahoj Ondro,

nemusím být ani absolvent zmiňovaných věd, abych Ti lehce dokázal, že ta podoba vlajky, kterou prosazujete, je moderní výmysl (max. 50 let? - a to o ní polovinu té doby ani nikdo nevěděl), který nemůže soupeřit s žádnou jinou vlajkou, která kdy byla na Moravě oficiálně uznána. Na stránkách uvádíte, že je vám jedno, jaká vlajka bude věšena, a najednou na mě útočíš, že něco ničím. Ale co ničím? Vlajková iniciativa je fajn nápad, jsem všemi deseti pro. Proč ale nepoužít něco, co má tak úžasnou tradici až někam do 13. století? Proč si za každou cenu vymýšlet něco nového - sporného? Navíc užívání zlaté barvy v erbu je v rámci celé moravské historie dost okrajová záležitost, což dozajista víš, pokud se jen trošku šťouráš v pramenech- i její prosazení na zemském sněmu dost koresponduje s politickým vývojem a bojkotem vídeňských úřadů v r. 1848. Nejsi náhodou historik? Jestli ano, znáš celé to pozadí, proč lidem neříkáte pravdu celou? Samozřejmě netvrdím, že by se zlatá neužívala vůbec, aby nedošlo k desinterpretaci.

Když pominu užívání jednotlivých tinktur v historii (kde mi nebude dělat problém nasbírat mnohonásobně více bílých variant a z delšího časového období, než kolik najdeš žlutých), největším problémem je, že záměrně propagujete jiné barvy, než jaké máme přidělené ve znaku ČR jako historická země. Já moc dobře vím, že mnoho lidí z této iniciativy neopustily separatistické tendence a myslím si, že to není marginální problém, byť nedávné volby ukázaly, že se v blízké době něčeho podobného bát nemusíme.

Víš, co je nehorší, že celé to vaše sdružení nevede žádnou diskusi, ale hned útočí a označuje všechny ostatní za ničitele, záškodníky, šílence a závistivce. Já vím, že mě vůbec neznáš, takže se na Tebe ani nebudu zlobit, ale mohli byste se nad tím alespoň zamyslet. Kdykoliv se u nějakých odborníků zmíním o tomto problému, vidím, jak se jim ježí chlupy na zádech a jsou znechuceni z ignorance a útočnosti lidí, kteří je z MNO kontaktovali. Jedna citace kapacity z oboru hovořící za ostatní je dole. A není zdaleka ojedinělá!!!

Obraťme tu otázku jinak. Jsi členem strany Moravané, která tuto vlajku užívá. Chápu, proč zrovna vy užíváte zlatou variantu- váš program a směřování jsou mi známé už od 90. let. Můžeš mi ale vysvětlit, proč tuto svoji vlajku nutíte i ostatním obyvatelům Moravy, kteří jsou hrdí na svůj tradiční znak, který je kromě obrovské historické tradice zanesen na státním znaku? Proč ignorujete vyjádření odborníků z institucí, které by se k této otázce měly vyjádřit jako první, proč ignorujete státní znak, který uznávají všichni ostatní a který značí celistvost historických zemí koruny české či dnešním názvem České republiky? Říkáš, že je na lidech, kterou vlajku si vyberou- dáváte copak na výběr, nebo darujete svoji s komentářem, že to je ta pravá vlajka Moravy? Já si vybírám se stříbrnou a uvádím k tomu své důvody, které logicky navazují na můj vztah k Moravě, České republice, historii i na to nepřeberné množství hodin, které jsem nad těmito vědami strávil. Tobě to očividně vadí- tak jak je to s tím demokratickým výběrem, který jsi avizoval? A nejdůležitější otázka. Co vám vadí na vlajce, která je totožná se znakem historické země Morava na státním znaku- tedy stříbrno-červeně šachované orlici v modrém poli? Když obce vyvěsí tuto vlajku, vyjádří svůj vztah k Moravě, taktéž k celistvosti ČR a rozhodně se nedostanou do žádných vexilologických pří. Nebo ano?

Na závěr jeden malý postřeh- pokud si mám vybrat bohatou historii udatného národa z pera Hanky a Bočka, nebo o dost chudší verzi páně Masaryka, jsem radši pro tu pravdu...

Omlouvám se všem nechtěným zúčastněným této diskuse. Jsou samozřejmě důležitější věci na práci a zbytečné hašteření většinou moc dobra nepřinese. Nečekal jsem, že můj mail (psaný záměrně velmi polopaticky) určeným pro konkrétního člověka, někdo přepošle i dalším čtenářům, nicméně vždy je dobré znát obě strany mince.

Přeji pěkný večer všem

Richard Závada

Odesláno 11. června 2014 ve 23:48:25

Dotaz starosty brněnské městské části Bohunic na kolegy z Jundrova: Vyvěsíte? A když ano, tak kterou?

Vážené kolegyně a kolegové.

Obracím se na Vás s doplněním mého příspěvku na posledním sněmu starostů, a to v souvislosti s iniciativou organizovanou spolkem Moravská národní obec, týkající se vyvěšování „moravské“ vlajky dne 5. července, tedy v den státního svátku „Slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“. Pominuli formální nevědomost, že se ve své výzvě MNO obrací na úřady a ne na obce, města, kraje tedy na územní samosprávné orgány, ale na úřady co by výkonné orgány státní správy, pak si dovoluji Vaši pozornost nasměrovat na skutečnost, že vlajka protěžovaná MNO, tedy žlutočervená bikolóra s NEPLATNOU žlutočervenou orlicí v modrém štítě, je klubová vlajka tohoto spolku. Spolku, který má nepochybně své politické cíle. Jedná se tedy o vlajkový novotvar, který nejenže vůbec neodpovídá relevantním historickým poznatkům o moravských zemských symbolech, ale je i v rozporu s grafickou podobou současného státního symbolu ČR – velkým státním znakem. Ten je právě složen z figur přináležejících historickým zemím našeho státu – Čech, Moravy a Slezska. Novotvar doporučovaný MNO rovněž zcela ignoruje skutečnost vyplývající z kodifikace „moravské“ vlajky z vlajek současných krajů. Ano, šest krajů, které zcela nebo částečně územně přináležely do hranic Moravy platných v roce 1949, si na své dnešní krajské vlajky „přišily“ historické zemské moravské symboly. Poznámka: výjimku tvoří Jihočeský kraj, kterému moravské území v rozloze ¼ okresu Jindřichův Hradec za to prý nestálo.

Vážení oslovení. Žádám Vás: nedopusťte zneužití našeho vztahu k „bohatým kulturním tradicím naší moravské země“ k propagaci politického subjektu MNO (potažmo politické Strany Moravané), jehož cíle a usilování (ne)jsou zcela zřejmé.

Pro podporu výše uvedené přidávám odkazy na odborné články a stanoviska zveřejněné časopisem Veřejná správa č. 8a9/2013 a dalšího.Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Historické symboly

Historická vlajka Moravy – symbol svornosti

A dovolím si i trochu osobního komentáře k žlutočervené bikoloře, coby klubové vlajce MNO: Vlajka hlavního města Prahy je rovněž žlutočervená bikolóra používaná s doplněním (nebo bez) pražského městského znaku. Tedy Pražáci pak i oprávněně mohou mít pocit, že když příznivci a členové MNO mávají „svou moravskou vlajkou“ nad „svými“ hlavami, že se jedná o nějaké aktivisty moravské iniciativy organizované na území hlavního města. Pozn.: žlutočervená bikolóra nakonec přináleží i jihočeským Českým Budějovicím…

Prosím tedy všechny oslovené, aby dle svého uvážení, výše uvedené informace vzali v úvahu při rozhodování “vyvěsit-nevyvěsit a když ano, tak kterou“.

Jsem s pozdravem

Ing. Miloš Vrážel, starosta městské části Statutárního města Brna, Brno-Bohunice

Odesláno 9. června 2014 v 10:02

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje Haškovi 2014 č. 1

Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé!

Zástupci spolku Moravská národní obec se na Váš úřad v nedávné době obrátili s žádostí o podporu jejich činnosti vyvěšením tzv. moravské vlajky. I když její podoba v textu žádosti není jimi většinou specifikována, mají zástupci MNO na mysli výlučně vlajku v podobě horního žlutého a dolního červeného vodorovného pruhu uprostřed s neplatným znakem Moravy, tedy zcela v rozporu s doporučeními expertů a především platnou podobou moravské orlice ve velkém státním znaku ČR i krajů!

Například Magistrát města Brna tomuto "tlaku" již nepodléhá a na velký moravský i státní svátek Věrozvěstů proklamuje historický prapor/vlajku Moravy v podobě experty doporučované a nesporné, aby byl důstojnou připomínkou naší historie a kultury (v kontextu státoprávní identity a státních barev platných pro naše země od poloviny 13. století až dosud).

Vzhledem k tomu, že oficiální podoba moravské vlajky neexistuje, na základě stanoviska odborníků z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si Vám dovolujeme doporučit vyvěsit vlajku v podobě odvozené od nejstarší doložené podoby znaku Moravy, a to bílo-červeně šachované orlice se žlutou korunou a zbrojí na modrém listu. Tímto bude sjednocena podoba vlajky s velkým státním znakem i symbolem krajů ležících na historickém území Moravy.

Prosím Vás, vážení krajští zastupitelé, abyste této problematice věnovali pár minut svého drahocenného času a zvážili, zda si přejete, aby byla na budově Krajského úřadu vyvěšena korektní vlajka Moravy nebo “spolková” vlajka Moravské národní obce, potažmo Politické Strany Moravané.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

červen 2014

Dopis zastupitelům městské části Brno-Líšeň

Vážení veřejní činitelé!

Z webu "iRegiony" jsem vyčetl, že místo korektní historické vlajky Moravy chcete vyvěsit klubovou vlajku MNO a zároveň stranickou vlajku politické strany Moravané, jejímž výtvorem žluto-červená vlajka s modrým štítem a neplatným znakem vlajka je a z jejichž stranického sjezdu v září 2007 v Kojetíně tato jejich vlajka pochází. Nemůže být považována za vlajku moravskou. Tuto situaci dost přesně vystihuje názor politologa: “Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže na budovách radnic, obecních a krajských úřadů nemohou být vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku. Podivuji se proto, že příslušné státní orgány, v první fázi zřejmě policie České republiky, nekonají tak, aby hájily principy stávajícího ústavního pořádku.”

Moravská národní obec a politická strana Moravané, jejíž mnozí členové jsou zároveň i členy MNO, totiž nemají mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených k tomu, aby rozhodovaly na svých sjezdech o symbolech Moravy. Ty jsou dány historií.

Věřím, že chcete uctít památku slovanských věrozvěstů vyvěšením modré moravské vlajky s červeno-bíle šachovanou orlicí a nikoliv podporovat volební kampaň jedné politické strany.

S pozdravem Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 26. června 2014 ve 22:56

Dopis redaktorovi Přerovského deníku

Pane redaktore!

Doufal jsem, že byste mohl trochu lépe dát na názor odborné veřejnosti před názorem lidí okolo paní Holaňové, než Vaši kolegové v Přerově. Už třeba jen protože vím, že Vás fakta zajímají.

Pan dr. Štarha je současným členem expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a stále činným historikem a archivářem. Bylo mi řečeno, že jste mu sám do Mor. zemského archivu telefonoval. Srovnávat jeho odbornost v rovině historie s názory právníků, ač patrně velmi dobrých, promiňte, je opravdu nevhodné.

Podstatné je, že Morava má svůj symbol od pol. 13. stol. a "my" jej nebudeme měnit jen kvůli skupině (separatistů) okolo paní Holaňové, jež má, kdoví proč, zapotřebí se odlišovat. Budeme kvůli nim měnit státní znak? Nechť o jeho změnu žádají namísto těchto každoročních ostud po Moravě. Mimochodem, pan ing. Krábek, její přímý nadřízený, se před nedávnem pro Vás samotného nechal slyšet, že jim "modrá" vlajka nevadí. Tak proč tedy tento cirkus? Proč se tolik brání tomuto korektnímu symbolu a mají vůbec zapotřebí tolik znevažovat jakýkoliv názor, dokonce odborný, jej bránící?

Moravské zemské barvy jsou od pol. 13. století dodnes bílá, červená a modrá. V roce 1915 (oficiálně do r. 1920) byly změněny na žlutou, červenou a modrou . Samostatně červená a žlutá barvami Moravy nejsou a nikdy nebyly (to Vám potvrdí skutečný historik, třeba pan dr. Štarha.

V článku paní Holaňové je mnoho dalších nepravd. Tím Vás ale teď nehodlám zdržovat. Vím, že jste velmi zaměstnaný člověk. Doufal jsem ale, že byste se tématem mohl ještě zaujmout. Připojuji naši čerstvou tisovou zprávu. Třeba bude k užitku.

Srdečně Pavel M. Josífek

1. července 2014

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje Haškovi 2014 č. 2

Vážený pane hejtmane!

Zdravíme Vás a dovolujeme si touto veřejnou cestou reagovat na Vaše stanovisko ze dne 13. 6. 2014 (dopis, který má redakce Rovnosti k dispozici - [viz obr.]) k problematice "moravské" vlajky a především její podoby (z dílny Moravské národní obce) vyvěšované s Vaším souhlasem na budově Jihomoravského krajského úřadu.

Zásadní je pak především závěrečný odstavec Vašeho dopisu, který je v podstatě "jádrem" celého současného "problému", na němž Moravská národní obec staví svou tzv. vlajkovou iniciativu.

