ZAJÍMAVOSTI

Pokud jdeme s davem, dojdeme maximálně tam, kam šel ten dav. Pokud ale umíme dav opustit, dostaneme se na místa, kde nikdy nikdo nebyl. (Albert Einstein, německý, švýcarský a americký fyzik hebrejského původu 20. stol.)

Unikátní nález na východní Moravě

Od 17. listopadu 2019 do 12. ledna 2020 byl v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně vystaven unikátní archeologický nález připodobňovaný k slavné Věstonické Venuši. Hliněná antropomorfní soška byla nalezena v roce 2018 archeologem Miroslavem Popelkou z Ústavu archeologické památkové péče Brno při stavbě jihovýchodního oblouku obchvatu Otrokovic v katastru otrokovické místní části Kvítkovice. Byla uložena v zásobní jámě sídliště kultury popelnicových polí z mladší doby bronzové, kde čekala na objevení přibližně 3000 let. Představuje stylizovanou postavu muže s drobným bronzovým korálkem kruhového tvaru na hrudi. Podle místa nálezu byla soška pojmenována veselým, avšak případným a na známou Věstonickou Venuši odkazujícím názvem Kvítkovický Venouš a je unikátní tím, že ve středoevropském prostoru namá analogii.

V žilách našich současníků koluje velkomoravská krev

Tříletý archeologicko-genetický výzkum uherskohradišťského Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea Brno potvrdil, že na Uherskohradišťsku žijí i po jedenácti stech letech přímí potomci Moravanů z velkomoravského období. Vzorek DNA poskytlo 340 obyvatel Uherskohradišťska a okolí, jejichž vzorek DNA byl porovnán se 75 vzorky Velkomoravanů pohřbených na sadské nekropoli, odebranými ze zubů a stehenních kostí. Z těch 340 respondentů má 18 z nich po mužské linii shodné složení haplotypů, jako sedm jedinců, jejichž kosterní pozůstatky byly nalezeny na pohřebišti v kostele a kolem něj na metropolitní Výšině sv. Metoděje v západní části katastru uherskohradišťské místní části Sady (Derfla). Jedná se tedy o přímé potomky lidí z období Velké Moravy z 9. století, případně z období následujícího od 10. až do počátku 13. století. Přitom jedenáct z nich téměř jistě představuje potomky tří velmožů z doby Velké Moravy z 9. století a zároveň dvou lidí z následujícího období 10. až 13. století, zřejmě jejich potomků. Praprapředkové mezi námi žijících spoluobčanů se tedy téměř s jistotou přímo setkali se slavnými řeckými věrozvěsty a světci Konstantinem Filozofem a Metodějem, patrony Moravanů a Slovanů.

Výsledky výzkumu v každém případě předčily očekávání.