Fotogalerie - Ze současnosti

Chceme sami vládnouti osudem svým a proto držme se pevně svých zděděných politických a národních práv! Vznešená jest historie naše, buďme pyšni na svou historickou minulost, ale pracujme zároveň vytrvale na tom, by se jí budoucnost vyrovnala, abychom se stali hodnými slavných předků svých. Buďme věrnými, obětavými bojovníky za nejsvětější idey a zájmy národa, kterýžto vůli svou už mnohokráte vyslovil, že se svým odpůrcům na milost a nemilost vzdáti nemíní. (Josef Barák, český novinář, básník, spisovatel a politik, 19. stol.)

Moravská orlice na kabině tahače

Motiv moravské orlice na cyklistickém dresu

Větrná korouhev s moravskou orlicí
Historické korouhve
Pohlednice z Dačic
Pohlednice z Dačic