V podstatě je tedy nyní jediné možné (správné?) řešení a to iniciovat, z pozice Vás hejtmana (hejtmanů?) z Moravy a dalších našich politiků (veřejných činitelů), opravu "chybné" (prvorepublikové a porevoluční) podoby našeho současného velkého státního znaku (a odtud i znaků "moravských" krajů), protože nerespektuje provedení zlato-červeně šachované moravské orlice (a zemských barev), tak, jak moravská politická reprezentace od roku 1848 požadovala (a jak toho v letech 1915-1918 dosáhla), což ve svém dopise uvádíte. Ostatně nejen Moravská národní obec ve svých textech upozorňuje na tuto "chybnou" podobu moravské orlice (po roce 1918 a 1989) v našem státním znaku. To pak "brání" současnému nekoliznímu užívání "zemských" barev (vlajky) a vyvolává nekonečné spory a diskuze, na něž jsou lidé na Moravě citliví.

Vážený pane hejtmane, jste ochoten být iniciátorem této legislativní změny zákona o státních symbolech? Nic tomu nebrání. Odborně Vám může být garantem např. pan doc. JUDr. Bíly a další právní historici, kteří se tématu věnovali a mají je zpracované (připravené). Poslední slovo tak budou mít naši volení reprezentanti - zákonodárci (z Čech, Moravy a Slezska) a všichni přizvaní experti, což přispěje k definitivnímu a jednoznačnému řešení (rozuzlení).

Děkujeme Vám

S pozdravem Za Moravu, o. s.

3. července 2014

Dopis redaktorovi deníku Rovnost

Vážený pane redaktore!

Chtěl bych Vás upozornit na některé nepřesnosti v článku o moravské vlajce v deníku Rovnost ze dne 4. 7. 2014.

Organizátoři sice napočítali přes 900 radnic, tato čísla jsou však velmi nadsazena. Podle mého zjištění bude skutečnost zhruba poloviční. Ve své interaktivní mapce mají organizátoři započítány i obce, které nikdy žádnou vlajku nevyvěsily, i obce, které pravidelně vyvěšují skutečnou moravskou vlajku modrou. Rovněž nevím, komu měly vyjít vstříc kulturní instituce, které umožňují vstup za zvýhodněné vstupné. Určitě ne organizátorům iniciativy, protože tyto instituce tak činí bez ohledu na akce MNO. Dále žlutočervená vlajka se štítem uprostřed není žádnou občanskou vlajkou a její autor není neznámý. Vznikla na stranickém sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně v září 2007. Byl jsem na tom sjezdu přítomen jako host. Je také šířena a propagována výhradně členy této strany, kteří jsou zároveň členy údajně nepolitického sdružení Moravské národní obce. Skutečností dále zůstává, že ani jeden ze spolků moravských iniciativ nemá mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených rozhodovat o podobě zemských symbolů. Přes všechna líbivá prohlášení mluvčích moravských iniciativ jsem byl svědkem, jak se chovali organizátoři akcí MNO k nositelům jiných moravských symbolů, než zrovna té jimi vymyšlené dvoubarevné vlajky se štítem. Vykazovali je někam do pozadí. Činili tak v minulosti a činí tak dodnes bez ohledu na to, že byli upozorněni na stanoviska odborníků z oboru historie, heraldiky a vexilologie.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

4. července 2014

Dopis redaktorovi Blanenského deníku

Vážený pane redaktore!

Nesmíte se na mě prosím zlobit, ale musím se ohradit proti dezinterpretaci mých slov ve Vašem článku.

Nepsal jsem Vám "mnoha oslovených odborníků" ale (všech)odborníků. A dodal jsem, že odborník, zastupující názor Moravské národní obce není k dispozici! Pevně věřím tomu, že k této nesrovnalosti došlo pouhým omylem. V každém případě bych rád, aby toto bylo uvedeno na pravou míru, prosím. Jedna věc je totiž uveřejnit protikladný názor, ale věc druhá je desinterpretovat něčí slova. Nezlobte se.

Kopíruji z e-mailu Vám zaslaného 3. července: "Váš druhý dotaz velmi rád zodpovím také. Byl bych ale velmi rád, kdyby se ve Vašem článku neobjevilo, že to já tvrdím. Protože zde já pouze opakuji slova odborníků, těch, kteří jsou těmi nejpovolanějšími u nás, do tohoto mluvit. Nikoliv však právníků, jak rádi tvrdí v Moravské národní obci, protože historika, který by je podepřel jednoduše nemají."

Nadále ve svém článku nazýváte žluto-červenou vlajku "moravskou", a to i přesto, že jsem Vám dodal soupis stanovisek expertů, členů expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR k tomuto tématu. Myslím, že Vám nic nebrání v tom jedinému z těchto pánů zatelefonovat a ověřit si nejen pravost jejich slov, ale také třeba to, kým oni vlastně jsou. Možná byste pak i zjistil, že ani jednomu z nich, paní Holaňová s celou Moravskou národní obcí a Stranou Moravané dohromady nesahá, nejen odborností, po kotníky. Je to jistě Vaše právo tak neučinit, třeba z nedostatku času. Ale přiznám se, že moc nerozumím tomu, proč takto přebíráte terminologii od spolku pěstitelů kedluben a nedržíte se názoru těchto odborníků alespoň v tomto. Když už mi, jak se zdá, nevěříte v těch ostatních věcech, co jsem Vám psal, a to ani natolik, abyste si je zkusil ověřit sám. Třeba jen některé z nich.

Kdybyste měl chuť, pane redaktore se mnou komunikovat, moc rád bych se Vás zeptal, proč si myslíte, že toto všechno dělám.

Hezký den do Blanska

Srdečně Pavel M. Josífek

4. července 2014

Dopis starostovi Zelené Hory

Vážený pane starosto!

Ve Vyškovském deníku jsem se dočetl, že máte jasno v tom, jakou vlajku vyvěsíte na svátek slovanských věrozvěstů, jak vyplývá z věty: "Ani heraldikové netuší, která z nich je správná, a už mnoho let mezi sebou vedou spory. V Zelené Hoře však mají jasno. „U nás bude žlutočervená. Zabýval jsem se jejich historií a tato varianta je blíž mému přesvědčení," vysvětlil Grmela."Vyvěšování moravské vlajky? Starostu Zelené Hory inspirovalo Švýcarsko

Předně nejde o spory heraldiků, natož dlouholeté. Jde pouze o rozdílné názory dvou moravských sdružení, z nichž jedno respektuje názory odborníků a historická fakta a druhé historická fakta překrucuje a názory odborníků vědomě ignoruje.

Odborníci, ať už historici nebo heraldici v tom mají jasno. Sdružením Moravskou národní obcí často citované "polepšení" v podobě změny tinktury není totiž žádným polepšením. Tinktury jsou si z hlediska heraldiky naprosto rovnocenné. Navíc při změně tinktury by bylo porušeno pravidlo o zvýraznění zbroje, která se kreslí jinou tinkturou, než figura. Za polepšení lze v tomto případě považovat pouze rozhojnění nad štítem. Co je však důležité, moravští stavové zřejmě habsburské privilegium odmítli, neboť je ani nepředložili k potvrzení Jiřímu z Kunštátu a Poděbrad, který byl suverénem nad Moravou, a to zřejmě proto, že královský maršálek a moravský zemský hejtman Jindřich z Lipé jednal na vlastní pěst. Znak, který se snažil Ferdinand III. Habsburský změnit, je tedy nejen špatný, ale i neplatný, a to od samého počátku. A dnes už teprve. Není mi známo, že by někdo z členů občanského sdružení Moravské národní obce byl heraldik nebo vexilolog. Jde tedy o umíněnost politiků, kteří ignorují názory heraldiků a vexilologů.

Žlutočervená vlajka (kde chybí pruh v barvě štítu) se štítem uprostřed (což je vexilologický nonsens, barva štítu se u pruhovaných vlajek převádí do pruhu, na list vlajky se správně umísťuje pouze figura, nikoliv celý štít) vznikla na stranickém sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně v září 2007. Byl jsem na tom sjezdu přítomen jako host. Skutečností dále zůstává, že ani jeden ze spolků moravských iniciativ nemá mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených rozhodovat o podobě zemských symbolů. Ty jsou dány historií.

Dále by mne zajímalo, z kterých pramenů jste čerpal, protože historií moravské vlajky jsem se zabýval také a dospěl jsem k opačnému přesvědčení, než Vy. Barvy žlutá a červená jsou výsledkem mylné interpretace usnesení zemského sněmu z roku 1848, které se však týkalo barev heraldické figury na modrém štítu, nikoliv praporu. Jak už jsem zmínil výše, usnesení nevešlo v platnost. Zprávy z 19. století zmiňují používání praporů v barvách bílé, červenéné a modré. Jak vyplývá i z císařského reskriptu z počátku 19. stol., barva štítu patří do praporu. Modrá barva štítu však vynálezcům praporu z Moravské národní obce a strany Moravané někam zmizela. Zřejmě špatně četli článek A. V. Šembery, který zmiňuje zemské barvy tři (byť uvádí tu žlutou, která se však nikdy neujala), nikoliv dvě.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti.

6. července 2014

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje Haškovi 2014 č. 3

Vážený pane hejtmane!

Dne 27. 6. 2014 jste se vyjádřil, že vyvěsíte moravskou občanskou vlajku v zemských barvách žluté a červené, které schválil v návrhu zemský sněm v roce 1848. Předně bych chtěl upozornit, že žluto-červená vlajka není vlajkou občanskou, protože o ní nerozhodli občané, ale vlajkou stranickou, o které rozhodli členové jedné politické strany na svém sjezdu v září 2007 v Kojetíně, samozřejmě bez pověření občany (byl sem přítomen jako host). Dále bych chtěl upozornit, že sněm jednal o barvách figury na modrém štítu, nikoliv o praporu. Modrá totiž byla brána jako samozřejmost coby barva štítu, která podle císařského reskriptu z počátku 19. stol. (1807) "takto patří do praporu". Proto ji na počátku svého článku nezmiňoval ani A. V. Šembera, ale na konci svého článku jmenoval (byť se žlutou) všechny tři barvy.

Dále bych chtěl upozornit, že návrh zemského sněmu nikdy nevešel v platnost. Nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezska podle posledního politického a soudního dělení s přídavkem o uherském Slovensku (Praha 1854, str. 193) uvádí, že "znakem je bíle a červeně kostkovaná vpravo hledící orlice v modrém poli, pročež zemské barvy jsou: modrá, bílá a červená". Pokud se vyvěšovaly moravské prapory, existují zprávy o vyvěšování těchto praporů v barvch slovanských, tedy bílé, červené a modré (např. v r. 1862 v Brně a v Rajhradě při návštěvě císaře). Rovněž článek z Dačických listů z r. 1896 (v příloze) nezmiňuje v minulosti žádné žluto-červené prapory, ale fakt, že dřívější bílo-červeno-modré prapory byly od tohoto r. zakazovány a povolovány monarchií žluto-červeno-modré. Rovněž od svého dědy narozeného r. 1903 vím, že Morava měla barvy tři. A dokonce slovanské. Dvojbarevné tzv. moravské prapory v dílčích barvách podle habsburských představ tedy nejsou zřejmě ničím jiným, než výsledkem mylné interpretace neplatného návrhu z r. 1848. Cítím se tedy zavázán více mým přímým slovanským předkům, než monarchii loyálním někdejším poslancům.

Dále bych chtěl upozornit, že dnes již neplatí zákony Rakouska-Uherska (ty přestaly platit záhy po zániku monarchie - v příloze), ale úplně jiné.

Ptám se tedy, jestli je velkým problémem vyvěšovat vlajku tradiční a historickou, která není výsledkem sjezdového hlasování politické strany, která je v souladu se současně platným symbolem Moravy na státním znaku, která by neměla nikomu vadit a která nebude příčinou neustálých polemik a sporů? Je to velký problém?

Předem děkuji za případnou odpověď.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

7. července 2014

Dopis Krajskému úřadu a voleným orgánům Zlínského kraje

Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé!

Zástupci spolku Moravská národní obec se na Váš úřad v nedávné době obrátili s žádostí o podporu jejich činnosti vyvěšením tzv. moravské vlajky. I když její podoba v textu žádosti není jimi většinou specifikována, mají zástupci MNO na mysli výlučně vlajku v podobě horního žlutého a dolního červeného vodorovného pruhu uprostřed s neplatným znakem Moravy, tedy zcela v rozporu s doporučeními expertů a především platnou podobou moravské orlice ve velkém státním znaku ČR i krajů!

Například Magistrát města Brna tomuto "tlaku" již nepodléhá a na velký moravský i státní svátek Věrozvěstů proklamuje historický prapor/vlajku Moravy v podobě experty doporučované a nesporné, aby byl důstojnou připomínkou naší historie a kultury (v kontextu státoprávní identity a státních barev platných pro naše země od poloviny 13. století až dosud).

Vzhledem k tomu, že oficiální podoba moravské vlajky neexistuje, na základě stanoviska odborníků z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si Vám dovolujeme doporučit vyvěsit vlajku v podobě odvozené od nejstarší doložené podoby znaku Moravy, a to bílo-červeně šachované orlice se žlutou korunou a zbrojí na modrém listu. Tímto bude sjednocena podoba vlajky s velkým státním znakem i symbolem krajů ležících na historickém území Moravy.

Prosím Vás, vážení krajští zastupitelé, abyste této problematice věnovali pár minut svého drahocenného času a zvážili, zda si přejete, aby byla na budově Krajského úřadu vyvěšena korektní vlajka Moravy nebo “spolková” vlajka Moravské národní obce, potažmo Politické Strany Moravané.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

13. července 2014

Dopis zastupiteli obce Habrůvka

Vážený pane Formánku!

