Fotogalerie - kongresy

V pátek 30. srpna 2019 se uskutečnil v konferenčním sále Slovenské národní knihovny v Martině na náměstí J. C. Hronského 1. slovenský vexilologický kongres. Před zahájením přednáškových bloků proběhlo slavnostní vztyčení vlajek. Vexilologové samozřejmě dbají pravidel a zásad pro vyvěšování vlajek a praporů, jejich hierarchie a pořadí vyvěšování.