Zajisté i někdejší spoluobčané, kteří chtěli zničit tehdejší Československo, měli právo na svůj názor. Mne nyní zajímá spíše názor mých současných spoluobčanů a hlavně mne zajímají fakta a názory odborníků, nikoliv scestné názory a manipulace různých občanských sdružení, jejichž členové o heraldice a vexilologii vědí pouze to, že existuje. Domnívám se, že není tak složité pro veřejného činitele zjistit si fakta. Proto bych byl rád, kdyby si tito činitelé zjistili informace od správného pramene.

Píšete, že pro Vás je záležitost uzavřena a co jste vyvěsil, budete chtít vyvěsit i příště. V tom případě bych se chtěl zeptat, jestli jako zastupitel občanů byste vyvěsil i černou vlajku s lebkou a překříženými kostmi jenom proto, že byste ji měli k dispozici. Tuto situaci dost přesně vystihuje názor politologa: “Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže na budovách radnic, obecních a krajských úřadů nemohou být vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku. Podivuji se proto, že příslušné státní orgány, v první fázi zřejmě Policie České republiky, nekonají tak, aby hájily principy stávajícího ústavního pořádku.”

S pozdravem rozumné Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

14. července 2014

Upozornění oddílu kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi 2017

Dobrý den, vážení přátelé z oddíli kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi!

Všiml jsem si při letošních i loňských prázdninách vlajkoslávy ve Vašem sportovním areálu. Jako bývalý člen české vexilologické společnosti (vexilologie je věda o praporech) považuji za nutné upozornit Vás na to, že jste vyvěsili ve Vašem sportovním areálu žluto-červený prapor se znakem uprostřed. Zřejmě vám byl nabídnut jako prapor Moravy pravděpodobně Moravskou národní obcí. Jedná se však nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali asi před deseti lety na svém stranickém sněmu v Kojetíně. Tato strana nemá od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných oprávnění rozhodovat o symbolech historických zemí našeho státu. Přikládám odkazy mj. na stanoviska Moravského zemského archívu a expertů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky. Žluto-červená vlajka (údajně moravská) vychází zřejmě z chybné interpretace závěru moravského zemského sněmu (tzv. selského) z r. 1848, kdy zemský sněm schválil erb (zlatočerveně šachovanou orlici se zlatou zbrojí) a zemské barvy červenou a žlutou, tedy zemských barvách, týkajících se barvy figury na modrém štítu, nikoliv praporu, jak ostatně vyplývá z dobového sněmovního listu. Kromě toho tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nevešla nikdy v platnost, protože císař ji nepodepsal. Moravané v druhé polovině 19. století vyvěšovali moravské prapory v barvách bílé, červené a modré. Vám nabídnutý prapor obsahuje kromě nesprávných barev i neplatný znak, barvy figury podle habsburských představ neplatí u nás již téměř sto let. Experti doporučují jako symbol Moravy vyvěšovat modrý prapor s červenobíle kostkovanou orlicí a žlutou zbrojí, jak je částačně kodifikován jako čtvrtinová část na krajských praporech. Moravská národní obec, popřípadě jiný spolek, vědomě mystifikuje obecní úřady nebo kulturní či sportovní organizace. Vřele tedy doporučuji, abyste se nenechali oklamat a příště v případě zájmu vyvěšování moravského praporu při různých sportovních akcích nebo i jiných akcích vyžadovali od propagátorů vyvěšovací iniciativy nezpochybnitelný symbol Moravy.Moravský prapor a jeho historie

Moravské zemské barvy

Moravský znak a jeho historie

Odpověď Moravského zemského archívu

Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 5. září 2017 ve 23:25

Odpověď řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje Heinzovi

Vážený pane řediteli!

Děkuji za odpověď, která mne sice neurazila, ale v každém případě udivila. Domníval jsem se, že všechny odkazy k této problematice, které jsem Vám poslal, hovoří zcela jasnou řečí.

Vyvěšování oficiální vlajky kraje nezpochybňuji. Jestli ale Rada schválila vyvěšování vlajky žluté a červené každoročně 5. července, určitě pochybila, neboť moravské barvy jsou bílá, červená a modrá.

Oficiální podoba sice neexistuje, ale existuje neoficiální, ale původní a v historii hojně používaná podoba modré vlajky s červeno-bíle šachovanou orlicí.

Z historických skutečností vychází více variant, nejen dvě, ale ta podoba se znakem, co vyvěšujete, mezi nimi rozhodně není. Ta totiž nikdy před rokem 2007 neexistovala.

Zemský sněm se v roce 1848 sice nějak usnesl, ale to je jen jedno z mnoha usnesení v historii, navíc neplatné a slovanskými Moravany jednoznačně odmítnuté a v průběhu 2. poloviny 19. století nadále odmítané.

Vyvěšování vlajky v jakékoliv podobě je sice vlajkou symbolickou, ale o to právě jde, co symbolizuje nejstarší, historická, nezpochybnitelná a identifikovatelná podoba a co symbolizuje neustále měněný vexilologicky nepodařený novotvar nějakého spolku, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. Účast moravského kontingentu ve vojsku Jiřího z Kunštátu a Poděbrad symbolizuje pouze vojenskou povinnost Moravanů vůči českému králi, proto nemusel vděčný Habsburk kazit tradiční symbol Moravy, tím spíš, že překročil svou pravomoc. Možná proto již v tu dobu moravští stavové pochybnou úpravu znaku odmítli. A to určitě ani český král a ani Moravané netušili, že si tou pomocí Habsburkovi do budoucna podřezali větev.

Nemusíte být sudím, koneckonců ani to po Vás nechci. Těmi sudími jsou relevantní odborníci z České vexilologické společnosti a experti při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a také Ministerstvo vnitra, které souzní s výše uvedenými institucemi, které do toho mají co říci. Proto se divím, že na budově úřadu veřejné správy bez skrupulí vlaje každoročně nějaká spolková vlajka.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 17. května 2019 ve 13:57

Upozornění oddílu kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi 2019

Vážení sportovní přátelé!

Minulý týden bylo vidět v areálu vodních sportů Kunovská tabule v Ostrožské Nové Vsi vlajku politické strany Moravané, kterou Moravská národní obec podvodným způsobem vydává za vlajku moravskou. Protože Moravská národní obec byla dokonce na její vlastní žádost informována o skutečné podobě moravské vlajky od Moravského zemského archívu a zprostředkovaně od České vexilologické společnosti i Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky, její jednání nelze vyhodnotit jinak, než vědomý podvod. Pokud tedy politická strana Moravané nesponzoruje sportovní podniky klubu v Ostrožské Nové Vsi, doporučuji požádat MNO o výměnu této politické vlajky za vlajku moravskou s vysvětlením, že politická strana si na své stranické schůzi může rozhodnout pouze o vnitrostranických věcech a nemůže sama bez mandátu obyvatel Moravy a orgánů k tomu pověřených rozhodovat o zemských symbolech, o kterých rozhodla již sama historie.

O moravských symbolech je možné dočíst se jednak ve velmi obsáhkých článcích na wikipedii, stručněji a přehledněji na stránkách Morava pod rubrikou SYMBOLY:MORAVA SYMBOLY

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen o. s. Za Moravu

Odesláno 20. června 2019 ve 2:42

Starostům a zastupitelům 2019

Vážení starostové, členové obecních rad a obecních zastupitelstev!

V roce 2010 přišla nepolitická organizace Moravská národní obec s iniciativou „vyvěšování moravských vlajek“ vždy v den svátku Cyrila a Metoděje 5. července každého roku. Jako moravský patriot podobné akce obvykle vítám. Každá akce, která hledá kořeny, je chvályhodná. Pouze neprozíraví se snaží osekat historické kořeny. Historická země Morava sice není v současné době zařazena do systému veřejné správy, jako subjekt historie však stále zůstává součástí našeho sátu, jak je uvedeno i v preambuli Ústavy ČR. Historické vlajky Moravy mající charakter historického zemského symbolu, historické vlajky Moravy je tedy možno vyvěšovat, neodporuje to žádnému předpisu ani mezinárodním vexilologickým (vexilologie – nauka o vlajkách) zvyklostem. Patří mezi tzv. „ostatní, resp. jiné vlajky“, jimž jsou všechny oficiální vlajky nadřazeny. Vyvěšení moravské vlajky lze do jisté míry přirovnat k situaci ve Francii, kde státoprávní uspořádání se současnými departementy již neodpovídá bývalému historickému členění, kde se však poměrně často používají vlajky historických, dnes už neexistujících provincií. Lze také říci, že historická vlajka Moravy i Čech a Slezska je do jisté míry kodifikována přítomností na jedné čtvrtině oficiálních krajských praporů. V případě Moravy se jedná o červeno-bílou orlici na modrém poli, v případě Čech o bílého lva na červeném poli a v případě Slezska o černou orlici na žlutém poli. Pokud tedy obecní úřady vyvěšují prapor Moravy odpovídající symbolům obsaženým ve státním znaku ČR a na praporech krajů, nic proti tomu.

Akce Moravské národní obce má však jednu vadu na kráse. A tou jsou některé exempláře nabízené jako údajně moravská vlajka či prapor. Přestože MNO zná skutečné zemské symboly a mohla by je nabízet k vyvěšení, tak je zamlčuje a za zemský symbol podvodně vydává výtvor politické skupiny aktivistů z roku 2007, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. MNO byla informována ze strany relevantních odborníků o podobě a historii zemských symbolů, ale jejich skutečnou podobu tají. Obcím nabízí k vyvěšování soukromý výtvor v neplatných moravských barvách a s neplatným znakem. V interaktivní mapce na svých stránkách navíc MNO záměrně mylně uvádí jiný, než skutečný stav vyvěšování vlajek, jejich činnost je tedy možno považovat za podvodné jednání. Vzhledem k tomu, že moravské barvy jsou odvozeny od zemského znaku, jehož podobu si každý může ověřit na státním znaku ČR, a jsou tedy tradičně bílá, červená a modrá již od 13. stol., odbornou veřejností je žluto-červený prapor s celým znakem, na němž je nikoli červeno-bílá, ale červeno-žlutá orlice, považován za nehistorický vexilologický paskvil. V případě červeno-žlutého praporu se tedy jedná nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali 22. 9. 2007 na svém stranickém sněmu v Kojetíně. Tato strana si ovšem může na svém sněmu rozhodovat o symbolech svých a nemá od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných mandát rozhodovat o symbolech historických zemí našeho státu. Moravská národní obec vědomě mystifikuje nejen obecní úřady, ale i kulturní nebo sportovní organizace. Stalo se tedy, že politická vlajka vlála nějaký čas, než došlo k nápravě, dokonce na historických objektech, jako jsou hrady, zámky apod. Na hradě vlál nikoliv prapor moravských markabat, ale výtvor z roku 2007! Podobně na svátek slovanských věrozvěstů má podle MNO také vlát protislovanský symbol podle habsburských představ z doby těsně před 1. světovou válkou, propagovaný především moravskými a rakouskými Němci!

Expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a další odborníci a zejména Česká vexilologická společnost a Moravský zemský archiv doporučují vyvěšovat jako moravský prapor modrý a na něm červeno-bíle šachovanou orlici se žlutou zbrojí, určitě ne soukromý výtvor v historii v této podobě nikdy nepoužívaný, tedy žluto-červený prapor s nepatřičným, navíc neplatným znakem uprostřed.

Přikládám odkazy mj. na stanoviska Moravského zemského archivu a expertů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky. Žluto-červená vlajka (údajně moravská) vychází zřejmě z chybné interpretace závěru moravského zemského sněmu (tzv. selského) z r. 1848, kdy zemský sněm schválil erb (zlatočerveně šachovanou orlici se zlatou zbrojí) a zemské barvy červenou a žlutou, tedy zemských barvách, týkajících se barvy figury na modrém štítu, nikoliv praporu, jak ostatně vyplývá z dobového sněmovního listu. Kromě toho tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nevešla nikdy v platnost, protože císař ji nepodepsal. Moravané v druhé polovině 19. století vyvěšovali moravské prapory v barvách bílé, červené a modré. Pokud Vám nabídnutý prapor obsahuje kromě nesprávných barev i neplatný znak, barvy figury podle habsburských představ, který neplatí u nás již téměř sto let, vřele doporučuji, abyste se nenechávali oklamat a v případě zájmu vyvěšování moravského praporu požádali ty, od nichž falešný prapor máte, aby vám politický prapor vyměnili za skutečný moravský.Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k zemským vlajkám a barvám

Nenaleťte těmto aktivistům na jejich manipulaci a nepodporujte je v jejich předvolební kampani pro politickou stranu. Stačí, když má z ostudy kabát MNO. Kromě toho politickou vlajku si oblíbili anarchisté jako skinhedi a fotbaloví chuligáni.Moravský prapor a jeho historie

Moravský znak a jeho historie

Moravské zemské barvy

Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže je nevhodné, aby na budovách radnic, obecních a krajských úřadů byly vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Upozornění oddílu kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi a zastupitelstvu v Ostrožské Nové Vsi 2019

Případ chybného vyvěšování vlajek v Ostrožské Nové Vsi

Na případ chybného vyvěšování vlajek v Ostrožské Nové Vsi upozornil člen Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky. O tom, že ve sportovním vodáckém areálu v Ostrožské Nové Vsi je vyvěšována vlajka politické strany Moravané, kterou Moravská národní obec podvodně vydává za moravskou, jste již byli informováni. Dokonce i ve zpravodaji České vexilologické společnosti je možné se dočíst o mezinárodní ostudě v Ostrožské Nové Vsi. V roce 2014 na mezinárodním mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice byla žluto-červená vlajka s neplatným znakem vyvěšena mezi vlajkami jiných samostatných států. I kdyby byla vyvěšena správná vlajka Moravy, takový případ by byl možný jen za předpokladu, že by Morava měla samostatné zastoupení v příslušné mezinárodní sportovní federaci. Takový případ ve světovém sportu je např. v Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA), kde není zastoupena Velká Británie, ale Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko, jejichž vlajky se vyvěšují mezi vlajkami suverénních států.

Kromě toho se pořadatelé dopustili velkého faux pas, když vyvěšovali dvě státní vlajky na jeden stožár. Mezinárodní vexilologické zvyklosti stanovují, že vlajky samostatných států musí být vyvěšeny na samostatných stožárech, ve stejné výšce a ve stejné velikosti. Nebyla to ale náhoda. O rok později byla situace ještě horší. Na jednom ze stožárů byla na společném stožáru vyvěšena žluto-červená vlajka politické strany Moravané nad vlajkou Polska a teprve pod touto byla opět na společném stožáru umístěna státní vlajka České republiky. V roce 2017 byly na jednom stožáru vztyčeny až čtyři státní vlajky. Mezi nimi opět vlajka politické strany Moravané, pod ní vlajka Ostrožské Nové Vsi a pod ní vlajka Gruzie. Takové zacházení se státními symboly pořadateli oficiální mezinárodní sportovní akce je možno považovat za projev hrubé neúcty k účastnickým zemím.

Jen pro úplnost. Za nesprávné vyvěšení státní vlajky může být podle zákona o užívání státních symbolů udělena ve správním řízení pokuta ve výši až 10 000 Kč.

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

Odesláno 12. září 2019 v 0:09

Reakce na výrok starosty Ostrova u Macochy Hudce v denním tisku

Pane starosto!

Po přečtení článku "Připomínka příchodu Cyrila a Metoděje? Moravskou vlajku vyvěsí o sto obcí víc" z 30. 6. 2016 mi to nedá, abych nekomentoval váš výrok.

Že nevyvěšujete vlajku, kterou radnicím nabízejí podvodníci z Moravské národní obce, kteří soukromý výtvor politické strany Moravané z roku 2007 vydávají za moravskou vlajku, mi nevadí. Že ale uctění památky našich svatých patronů Moravy a spolupatronů Evropy spojujete s podporou nacionalismu, to je poněkud mimo. Koneckonců nemusíte cítit ani potřebu připomínat světce, kteří na našem území zavedli písemnictví, čímž položili základ vzdělanosti, což zařadilo Moravany mezi kulturní národy světa. Nechápu ani, co máte proti moravskému nacionalismu za situace, kdy Morava jako historická země byla bez souhlasu obyvatel vymazána totalitním režimem z mapy Evropy. Jako starosta moravské obce byste měl být mezi prvními, kteří odsoudí tento nespravedlivý stav. Federálního shromáždění ČSFR a ČNR v květnu 1990, se usneslo, že "zrušení Země moravskoslezské bylo aktem nespravedlivým a poplatným totalitní byrokraticko-centralistické praxi, krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy".

Mgr. Jindřich Žaludek

člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 2. července 2020

Odpověď starostce obce Lukovany

Dobrý den, vážená paní starostko!

Předpokládám, že Moravská národní obec Vám nabídla jejich žlutočervenou vlajku se znakem uprostřed, nikoliv moravskou vlajku s bílo-červeně šachovanou orlicí na modrém poli. Bohužel klamat odběratele asi není trestné. Kdybych já byl starostou, tak bych jim to jejich zboží vrátil a požadoval vlajku moravskou. Moravská národní obec dobře ví, jaká je skutečnost, ale pro ně propaganda je propaganda a kšeft je kšeft. Zjistil jsem, že výrobce stranických vlajek nějaký pan Máca alias "moravský patriot" je členem Moravské národní obce, která mu dohazuje zákazníky. Podle mne moravský patriot může být pouze ten, který nestaví svou činnost na klamání veřejnosti a podvodech.

Některé obce, když zjistily, co jim nabízí Moravská národní obec, tak raději nevyvěsily žádnou. Záleží, jak se samy rozhodnou. Moravská národní obec zneužívá všeobecné neznalosti o Moravě a jejích symbolech. Chápu, že každý nemůže znát všechno, starostové mají jiné starosti, než studovat vexilologii (nauku o praporech) a heraldiku (nauku o znacích). Proto jako člen České vexilologické společnosti a člen Osvětového spolku Za Moravu upozorňuji na skutečný stav věci. Podrobnosti můžete najít na stránkách Morava nebo na stránkách našeho Osvětového spolku Za Moravu.Morava

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 3. července 2020

Odpověď regionálnímu šéfredaktorovi Znojemského deníku

Dobrý den, vážený pane šéfredaktore!

Předem Vám musím sdělit, že ode mne se v této otázce pochopení nedočkáte. O správnosti vlajky Moravy nemůže být sporu, alespoň ne mezi logicky uvažujícími lidmi. Na jedné straně je názor relevantních odborníků z oblasti vexilologie (vědy o vlajkách a praporech a jejich vyvěšování), historie, heraldiky a pracovníků Moravského zemského archivu, na druhé straně je zmatečný názor obskurního spolku aktivistů, kteří toho o historii Moravy vůbec, natož jejích symbolů, ví velmi málo. Zcela logicky nemůže být moravskou vlajkou něco, co si vymysleli v roce 2007 členové jedné politické strany, aniž by takto v oné jimi vymyšlené podobě kdykoliv předtím existovala. Je to stejné, jako kdyby spolek pěstitelů kedluben v Brně na schůzi svého výboru vymyslel vlajku a tvrdil, že je to vlajka města Brna. Nebo ještě za společného státu Svaz československých spisovatelů si vymyslel vlajku a vydával ji za československou.

Netvrdím, že vy, novináři, jste soudci. Těmi jsou oni odborníci z České vexilologické společnosti a experti při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky a ti se vyjádřili zcela jednoznačně. Že to nějaká skupina pomatených aktivistů nerespektuje, neznamená, že by vyjádření odborníků na danou problematiku mělo být předmětem sporu nebo že by se mělo stavět na roveň zcestným názorům neználků.Odpověď Moravského zemského archívu

Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Zůstávám s přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

Odesláno 3. července 2020

Dopis zastupitelům Starého Města

Vážený pane starosto, členové městské rady a městského zastupitelstva!

Jako moravský patriot vítám akce připomínající naše kořeny. Podobnou akcí by mohla být též iniciativa vyvěšování moravské vlajky. Akce Moravské národní obce má však jednu vážnou vadu.

Jako člen České vexilologické společnosti a současně člen Osvětového spolku Za Moravu považuji za povinnost upozornit Vás, že Moravská národní obec nabízí obcím a městům k vyvěšování nikoliv moravskou vlajku, ale soukromý novodobý výtvor politické strany Moravané v neplatných moravských barvách a s neplatným moravským znakem, jejíž delegáti si jej odhlasovali na svém stranickém sjezdu 22. září 2007 v Kojetíně. Tato podoba vlajky, která nikdy v historii Moravy neexistovala, nemůže být vlajkou Moravy. Neprošla nikdy žádným schvalovacím procesem a je v přímém rozporu se stanoviskem relevantních dborníků. Je to stejné, jako kdyby nějaký spolek pěstitelů kedluben ze Starého Města na schůzi výboru odhlasoval svoji vlajku (třeba se zelenými a oranžovými pruhy) a veřejně ji prezentoval jako vlajku Starého Města.

Obec Staré Město byla v minulosti o skutečných moravských symbolech již informována.Moravský prapor a jeho historie

Moravské zemské barvy

Moravský znak a jeho historie

Moravský zemský archiv k zemským vlajkám a barvám

Moravský zemský archiv k zemským vlajkám a barvám

Možná proto také před rokem vlál na budově staroměstské radnice historický moravský prapor jako důstojná připomínka učených věrozvěstů z Byzance (snímky v příloze) a nikoliv novodobý politický a vexilologický paskvil.

Proto je spolek Za Moravu překvapen pozoruhodným a jinde zatím námi nezaregistrovaným návratem k vyvěšení vlajky politické strany Moravané.

Podle zákona mohou státní vlajku užívat všechny právnické a fyzické osoby, ovšem musí se tak dít vhodným a důstojným způsobem. Krajně nevhodné je společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními, stejně tak i s vlajkami krajskými a obecními, protože jejich společným vyvěšením by se veřejně prezentoval jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, stejně tak lze na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, vyvěšovat samostatně o státních svátcích státní vlajku. Určitě ale vlajka politické strany nepatří na budovy veřejné správy.

Protože je tento přechod od správného k chybnému skutečně unikátní, ze zvědavosti by náš spolek Za Moravu zajímalo, proč se tak stalo.

Děkujeme předem za brzké vysvětlení.

Za Osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 7. července 2020

Odpověď starostovi Starého Města

Dobrý den!

Děkuji za odpověď, byť nic nového neříkající. Naše zvědavost očekávala spíš vysvětlení, kterého se nám ovšem nedostalo, a proto nám také není jasné, proč děkujete za pochopení, neboť zatím není co pochopit.

Že vyvěšování moravské vlajky je akt dobrovolný, to není žádné tajemství, to všichni víme. Nechápeme nadále ovšem to, proč jste přešli od vyvěšení moravské vlajky k vyvěšení vlajky politické strany Moravané, když tato strana staroměstskou radnici, jak doufáme, ani neovládá ani nesponzoruje. A že se nemůže jednat o vlajku moravskou a že se jedná o vlajku politické strany, jsme dostatečně vysvětlili. Politická strana na svém vnitřním sjezdu totiž o jiných, než svých symbolech rozhodovat nemůže. Pokud je mi známo, žádná politická strana nemá od nikoho mandát rozhodovat o zemských symbolech. To se možná praktikovalo za vlády jedné strany, která si ovšem na rozdíl od politické strany Moravané vše stejně musela nechat schválit Národním shromážděním Československé socialistické repubiky, byť opět plným členů převážně jedné strany. Politická strana Moravané už v totalitních praktikách zřejmě pokročila ještě dále, když svoje hlasování na svém sjezdu považuje za závazné pro celý zbytek světa. Svoje stranické vlajky posílá jako moravské dokonce i do zahraničí. Moravskou vlajkou se ale žádná vlajka nestane tím, že si ji na svém sjezdu odhlasuje některá politická strana nebo na své vnitřní schůzi nějaký obskurní spolek aktivistů, jak jinak, plný členů politické strany Moravané. Jaká to podobnost!

Náš osvětový spolek Za Moravu sdružuje zájemce o zachování kulturního dědictví Moravy a vnímá rovněž odkaz moravských kořenů, nevnímá ovšem odkazy různých politických stran, proto ten náš údiv.

Píšete, že jste v minulosti několikát zkoumali, která vlajka je správná a nedošli jste k uspokojivému závěru. To ale nevysvětluje doporučení vyvěsit žlutočervenou (nikoliv žlutou, jak píšete), tedy proč jste přešli od vlajky moravské k vlajce politické strany Moravané. Je to sice s podivem, že jste nedošli k uspokojivému závěru, neboť informace byly staroměstské radnici poskytnuty. Pokud jste je nevnímali Vy, nevadí, došli totiž k uspokojivém závěru relevantní odborníci z oblasti příslušných odvětví, tedy historikové, archiváři, muzejníci, archeologové, heraldici, vexilologové, sfragistici, numismatici, spisovatelé a další, jejichž vyjádření jsme Vám poslali v odkazech.

Proto bychom přivítali spíš ono vysvětlení, než pouhé konstatování, že jste se nějak rozhodli a z té Vaší odpovědi plyne, že zřejmě ani nevíte, proč.

Za Osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 8. července 2020

Odpověď starostovi obce Habrůvka Martinu Šimkovi

Dobrý den, pane starosto!

Neděkujte, zatím není za co. Jestliže čtete tyto dohady několik let, tak laskavě odpovězte, proč jste několik let vyvěšovali prapor politické strany, který na budově veřejné správy nemá co dělat. Kromě toho jste zástupce obce a občanů, tak na taková arogantní slova, aby vás někdo neobtěžoval informacemi, které byste měl s poděkováním přijmout, obzvláště když jste se znalostmi v této oblasti na štíru, byste vůbec neměl ani pomyslet, natož je napsat. Co na to říkají občané obce Habrůvky, že na radnici jejich obce vlaje vlajka pouze jedné politické strany? Copak ta strana ovládá nebo sponzoruje radnici? Doufáme, že to snad ne!

Mgr. Jindřich Žaludek

Osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 8. července 2020

Odpověď zastupitelům obce Rakvice

Dobrý večer, vážení zastupitelé!

Děkujeme Vám za Vaši reakci a zájem o tuto problematiku.

Náš osvětový spolek informuje zastupitele, kteří jsou zaměstnáni jinými starostmi, než podorováním aktivity politických aktivistů. Chápeme rovněž, že starostové mají jiné starosti, než studovat vexilologii, případně historii. Toho zneužívá spolek navenek vystupujcí jako nepolitický, je však plný politiků, členů jedné politické strany a jednoho politického hnutí, proto také ta jejich iniciativa není korektní. Kdyby byla korektní, nabízeli by k vyvěšování historický, jednoznačně identifikovatelný a nezpochybnitelný moravský prapor vhodný k uctění našich svatých patronů Moravy, nikoliv novodobý výtvor vymyšlený politickou stranou k prosazování svých politických cílů. Jako moravští patrioti chápeme naši Moravu jako subjekt historie, který se jako přirozený a historickým vývojem vzniklý region dodnes nazývá historickou zemí a jistě si zaslouží též svoji oficiální existenci svévolně zrušenou bez souhlasu obyvatel bývalým totalitním režimem. V případě aktivity Moravské národní obce se jedná nepochybně o skrytou politickou propagandu, byť z historického hlediska zcela oprávněnou. Propagace legitimních historických práv však musí stát na pravdivých historických faktech, nikoliv na podvodech, překrucování a výmyslech. Tak jako moravská kultura a tradice, tak i symboly Moravy jsou dědictvím po našich předcích a proto nesouhlasíme s tím, aby každý, kdo si vzpomene, je svévolně měnil k svému obrazu a obehával moravskou veřejnost a vlajky politické strany nebo spolku vydával za vlajky moravské.

Společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními je krajně nevhodné, stejně tak i s vlajkami krajskými a obecními, protože jejich společným vyvěšením by se veřejně prezentoval jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, stejně tak lze na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, vyvěšovat samostatně o státních svátcích státní vlajku. Určitě ale vlajka politické strany nepatří na budovy veřejné správy. Proto doporučujeme, abyste v případě podpory akce k uctění slovanských věrozvěstů požadovali po organizátorech skutečné moravské prapory a nenechali se opít rohlíkem.

O našem spolku se můžete dovědět více na našich stránkách, přesto v případě Vašeho zájmu odpovíme na každý Váš dotaz.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Za Osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 8. července 2020

Otevřený dopis redakcím

Velká blamáž Moravské národní obce, o jejímž zdánlivém „úspěchu“ informují některé moravské deníky

Žlutočervený debakl na východě Moravy

Podobu zemských symbolů je možné vidět na velkém státním znaku a oficiálních krajských znacích a praporech, kde v prvním poli je symbol historické země, k níž náleží většina kraje. Nemělo by tedy být pochyb o tom, jak vypadají. Znakem Moravy je stříbrno-červeně šachovaná orlice na modrém štítu, z toho odvozený prapor je bílo-červeně šachovaná orlice na modrém praporu. Naši předkové v 19. stol. hojně používali i zjednodušené prapory v moravských barvách bílé, červené a modré, než do toho vnesli zmatek revizionisté neznalí historie moravských symbolů. Přesto i dnes existuje skupina aktivistů, která má potřebu přepisovat dějiny a v této souvislosti i svévolně měnit symboly, které jsme zdědili po našich předcích. Dokonce se podařilo některým politikům propašovat do symboliky Jihomoravského kraje vedle moravské orlice i jeden takový změněný politicky motivovaný symbol.

Od roku 2009 údajně nepolitický spolek Moravská národní obec obelhává moravské radnice a u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů je nabádá k vyvěšování vlajky nepravdivě vydávané za moravskou. Upravená vlajka v podobě žlutého a červeného pruhu a se znakem s žlutočerveně šachovanou orlicí uprostřed vznikla v roce 2007 a 22. 9. 2007 si ji odhlasovala na svém stranickém sněmu politická strana Moravané.

Moravské národní obci je sice od relevantních odborníků známa skutečná podoba zemských symbolů, přesto, kdovíproč, pokračuje v šíření falešných vlajek a zneužívá nevědomosti starostů a zastupitelů, kteří mají určitě jiné starosti, než studovat vexilologii, čili vědu o vlajkách a praporech, jejich historii a vyvěšování.

Vlajka vymyšlená moravskými aktivisty vycházející z chybného a neplatného usnesení z poloviny 19. století nemůže být vlajkou moravskou, protože v této podobě nikdy v historii na Moravě neexistovala. Nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu a je na ní špatně snad úplně všechno od nepatřičného štítu na praporu přes neplatné barvy až po neplatný znak.

Politickou stranou Moravané nově vytvořená vlajka neprošla nikdy žádným schvalovacím procesem a je v přímém rozporu se stanoviskem relevantních odborníků. Je to stejné, jako kdyby nějaký spolek pěstitelů kedluben např. z Brna na schůzi výboru odhlasoval svoji vlajku (třeba se žlutým a zeleným vodorovným pruhem a znakem Brna uprostřed) a veřejně ji prezentoval jako vlajku města Brna.

U popletených aktivistů celkem nepřekvapuje, že se domnívají, že oni sami mohou rozhodovat o něčem, co jim nepřísluší a co je již dávno rozhodnuto. Bohužel jim věří i někteří důvěřiví novináři, které mnohdy ani nenapadne, že by se je někdo snažil takhle oblafnout. Aktivisté mají jinou představu o znaku Moravy, než vyplývá ze zákona, a někteří neinformovaní autoři článku o vyvěšovacích aktivitách si toho ani nevšimnou. U praporu je to ještě těžší. Prapor Moravy je mnohem méně známý, než znak Moravy. Redaktoři často jako ilustrační foto nad článek umístí místo snímku moravského praporu snímek onoho žlutočerveného vexilologického paskvilu, který jim nejspíš podstrčí sami aktivisté. Jestli si jej straníci odhlasovali na svém sjezdu jako svůj symbol, to je jejich vnitřní věc. Jak mohou ale vůbec říci nebo napsat, že se jedná o moravskou vlajku? Domnívají se snad, že každý, kdo si vzpomene, si může svůj soukromý výtvor prohlásit za zemský symbol Moravy? Na sjezdu normální strany se zpravidla hlasuje o svých vlastních a žádných jiných symbolech. Ne tak u strany s volebními preferencemi kolem půl procenta, která se považuje za mluvčí celé Moravy. A novináři často skočí aktivistům na špek, jako mnohdy voliči politikům. Ale to není nikterak překvapivé. Moravská národní obec je totiž plná členů politické strany Moravané nebo Moravského zemského hnutí. Mnohé moravské deníky o tomto manipulativním jednání Moravské národní obce informují jako o úspěšné činnosti a publikují Moravskou národní obcí poskytnutá čísla, jak města a obce na Moravě masově podporují jejich aktivitu, a nanejvýš v rámci novinářské "pseudokorektnosti" postaví vedle sebe či nejlépe proti sobě (to čtenáře táhne!) dvě skupiny, dva názory, dva problémy. Na upozornění ze strany osvětového spolku Za Moravu, co to vlastně vyzdvihují za aktivity, některé deníky reagují tak, že novináři nejsou soudci ve sporu o moravskou vlajku. Bludy a pseudoargumenty obskurního spolku aktivistů jsou tak často stavěny na roveň fundovaným stanoviskům relevantních odborníků nebo jsou dokonce těmto odborným stanoviskům nadřazeny a tak se čtenáři moravských deníků každoročně mohou počátkem prázdnin dočíst o záplavě údajně „slavnostních“ a údajně „moravských“ vlajek na radnicích.

Stejně tak se vychvaluje Moravská národní obec na svých webových stránkách, kde však informace o této aktivitě nejsou pravdivé. Na interaktivní mapce webových stránek Moravské národní obce je uváděn počet obcí údajně vyvěšující žlutočervenou vlajku. Tento fiktivní počet ovšem zdaleka neodpovídá skutečnosti. Moravská národní obec připisuje žlutočervenou ikonku i těm obcím, které prapor politické strany Moravané nevyvěšují, dokonce jej nevyvěsili nikdy. Žlutočervená ikonka straší i u těch obcí, které skrytý podvod Moravské národní obce prohlédly a vyvěšují skutečnou moravskou vlajku, modrou s červenobíle šachovanou orlicí. Moravská národní obec dokonce ignoruje oficiální požadavek starosty městské části Brno-Bohunice z r. 2013, aby u ikonky této části Brna Moravská národní obec žlutočervenou ikonku nahradila ikonkou modrou nebo aby ji odstranila úplně. Již tato skutečnost o něčem svědčí. Stanovisko odborníků na vexilologii bylo zveřejněno v časopise Veřejná správa v roce 2013 v č. 9 str. 8-9 a v č. 10 str. 20-22. Možná proto a možná i na základě upozornění Osvětového spolku Za Moravu stále více starostů a zastupitelů přechází na vyvěšování skutečné moravské vlajky, tedy modré s bílo-červeně šachovanou orlicí, nebo se od této podvodné aktivity Moravské národní obce distancují úplně. Mnohdy teprve po oznamující informaci od Osvětového spolku Za Moravu se začnou zajímat o to, jak vypadají symboly Moravy, někdo neodpoví a příští rok vyvěsí modrou, někdo neodpoví a příští rok nevyvěsí nic, někdo odpoví, že děkuje za informaci, kterou dříve nevěděl a najdou se pochopitelně i tací, kteří se staví k užitečným informacím buď opovržlivě (starosta Habrůvky Šimek) nebo podrážděně (zastupitel Kysilka z Napajedel vloni, ale zřejmě byl přebit většinou, která se neozvala, ale jednala tak, že za rok město vyvěsilo modrou). To všechno však Moravská národní obec tají a prostřednictvím moravských deníků nadále obelhává čtenáře a národ.

A protože výsledky této „skvělé“ aktivity kolem svátku věrozvěstů nebylo nikdy příliš vidět, přistoupil Osvětový spolek Za Moravu k zmapování situace v části Moravy. Během tří dnů pracovního volna, kdy byly vyvěšeny prapory, byly podniknuty jízdy po obcích, které jsou v seznamu Moravské národní obce i na interaktivní mapce na jejich webových stránkách vedeny jako vyvěšovatelé té jejich spolkové vlajky převzaté od politické strany Moravané.

Z 37 obcí, které má Moravská národní obec označené na jejich mapce žlutočervenou, bylo pravdivých pouze 7 údajů (18,9 %): Ratíškovice, Ostrožská Nová Ves, Staré Město, Velký Ořechov, Kelníky a Zlámanec vyvěsily prapor politické strany Moravané.

Modré moravské prapory vyvěsili ve 4 obcích (10,9 %): Napajedla, Bzenec, Veselí nad Moravou a Lípa (nad Dřevnicí).

Žádný z obou praporů nevyvěsili v 26 městech a obcích (70,3 %): Otrokovice, Vracov, Vacenovice, Lužice, Mikulčice, Kunovice, Bílovice, Šarovy, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Svárov, Částkov, Nedachlebice, Topolná, Kněžpole, Karlovice (u Malenovic), Oldřichovice, Pohořelice (u Napajedel), Veselá, Ostrata, Hrobice, Březová, Neubuz, Všemina, Liptál a Lhota u Vsetína.

Celková bilance zmapování jedenáctileté aktivity Moravské národní obce na východě Moravy vyzněla jako velký žlutočervený debakl. Číselné údaje uváděné Moravskou národní obcí jsou přinejmenším ve zkoumané oblasti nadsazené přibližně pětinásobně a dá se předpokládat, že jinde tomu nebude jinak. Ze zjištění Osvětového spolku Za Moravu přímo v terénu je naprosto jasné, že virtuální čísla prezentovaná Moravskou národní obcí jsou jen nafouknutou mediální demagogickou a propagandistickou bublinou.

V Jasenné, kde po léta vyvěšovali modrý moravský prapor, letos vyvěsili prapory pouze státní a obecní. V Lípě, kde před několika lety měli na stožáru před budovou stále vyvěšenu žlutočervenou vlajku politické strany Moravané, měli letos modrý moravský prapor nad vchodem. Pozoruhodná situace nastala ve Starém Městě. V roce 2018 vyvěsili prapor politické strany Moravané, o rok později již modrý prapor moravský a v roce 2020 se paradoxně vrátili k praporu politické strany Moravané, aniž by na dotaz byli schopni vysvětlit tuto kuriozitu. Někdo to prostě neřeší. Kdyby jim někdo podstrčil k vyvěšení rudý prapor se srpem a kladivem s tím, že je to prapor moravský, tak by ho také vyvěsili? Vždyť se před několika málo desítkami let na Moravě hojně vyvěšoval! A dokonce daleko více, než ten stranický výmysl.

Podobná situace, jako na východní Moravě, byla v okolí Křtin, kde na rozdíl od seznamu Moravské národní obce nebylo zaznamenáno vyvěšení žlutočervených spolkových vlajek u obcí Řícmanice, Krasová, Habrůvka a dalších. Obec Habrůvka (okr. Blansko) delší dobu vyvěšovala spolkovou žlutočervenou vlajku, ale již v roce 2016 dostala darem modrou vlajku Moravy (1x1,5 m). Už tehdy tam byl starostou pan Šimek. Že by ji dříve či letos někdo vyvěsil, toho si nikdo nevšiml. To leží někde v šuplíku nebo ji někdo někam zašantročil? Vzhledem k tomu, že existují určité vazby na zastupitele sousední obce, který je aktivistou z Moravské národní obce, není se ani proč divit.

Další zajímavá situace byla i v Kroměříži. Rada města schválila vyvěšení moravské vlajky, zřejmě na žádost Moravské národní obce o vyvěšení té jejich spolkové. Na svátek patronů Moravy však na radnici vlál prapor nikoliv dle přání Moravské národní obce, ale státní a městský. Rada města od vyvěšení pravděpodobně ustoupila, nejspíš na základě upozornění člena Osvětového spolku Za Moravu, co to vlastně Moravská obec k vyvěšení nabízí.

Kdyby iniciativa Moravské národní obce probíhala férově, dalo by se vyvěšování modré vlajky s právoplatnou moravskou orlicí chápat jako podpora hrdé Moravě a úcta k patronům Moravy, svatým věrozvěstům z Byzance bez nějakého politikaření. Jestliže iniciativa Moravské národní obce probíhá formou zneužívání radnic pomocí lží, pak je možno chápat vyvěšení výtvoru regulérních politiků a s nimi spřažených moravských zpolitizovaných spolků pouze jako podpora jejich politických cílů. Nic jiného za aktivitami Moravské národní obce nebude. Moravská národní obec vystupuje navenek jako nepolitická organizace a vyvěšování politické vlajky vydává za nepolitickou aktivitu, ale historickou moravskou vlajku nenabízí, trvá na vyvěšování vlajky politické. Když někde místo vlajky politické vyvěsí modrou moravskou, jsou členové Moravské národní obce vzteky bez sebe, přestože vedení organizace se navenek nechá slyšet, že modrá jí nevadí. Tu ale nikdy nenabízí, přestože jí v tom vůbec nic nebrání. Nikdy nevysvětlila, proč. Každý totiž může udělat chybu, ale jen hlupák u ní zůstává a podvodník na ní trvá.

Kdyby Moravská národní obec nelhala a publikovala ověřitelná fakta, datované snímky a usnesení zastupitelstev s popisem oné vlajky, pak by to bylo (demokraticky) v pořádku. Jenže to Moravská národní obec nedělá a nikdy neudělala. Jejich stránky nejsou nic jiného, než propagandistické „lžistránky“.

Mgr. Jindřich Žaludek

Za Osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 13. července 2020

Dopis na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Českou unii sportu a Český svaz kanoistů

Skandál: Vlajka politické strany na nejčestnějším místě vlajkoslávy při mezinárodních závodechZákon o užívání státních symbolů České republiky

Zákon č. 352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

§ 8 (1) Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt

a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,

b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek,

c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,

d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.

(2) Obdobně se použijí pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami.

§ 13 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

f) vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) lze uložit pokutu do 10000 Kč.

Státní vlajka České republiky by při vyvěšení tří vlajek měla být vyvěšena na prostředním stožáru. Při vyvěšení tří vlajek má být vlaka Slovenské republiky vlevo, tam nebylo pochybení. To je jedna věc. Druhá věc je skandální vyvěšení vlajky politické strany na nejčestnějším místě vlajkoslávy. Vlajka politické strany tam nemá vůbec co dělat. Pořadatelé byli několikrát upozorněni na ostudné vyvěšení státních vlajek v minulých ročnících, kdy bylo vyvěšeno několik státních vlajek na jednom stožáru a v nejméně jednom případě na nejvyšším místě byla opět vlajka politické strany. I na tuto skutečnost byli pořadatelé několikrát upozorněni. Postrádají snad pořadatelé logické myšlení natolik, že se domnívají, že vlajka se stane zemským symbolem, když si ji na svém separátním stranickém sjezdu odhlasuje jedna nevýznamná politická strana? To si neumějí zjistit, jak vypadá vlajka Moravy? Je modrá s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí. I kdyby byla vyvěšena správná vlajka Moravy, takový případ by byl možný jen za předpokladu, že by Morava měla samostatné zastoupení v příslušné mezinárodní sportovní federaci. Takový případ ve světovém sportu je např. v Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA), kde není zastoupena Velká Británie, ale Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko, jejichž vlajky se vyvěšují mezi vlajkami suverénních států.

Na případ chybného vyvěšování vlajek ve sportovním vodáckém areálu v Ostrožské Nové Vsi upozornil člen expertní skupiny pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii přo Parlamentu České republiky. O tom, že ve sportovním vodáckém areálu v Ostrožské Nové Vsi je vyvěšována vlajka politické strany Moravané, kterou spolek Moravská národní obec podvodně vydává za moravskou, již byli pořadatelé několikrát informováni členem České vexilologické společnosti a členem osvětového spolku Za Moravu. Dokonce i ve zpravodaji České vexilologické společnosti je možné se dočíst o mezinárodní ostudě v Ostrožské Nové Vsi. V roce 2014 na mezinárodním mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice byla žluto-červená vlajka s neplatným znakem vyvěšena mezi vlajkami jiných samostatných států.

Kromě toho se pořadatelé dopustili velkého faux pas, když vyvěšovali dvě státní vlajky na jeden stožár. Mezinárodní vexilologické zvyklosti stanovují, že vlajky samostatných států musí být vyvěšeny na samostatných stožárech, ve stejné výšce a ve stejné velikosti. Nebyla to ale náhoda. O rok později byla situace ještě horší. Na jednom ze stožárů byla na společném stožáru vyvěšena žluto-červená vlajka politické strany Moravané nad vlajkou Polska a teprve pod touto byla opět na společném stožáru umístěna státní vlajka České republiky. V roce 2017 byly na jednom stožáru vztyčeny až čtyři státní vlajky. Mezi nimi opět vlajka politické strany Moravané, pod ní vlajka Ostrožské Nové Vsi a pod ní vlajka Gruzie. Takové zacházení se státními symboly pořadateli oficiální mezinárodní sportovní akce je možno považovat za projev hrubé neúcty k účastnickým zemím.

Když pořadatelé ignorují několikeré upozornění během několika let v minulosti, vysvětlí pořadatelům pravidla slušného zacházení se státními symboly někdo na vyšších místech?

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen Osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 21. srpna 2020

Dopis organizátorům Liptálských slavností

Dobrý den, vážení přátelé, organizátoři Liptálských slavností!

24. září 2019 jsem upozorňoval na chyby při vyvěšování vlajek na Liptálských slavnostech, které se ve větší či menší míře vyskytují každý rok a o nichž je dobré přinejmenším vědět. Letos tomu nebylo jinak, byť v poněkud menší míře. Především je dobře, že zmizela zcela nepatřičná vlajka politické strany Moravané, ostudný to soukromý výtvor skupiny politiků, ale stále je možné slavnosti vylepšit i správností vlajkoslávy. Proto opět přicházím s osvětou, neboť povědomí o správnosti vyvěšování vlajek je nevelké.

Za a) Není respektována hierarchie vlajek. Vlajky státní mají přednost před ostatními a oficiální vlajky mají přednost před jinými. Na prvním místě zleva (z pohledu diváků na pódium) má být vyvěšena vlajka České republiky, za ní další státní vlajky v abecedním pořadí, následovat má vlajka kraje, vlajka obce a pak vlajky spolků, kdy mezinárodní organizace mají přednost před vnitrostátními.

Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, § 8, odst. (1): Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka ČR vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt dle písm. d) první zleva (případně stejná i jako poslední v řadě vlajek) při vyvěšení většího počtu vlajek než pět (při velkém počtu vlajek tedy mohou být státní vlajky ČR i dvě, tzn. první a poslední zleva, není však nutné).

Odst. 2) Obdobně se použijí pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami.

Letos tedy pořadí mělo být následující: vlajka České republiky, vlajka Slovenské republiky, vlajka Jihomoravského kraje, vlajka obce Liptál a dále vlajky spolků. Pokud by na akci nějakým způsobem participovala Evropská unie, např. finanční podporou, pak by následovala za poslední státní vlajkou dle abecedy, v tomto případě za vlajkou Slovenska, a před vlajkou kraje. V opačném případě nemá smysl ji vyvěšovat jen proto, že je k dispozici, když tento konglomerát států nezastupuje žádný folklorní soubor. Obzvláště nevhodné je vyvěšovat vlajku EU, jestliže se akce zůčastnily soubory států, které nejsou členy EU (to se týká hlavně minulých let).

Za b) Až na vlajku spolku Lipta a dvou bílých svislých vývěsek (třetí zamotaná byla nečitelná) byly všechny vlajky stranově převráceny. U vlajek vyvěšených ve svislé poloze platí, že nejsou vyvěšeny tak, že je prostě jen otočíme o 90° ve směru hodinových ručiček, ale musíme je navíc stranově otočit, jako bychom se dívali na jejich rub. To znamená, že např. u vlajky České republiky, kde je modrý klín vlevo a červený vodorovný pruh dole, při svislém vyvěšení má být modrý klín nahoře, ale červený pruh nikoliv vlevo, ale vpravo.

Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, § 9, odst. (1): Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla: a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře. b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů.

Pro úplnost: Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, § 13, Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob odst. (1): Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že f) vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9. odst. (2): Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého Vám i Liptálským slavnostem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

Odesláno 23. srpna 2020Zákon o užívání státních symbolů České republiky

Odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Dobrý den, pane Ježku.

Místo toho, abyste poděkoval za upozornění, rozhodl jste se arogantně uštědřovat mi lekci. Předně pokud chcete uštědřovat lekce, jak se co píše, tak se naučte pátý pád. Píše se: "pane Žaludku", nikoliv "pane Žaludek".

Nemusíte mne poučovat, koho sdružuje spolek kanoistů a co pořádá a na čem se podílí jeho členové. Kromě toho vám uniklo, že jsem nepsal dopis, jako když jsem v minulosti pořadatele několikrát upozorňoval na skandální způsob vyvěšování státních vlajek. Nyní jsem psal již otevřené upozornění na porušení zákona České republiky. Neznalost zákona neomlouvá ani dobrovolníka vyvěšujícího cokoliv v dobré víře a pokud někdo není ochoten zákony respektovat ani na několikeré upozornění, tak raději ať nevyvěšuje nic. Mnohde zákony znají nebo jsou schopni si je zjistit i bez upozornění a nepotřebují k tomu dobrovolníky v podobě poradců.

Další vaše arogantní vyjádření se týká nabídnutí pomocné ruky. Tu jsem již nabídl tím, že jsem několikrát pořadatele upozorňoval na ostudné zacházení se státními symboly. Doufám, že to není podmíněno sečením trávy a podobnými činnostmi. Takové dělám jinde. Rovněž sečení trávy ze strany členů kanoistického spolku neomlouvá porušování zákona.

Nevymlouvejte se na nedostatek stožárů. Je možné si je opatřit nebo vyvěsit vlajky svisle na vodorovné lano, avšak v příslušném pořadí a správně stranově obrácené.

Příště se na mne raději obraťte s nějakým dotazem, nikoliv s nějakou "lekcí". Bude to užitečnější nejen pro vás, ale pro všechny.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 25. srpna 2020

2. odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Vážený pane Ježku!

Nemusíte souhlasit se způsobem, kterým bylo psáno upozornění, já zase nesouhlasím se způsobem, s jakým se pořadatelé vypořádali s několikaletým upozorňováním na jejich chyby. Nevím, co konkrétně se vám nelíbilo. Odpověděl jste totiž způsobem, jako by se jednalo přinejmenším o trestní oznámení. Vstřícné dopisy po dobu několika let pořadatelům akce zůstaly bez odezvy. První osobní upozornění dostali asi před 7 lety, tedy v roce 2013. Bylo to hození hrachu na zeď. K první ostudě, na kterou již upozorńoval jeden z členů expertní skupiny při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky v časopise Vexilologie, došlo v roce 2014, další se opakovaly každý rok v různých obměnách. Další písemné upozornění nebo informace o nevhodnosti vyvěšování vlajky politické strany na sportovní akci dostali pořadatelé písemně 5. 9. 2017, 6. 9. 2017, 15. 9. 2017, 20. 6. 2019, 17. 7. 2019, další informace včetně upozornění na chybné vyvěšování státních vlajek a porušování zákona o užívání státních symbolů České republiky dostali pořadatelé 12. 9. 2019 a 25. 4. 2020. Opět bez odezvy. Po tom všem se nedivte, že už jsem nepsal další upozornění v dřívějším stylu: "Dobrý den, vážení sportovní přátelé!".

S pozdravem

Jindřich Žaludek

Odesláno 25. srpna 2020

3. odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Dobrý den, vážený pane Ježku!

Nejde ani tak o to, co trápí mne, jde o to, co je špatně a co vidí všichni účastníci. Jde především o to, aby byla pokud možno bez chyb samotná akce. Jako člen České vexilologické společnosti považuji za nutné upozorňovat na chyby v rozporu se zákonem o užívání státních symbolů České republiky a jako mluvčí Osvětového spolku Za Moravu považuji za nutné šířit osvětu, nikoliv pouze kritizovat. K problému samotnému sdělím, že první problém se týká vyvěšování státní vlajky. Zákon o užívání státních symbolů České republiky řeší vyvěšování státní vlajky ať už samostatně nebo současně s jinými státními vlajkami, ale také vyvěšování státní vlajky s vlajkami jinými.

Podle § 9 odd. f) Zákona č. 352/2001 Sb. vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka.

Podle § 8 osdst. (1) Zákona č. 352/2001 Sb. vyvěšují-li se se státní vlajkou ČR současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka ČR vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt. (V případě tří stožárů prostřed). Při větším počtu, než 5, první zleva. To platí i o případném vyvěšení na vodorovném laně (nouzové řešení při chybějícím počtu vlajkových stožárů) ve svislé poloze, zde je ovšem potřeba dát pozor na to, že svisle se vlajka nevyvěšuje pouhým otočením o 90°, ale musí se ještě stranově převrátit, jako bychom se dívali na rub vlajky. To znamená, že např. vlajka ČR s červeným pruhem dole má ve svislé poloze červený pruh nikoliv vlevo, ale vpravo.

Pokud jde o vlajku politické strany Moravané, nelze ji vyvěšovat ani na společný stožár se státní vlajkou ČR ani umísťovat na čestnější místo, než státní vlajku ČR.

Krajně nevhodné je i samotné vyvěšování vlajky politické strany na mezinárodní sportovní akci, pokud tato strana na akci neparticipuje, např. finančně. To by tam pak mohly být vlajky všech možných plitických stran a už by to vypadalo, že se nejedná o sportovní akci, ale o akci politickou. Pokud akci některá strana financuje, lze ji eventuelně vyvěsit na některém z posledních míst vlajkoslávy za vlajkami státními a jinými oficiálními, jako např. kraje nebo obce, případně svazovými a oddílovými, ale na solidních akcích se vyvěšují většinou vlajky oficiální, někde přidají např. oddílové (např. při malém počtu zúčastněných států a velkém počtu volných stožárů).

Pokud už někdo nutně potřebuje vyvěsit historickou vlajku zemskou na mezinárodní sportovní akci, neměly by logicky chybět ani vlajky jiných historických zemí zůčastněných oddílů.

Pokud se jedná o ten žlutočervený soukromý výtvor z roku 2007 s nepatřičným a neplatným znakem na pruzích v neplatných barvách, který aktivisté z Moravské národní obce podvodně vydávají za moravský a na svém stranickém sjezdu 23. 9. 2007 si jej odhlasovali delegáti politické strany Moravané, tak ten nemůže být vlajkou moravskou, jak se možná pořadatelé domnívají, neboť v před rokem 2007 v historii Moravy nikdy neexistoval. Nemůže být logicky moravskou vlajkou také něco, o čem rozhodli delegáti jedné politické strany na svém vlastním sjezdu. Tento konglomerát všech možných historických, heraldických a vexilologických chyb neprošel žádným schvalovacím procesem. Je to stejné, jako kdyby nějaký sportovní svaz prohlašoval svoji vlajku, pokud ji má, za vlajku České republiky bez toho, že by ji schválily a udělily orgány k tomu určené. Také o obecních vlajkách a praporech svévolně nerozhoduje např. úzké vedení spolku pěstitelů kedluben v příslušné obci na své schůzi výboru.

Právě pro krajní kontroverznost vyvěšování vlajky politické strany všude možně, kde to jen jde bez ohledu na vhodnost, tento nešvar bedlivě sleduje stále více politických aktivistů s více či méně vhodnými emotivními komentáři na jejich fb stránkách.

S pozdravem Sportu zdar

Jindřich Žaludek

Odesláno 25. srpna 2020

4. odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Vážený pane!

Překvapuje mne, že vám víc leží na srdci, co vadí mně, než to, co vrhá špatné světlo na pořadatele sportovní akce. Nevím, k čemu to potřebujete vědět. Domnívám se, že byste měl mít zájem, aby se pořadatelé sportovní akce vyvarovali jakékoliv ostudné činnosti.

Pokud vás to ale tak zajímá, prozradím, co vadí mně. Trápí mne vše, co vrhá ostudu na náš stát. K tomu patří i neúcta k státním symbolům České republiky i jiných států světa. Trápí mne také vše, co vrhá špatné světlo na moji užší vlast, Moravu. Tím je například kontroverzní, podvodná a jinak odsouzeníhodná činnost spolků poškozujících dobré jméno Moravy. To je také důvod vzniku Osvětového spolku Za Moravu, jehož jsem rovněž členem.

Co se týká vyvěšování vlajek v areálu vodních sportů v Ostrožské Nové Vsi, obě tyto ostudné chyby považuji za naprosto rovnocenné.

S pozdravem

Jindřich Žaludek

Odesláno 25. srpna 2020

5. odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Dobrý den, pane Ježku!

Nejde jen o neúctu k státním symbolům. Jde také o vizitku pořadatele a úroveň akce. Co si řeknou účastníci, ať už zahraniční nebo domácí, když jsou svědky takového zacházení s jejich symboly? Ne všude ve světě totiž panuje taková neznalost, jako u nás. Proto jsem také pořadatele nejprve přátelsky upzornil. Co je vedlo k tomu, že dobře míněné rady ignorovali, mi není známo.

Co se týká patriotismu, nejsme na tom u nás také nijak vynikající, tedy kromě mistrovství světa v hokeji, ale pouze do první porážky.

Co se týká vyvěšení dvou státních vlajek a vlajky jiné, je to celkem jednoduché. Při vyvěšení tří vlajek je nejčestnější místo uprostřed. Další vlajky se vyvěšují v pořadí dle hierarchie střídavě vlevo a vpravo od čestného místa. Druhé v pořadí je tedy v případě tří stožárů první zleva, v případě pěti stožárů druhé zleva hned vedle stožáru prostředního. Pokud se vyvěšují jiné státní vlajky, kromě vlajky domácí se postupuje v abecedním pořádku. Pokud se jedná o vlajky jiné, než státní, postupuje se dle hierarchie: státní vlajka ČR, ostatní státní vlajky, vlajka EU, vlajka krajská, vlajka městská či obecní, vlajka městské části, vlajka organizace mezinárodní, vlajka organizace národní, vlajka kongresu či jiné akce.

Konkrétní případ, na který jste se dotazoval, se řeší dle zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky tak, že uprostřed je vlajka státní, vlevo od ní další vlajka státní a vpravo vlajka jiná, než státní, např. obecní, oddílová, atd.

Pokud by pořadatelé chtěli do vlajkoslávy zakomponovat historickou zemi Moravu, neměl by být problém ji vyvěsit. Předpokládá se ovšem povědomí o podobě historických symbolů. Jak vypadají symboly Moravy, je možné vidět na velkém státním znaku ČR a na oficiálních krajských praporech, kde v první (levé horní) čtvrtině krajských praporů je symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Určitě nedoporučuji podílet se na podvodu Moravské národní obce nebo tento podvod podporovat. V jejich případě se jedná o zneužití sportovní akce k předvolební kampani politické strany Moravané.

S pozdravem

Jindřich Žaludek

Odesláno 26. srpna 2020

Otevřený dopis občanům a zastupitelům obce Vrchoslavice

Prapor politické strany vlaje trvale na budově obecního úřadu

Vážení občané a zastupitelé obce Vrchoslavice!

Dostalo se nám upozornění od moravských občanů projíždějících Vaší obcí, že na budově obecního úřadu trvale vlaje vlajka se znakem s žlutočerveně šachovanou orlicí na modrém štítu umístěném na dvou vodorovných pruzích žluté a červené barvy, kterou v roce 2007 vymyslela skupina moravských aktivistů a kterou si v září téhož roku odhlasovali delegáti sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně. Je pravděpodobné, že prapor Vám byl nabídnut jako údajně moravský některými z aktivistů z Moravské národní obce. Tato organizace podobným způsobem obelhává starosty a zastupitele měst a obcí již od roku 2010. Její členové buď nechápou nebo spíš nechtějí chápat, že kterákoliv politická strana si na svém separátním stranickém sjezdu může rozhodnout pouze o svých stranických symbolech, nikoliv o symbolech historické země, o kterých již rozhodla sama historie. K tomu nemají mandát ani od obyvatel Moravy ani k tomu nejsou pověřeni orgány k tomu kompetentními. Tento soukromý novodobý výtvor, který nikdy dříve v historii existence Moravy neexistoval, neprošel žádným schvalovacím procesem a nemůže být praporem Moravy, může být pouze praporem stranickým či spolkovým. Je to stejné, jako by např. na schůzi výboru nějakého zahrádkářského spolku pěstitelů rajčat v obci Vrchoslavice si spolkový výbor odhlasoval prapor např. se třemi vodorovnými pruhy bílým, žlutým a modrým a doprostřed umístil dělený červeno-zelený znak se žlutými parohy, hvězdami a třeba s dubovými nebo javorovými listy a netopýrem, kterýžto prapor by pak byl veřejně prezentován coby prapor obce Vrchoslavice.

Neví-li někdo, jak vypadají zemské symboly, stačí se podívat na velký státní znak a na oficiální krajské prapory, kde v prvním poli čtvrceného praporu je symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. V případě Moravy se jedná o červeno-bílou orlici na modrém poli, v případě Čech o bílého lva na červeném poli a v případě Slezska o černou orlici na žlutém poli. Určitě tam nejsou žádné vodorovné pruhy v neplatných zemských barvách a s nepatřičným, navíc neplatným znakem na nich umístěným.

Jako moravský patriot vítám důstojné uctění památky našich svatých slovanských věrozvěstů a patronů Moravy vyvěšením historických moravských praporů na svátek učených Byzantinců, kteří na Moravu přinesli písemnictví, čímž položili základ vzdělanosti na Moravě. Co ale nevítám, to je zneužívání budov veřejné správy k polické propagandě nebo volební kampani ve prospěch jedné politické strany v tomto ohledu s nedostatečně vzdělanou členskou základnou.

Společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními je krajně nevhodné, stejně tak i s vlajkami krajskými a obecními, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany. Určitě ale vlajka politické strany nepatří na budovy veřejné správy. Proto doporučujeme, abyste v případě podpory akce k uctění slovanských věrozvěstů požadovali po organizátorech skutečné moravské prapory a nenechali se obelhat jejich pseudoargumenty zatajujícími nebo překrucujícími skutečný stav věci.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je nauka o vlajkách, praporech, jejich historii a jejich vyvěšování) a člen Osvětového spolku Za Moravu.

Odesláno 1. září 2020 v 15:00

Dopis šéfredaktorovi Slováckého deníku

Dobrý den, vážený pane šéfredaktore!

V článku o skandálním způsobu vyvěšení vlajek na mezinárodních závodech kanoistů nebyla zmíněna další důležitá věc, totiž že způsob vyvěšení vlajek v areálu vodních sportů v Ostrožské Nové Vsi porušuje Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky.Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky

Výmluvu šéfa kanoistů v Ostrožské Nové Vsi pana Víta Pjačíka bych bral pouze v případě, pokud by všichni nebyli několikrát informováni o podobě vlajek a okolnostech jejich vzniku. Jestliže pan Pjačík tvrdí, že jim nešlo o propagaci politické strany, proč tedy pořadatelé i po několikerém upozornění opakovaně vyvěšovali jejich vlajku a nevyvěsili vlaku moravskou, která sice nebyla oficiálně udělena, ale byla v historii používána a je též součástí dnešních oficiálních symbolů? Jestli má šéf kanoistů Vít Pjačík jiné starosti, než řešit správnost vlajky, ať raději pořadatelé prostě nevyvěšují nic. Jiné starosti neznalost zákona neomlouvají. Spíš to vypadá, že oddíl ideově ovládají nějací členové oddílu z okruhu žlutočervených popletů, kteří jsou nanejvýš schopni oddíl přivést do problémů. Tak lze alespoň dle vjádření pana Pjačíka o nepublikovatelnosti reakce členů oddílu usuzovat. Podobnost s chováním ultramoravských aktivistů není určitě náhodná. Není problém si relevantní informace zjistit a v případě zájmu vyvěsit nekonfliktní skutečnou historickou zemskou vlajku, ovšem v souladu se zákonem o užívání státních symbolů a s mezinárodními zvyklostmi. Oddíl se tak jednoduše vyhne mezinárodní ostudě a v případě porušení zákona též možné sankci a to je snad dobře.

Upozornění na chyby a vysvětlující text, kterak vyvěšovat vlajky, a text vysvětlující historii moravské vlajky nejen pana Mácu a jeho spolkové soukmenovce, ale jak to vypadá, tak i členy oddílu silně rozčiluje. Místo toho, aby poděkovali a doplnili znalosti, reagují přesně naopak, než by měli. Zvláště trucgesto majitele „propagandistického obchůdku“ už ani není překvapivé. Jde o typickou reakci žlutočervených ultramoravských aktivistů. Pan Máca asi nemá dostatek předmětů se skutečnou moravskou orlicí, proto stahuje z nabídky bezchybnou moravskou vlajku, zatímco propagandistického politického materiálu spolku, jehož je členem, má zřejmě plný sklad. K pobavení je rovněž Mácova hodnotící věta, samozřejmě, že nekonkrétní, o údajných stále propracovaných lžích a údajných výhrůžkách radnicím ze strany vexilologa spolupracujícího s renomovanými odborníky. Informace, které radnice obdržely od Osvětového spolku Za Moravu, je možné vidět na spolkových stránkách v oddíle ČINNOST - Korespondence.Osvětový spolek Za Moravu - Korespondence

Opravdoví kadeti na „propracovanější lži“ jsou totiž žlutočervení popletové, nikoliv Česká vexilologická společnost nebo dokonce expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR.

Existenci středověkého privilegia nikdo nezpochybňuje, ba ani potvrzování různých výsad a privilegií dalšími panovníky. Ovšem dřívější privilegia byla tehdejšími panovníky zpravidla v souvislosti s holdováním a korunovací potvrzována paušálně (en bloc) bez bližší konkrétní specifikace, tzn. nikoliv explicitně. Nelze tedy z potvrzování privilegií vyvozovat, že by bylo zřejmé, že mezi ně patří i neuplatněné a nepoužívané privilegium. O důvodu odmítnutí privilegia moravskými stavy se můžeme jen domnívat, mohly být politické, estetické, heraldické (pozměněný znak porušoval pravidlo o zvýraznění zbroje) nebo konzervativní. Jisté je, že privilegium nevešlo v platnost a nemělo na zemský znak žádný účinek, což dokazují všechny vydané sněmovní artikuly do roku 1838 a nebo tištěné zemské řády z let 1545, 1562, 1604 a 1628. V letech 1766, 1804 a 1806 byly vydány císařské dekrety o znacích, které by v podstatě rušily privlegium v případě, že by bylo užíváno. Privilegium platilo oficiálně pouhých 5 let od r. 1915 do roku 1920.

Pan Máca a jemu podobní nevědí, že privilegium není rozkaz, ale dobrodiní, a záleží na nositeli, jestli privilegium přijme a uplatní nebo odmítne. Priviegium bylo odmítnuto již v době udělení, bylo odmítáno slovanskými Moravany po celou dobu druhé poloviny 19. století, bylo odmítnuto po vzniku republiky, podle ankety je odmítáno i teď a pan Máca odmítá pochopit, že zákony monarchie již přes 100 let neplatí. Existence odmítnutého privilegia také neopravňuje pana Mácu a jemu podobné soukmenovce, aby si svévolně upravovali jednu z mnoha variant zemských barev používaných ke konci 19. století a prohlašovali jimi upravený výtvor za platný zemský prapor. Je to stejné, jako by spolek zahrádkářů v Uherském Hradišti na schůzi výboru odhlasoval svoji vlajku např. v barvách žluté a modré s červeným štítem uprostřed a veřejně ji vydával za vlajku Uherského Hradiště. Podobně nelze, aby kdokoliv, kdo si vzpomene, prohlašoval svůj soukromý výtvor za státní vlajku republiky.

Historie moravských symbolů je zpracována na stránkách Morava v oddíle SYMBOLYMORAVA - SYMBOLY

kde je čerpáno z dokumentů poskytnutých Moravským zemským archivem. Pan Máca si ovšem myslí, že archivy jsou plné falzifikátů a celý vědecký svět lže, jen on a jeho spolek má pravdu. Pro něj a podobné anarchisty neplatí zákony, mezinárodní zvyklosti ani další pravidla, o úctě k dědictví po předcích ani nemluvě. Tento spolek zaměřuje svou činnost na propagaci politické vlajky tak, aby z tradičních a původních zemských barev nezůstal na kameni kámen. Proč jeho členové tak fanaticky prosazují tento vexilologický paskvil bez historické hodnoty s neplatným znakem na pruzích v neplatných barvách, na to nedokázali nikdy rozumně odpovědět. Ale tak jako v 19. století, tak i nyní jde o vymezení se proti všemu českému, všemu slovanskému a o příklon k všemu německému. Tehdy to bylo celkem pochopitelné, neboť ve sněmech v 19. století zpravidla rozhodovala německy mluvící většina. Dnešní žlutá symbolika je tedy v podstatě protistátní. Stačí se podívat na velký státní znak a oficiální krajské prapory. Nejsem příznivcem současného krajského zřízení, ale krajské prapory respektují v první části čtvrceného listu praporu symboly historických zemí, na jejichž území kraj většinově leží. Žádné žluté a červené pruhy s štítem uprostřed tam nikde nevidím.

Stanoviska Osvětového spolku Za Moravu k pseudoargumentům Moravské národní obce jsou na stránkách spolku v oddíle STANOVISKA v článku Stanoviska k argumentaci a terminologii Moravské národní obce.Stanoviska k argumentaci a terminologii Moravské národní obce

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti a člen Osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 4. září 2020 v 1:47

Upozornění Krajskému úřadu Zlínského kraje

Vážení přátelé!

V rámci osvěty si dovoluji upozornit na chybné vyvěšení vlajek na střeše 21. budovy Baťova areálu ve Zlíně, tedy budovy Krajského úřadu Zlínského kraje. Vlevo vlála vlajka EU, vpravo státní vlajka ČR. Chybné vyvěšení bylo zaregistrováno dne 12. září 2020.

Podle Zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky § 8 má být státní vlajka při vyvěšení dvou vlajek vždy vlevo z hlediska čelního pohledu na budovu, ať již jde o odst. (1) písmeno a) nebo odst. (2) zmíněného paragrafu.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách či praporech, jejich tvorbě, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) a člen Osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 12. září 2020 ve 23:09

Dopis pražskému výrobci vlajek 2020

Dobrý den, vážení výrobci vlajek!

Jako člen České vexilologické společnosti a člen Osvětového spolku Za Moravu si v rámci osvěty dovoluji upozornit na nesprávné a zavádějící pojmenování nabízených výrobků v oddílu Moravské symboly. Moravská vlajka (modrá) je pojmenována správně, ovšem nejde o novodobé provedení, ale naopak nejstarší.

Tzv. Moravská vlajka (žlutočervená) nemůže být moravskou vlajkou, neboť v této podobě nikdy před rokem 2007 neexistovala a tím spíš se nemůže jednat o provedení tradiční. Jde o soukromý výtvor politické strany Moravané, který neprošel žádným schvalovacím procesem. Je to stejné, jako kdyby výbor nějakého pražského spolku zahrádkářů si na schůzi výboru vymyslel vlajku, např. se dvěma pruhy, bílým a červeným, a se žlutým jablkem na modrém štítu uprostřed a vydával ji za vlajku Prahy. Určitě chápete, že tak jako domovní schůze nájemníků nerozhoduje o podobě státní vlajky České republiky, stejně tak Moravská národní obec ani politická strana Moravané nemají legální mandát k utváření symbolů subjektů jsoucích součástí České republiky a nemají rovněž právní subjektivitu orgánu oprávněného tyto symboly utvářet. Na oficiálních krajských praporech, kde v prvním poli je symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží, nikde žádné vodorovné pruhy žlutý a červený s modrým znakem uprostřed nevidím.

Rovněž v případě tzv. Moravské vlajky (moravské barvy) se nejedná o žádné tradiční provedení. Chybné zemské barvy bez barvy štítu, jedny z několika používaných, mimochodem velmi krátce používaných a to především moravskými Němci, byly jednoznačně odmítány slovanskými Moravany a už alespoň sto let neplatí.

Další poznámka se týká vlajky Brna, kde je vyobrazen horní bílý pruh stejně široký, jako třetí shora. Správně má mít poloviční šířku, než ostatní pruhy.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 20. září 2020 v 0:22

Upozornění vedoucím pracovníkům firmy Synot

Vážení přátelé!

V rámci osvěty si dovoluji upozornit na dlouhodobé chybné vyvěšení vlajek před budovou Synot. Podle Zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky § 8 má být státní vlajka při vyvěšení pěti vlajek vždy na nejčestnějším místě uprostřed z hlediska čelního pohledu na budovu, ať již jde o odst. (1) písmeno a) nebo odst. (2) zmíněného paragrafu. Na území České republiky má přednost mezi vlajkami na stejné hierarchické úrovni vždy vlajka domácí bez ohledu na zahraniční majetkovou účast nebo spoluúčast, ostatní státní vlajky se řadí v domácím abecedním pořadí střídavě vlevo a vpravo. Další vlajky se řadí dle hierarchie. To platí do počtu pěti vlajek, respektive stožárů. Při větším počtu vlajek, respektive stožárů, než 5, se vlajky řadí zleva doprava, což není Váš případ.

Uprostřed tedy má vlát státní vlajka České republiky, vlevo od ní státní vlajka Monaka. Pokud se týká další hierarchie, měla by obvykle následovat vlajka Evropské unie, avšak při vyvěšení státní vlajky, která není členem Evropské unie, což je případ Monaka, je vyvěšení vlajky Evropské unie nevhodné. Není třeba ji vyvěšovat jen proto, že je k dispozici. Aby nezůstal jeden stožár prázdný (což není příliš vhodné), místo ní je možné vyvěsit např. oficiální vlajku kraje nebo města, popř. vyvěsit druhou vlajku firemní, jednu úplně vlevo a druhou úplně vpravo (podobně jako předpisové vyvěšení praporů na startu a v cíli starého Masarykova okruhu v Bosonohách k 90. výročí otevření okruhu). Modrá historická vlajka Moravy má správnou podobu, v hierarchii následuje za vlajkami státními a dalšími oficiálními. V případě, že nejsou obsazeny všechny stožáry, hierarchie zůstává, jako by obsazeny byly. Estetičtější a vhodnější však je stožáry obsadit.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách či praporech, jejich tvorbě, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) a člen Osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 22. září 2020 ve 12:02

Upozornění vedoucím pracovníkům firmy Měřicí technika Morava

Dobrý den, vážení přátelé!

Protože se našemu Osvětovému spolku Za Moravu od našich moravských přátel z Brna dostalo informace, že údajně přispíváte na tzv. učebnice pro moravské žáky, jako moravský patriot, kterému jde o to, aby se o Moravě mluvilo vždy v dobrém, považuji za povinnost Vás informovat o pochybných aktivitách Moravské národní obce. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Osvětového spolku Za Moravu, včetně stanoviska k tzv. "učebnici". Pokud Moravská národní obec nemá na to, aby objektivně informovala veřejnost, měla by tuto činnost přenechat někomu jinému, který tyto diletanty odborně i morálně převyšuje.Za Moravu

Stanovisko k tzv. učebnici Morava - dějiny země uprostřed Evropy

Za Osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 29. září 2020 ve 23:20

Odpověď jednateli firmy Měřicí technika Morava

Dobrý den, vážený pane Novotný!

Děkuji za brzkou odpověď. Jako moravského patriota, který se již 30 let zabývá dějinami Moravy a který ctí tradice a hodnoty mé moravské vlasti, mne také těší, když někdo přijde s iniciativou, která připomíná dějiny tohoto požehnaného i v minulosto těžce zkoušeného kousku pevniny. Čeho si ale nevážím, to je překrucování historie a klamání veřejnosti. Co se týká činnosti Moravské národní obce, tak jejich vlajková iniciativa je právě tento případ a na ten upozorňujeme veřejnost již skoro 8 let bez toho, že by Moravská národní obec změnila charakter činnosti. Ne každý totiž prohlédne pravý charakter této činnosti a ne každý má čas studovat dějiny Moravy a jejich symbolů nebo vexilologii, nauku o vlajkách a praporech a způsobu jejich vyvěšování. Pokud se týká oné učebnice, tak je to něco mezi. A na to jsme chtěli upozornit Vás jako přispěvatele, abyste věděli, na co přispíváte, když už přispíváte, a na co byste si měli dát příště pozor, protože jsme správně předpokládali, že rovněž nemáte čas pátrat po obsahu oné učebnice. Možná by bylo lepší, kdbyste podpořili daleko bohulibější činnost moravských spolků třeba v oblasti folkloru a tradic, neboť to je ta pravá Morava, kterou nám nikdo nevezme, nikoliv pochody se soukromými prapory, jimi vymyšlenými a podvodně vydávanými za moravské, před liduprázdnými ulicemi. Nebo finanční prostředky investovali do rozvoje Vaší firmy, neboť folklor, řemesla a tradice již často podporují místní nebo oblastní samosprávy. Ale to už pochopitelně záleží na Vás.

Domnívám se, že snaha o rehabilitaci odvěkých práv Moravy musí stát na pravdivých argumentech, tak jak to svého času činil doc. MUDr. Boleslav Bárta, předseda Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko, nikoliv na lžích, překrucování a podvodech, jak činí Moravská národní obec v případě její vlajkové iniciativy. Z těchto důvodů si já práce pana Hýska a dalších aktivistů z řad moravských politických organizací vážit nemohu. Chybí jim především sebekritika a objektivní náhled. K jejich činnosti jsme se vyjádřili na našich stránkách Osvětového spolku Za Moravu.

Co se týká mé možnosti takovou učebnici vytvořit, tak tu jsem zatím neměl jednak z časových důvodů a také proto, že jsem neměl možnost čerpat dotace, jako čerpala Moravská národní obec, ale určitě jsem o tom uvažoval. Snad během důchodových let. Publikoval jsem ale na některých webových stránkách, kde jsou určitě solidnější informace, než v oné kontroverzní učebnici, s jejímž obsahem jsem měl možnost se obeznámit. K napsání učebnice je totiž také potřeba o Moravě něco vědět a znát, tedy určitě víc, než zná onen obskurní spolek. Měl jsem možnost tento spolek alespoň upozornit na chyby, tedy do té doby, než se z jejich strany přerušily korektní vztahy. Moudrý člověk upozorněný na chybu poděkuje a chybu opraví. Ne tak ultramoravští aktivisté. Následovaly sprosté nadávky a urážky, vyhrožování fyzickým násilím a na základě jejich iniciativy mé vyloučení z Moravského národního kongresu za údajné narušování nerozborné moravské jednoty a to jen proto, že ctít púvodní odvěké starobylé symboly Moravy. Podobné výpady směřovaly i na adresu relevantních odborníků, když jejich stanovisko bylo jiné, než si představovali pomýlení aktivisté. Aktivity takových lidí, jejichž činnost Moravě víc škodí, než prospívá, tedy podporovat nehodlám, přestože Vy máte na jejich činnost, jak vidím, odlišný názor. Spolupráce, o níž jste psal, že bych měl zvolit, Moravská národní obec odmítla. Tito lidé nemají zájem něco vědět. Mají zájem propagovat své skryté politické cíle. Proto zaměřuji svoji činnost jiným směrem, a to napravovat všechno špatné, co Moravská národní obec způsobila, a to bez ohledu na to, zdali se s Vámi dostaneme do konfliktu. Ten případný konflikt je pouze vaše volba. My ale tolerovat ostudu, kterou ať už záměrně nebo z hlouposti Moravě dělají takové spolky, jako je Moravská národní obec, tolerovat nehodláme. Možná si neuvědomujete, že podporou podobných iniciativ děláte Moravě medvědí službu. Na rozdíl od manipulativní politické propagandy Moravské národní obce stavějící na zneužívání důvěry je činnost našeho spolku Za Moravu studijní, dokumentační, vlastivědná, vzdělávací a osvětová. Neobelháváme veřejnost, jako Moravská národní obec, ale zúčastňujeme se seminářů, konferencí, kongresů, přednášek, sbíráme archivní dokumenty. Možná byste si měl udělat čas na to, abyste porovnal činnosti obou těchto spolků, než se odhodláte k předčasným soudům. Na údajnou "dobrou věc" máme totiž zatím odlišný názor a za to, že jste finančně podpořili spolek, o jehož činnosti toho mnoho nevíte, nemůžeme my, není to naše chyba.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen Osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 30. září 2020 ve 14:12
 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat