Fotogalerie - vyvěšování moravské vlajky

Chybami se člověk učí (české přísloví)

Vyvěšování moravské vlajky ve firemních objektech 2013

Vlajky nejsou v předpisovém pořadí. Vlajka České repubiky má být uprostřed, vlajka Monaka vlevo od ní, tedy druhá zleva. Vyvěšují-li se u firemního objektu dvě státní vlajky např. při společné majetkové účasti nebo při zahraniční návštěvě, vlajka České republiky má být na jejím území vždy na nejčestnějším místě. Pokud jsou vyvěšeny státní vlajky, z nichž některý není členem Evropské unie (např. Monako), není vhodné vyvěšovat vlaku Evropské unie. Vhodnější je nahradit ji např. krajskou nebo městskou vlajkou, případně na obou krajích vyvěsit vlajky firemní.Moravská vlajka není vyvěšena vhodným způsobem. Není vhodné vyvěšovat na jednom stožáru více vlajek a už vůec ne s reklamními banery.Vyvěšování moravského praporu na svátek slovanských věrozvěstů 2013-2017

Na Den slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy, vyvěšují mnohé radnice prapor Moravy jako vzpomínku na učence, kteří na Moravě zavedli písemnictví, čímž přispěli k rozvoji vzdělanosti, následkem níž se Moravané zařadili mezi kulturní národy raného středověku.

Prapory nejsou v předpisovém pořadí. Prapor České republiky má být uprostřed, vlevo od něj má být oficiální prapor městské části Brno-Bohunice.Správně je vyvěšený prapor České republiky, vlevo od něj však má být vyvěšen oficiální prapor obce.Zamykání rozhledny na Velkém Lopeníku 2018

Na kulturní akci Zamykání rozhledny na Velkém Lopeníku na moravsko-slovenské hranici, která proběhla 17. listopadu 2018, byla na rozhledně vyvěšena vlajka Moravy společně s vlajkami Slovenské republiky, České republiky a vlajkou obce Lopeníku.

Vyvěšování moravského praporu na svátek slovanských věrozvěstů a světců 2019

Prapory jsou vyvěšeny ve vzorném pořadí dle pravidel o vyvěšování vlajek a praporů. V pořadí zleva jsou vyvěšeny prapory města Hodonína, České republiky, Evropské unie a Moravy.Prapory na starém Masarykově okruhu 2020

Dne 10. dubna 1930 byla zahájena stavba motocyklového Masarykova okruhu v Brně. Okruh sestavený z tří silnic s běžným provozem byl zprovozněn za necelého půl roku a měřil 29,194 km. První závod se konal se konal 28. září 1930. Start a cíl starého Masarykova okruhu byl k 90. výročí vzniku vyzdoben prapory v předpisovém pořadí dle pravidel o vyvěšování vlajek a praporů.

Výzdoba na startu a v cíli starého Masarykova okruhu v Brně-Bosonohách k 90. výročí jeho otevření. Prapory jsou umístěny ve správném pořadí dle pravidel o vyvěšování vlajek a praporů. Na čestném místě prostřed je umístěn prapor České republiky, vlevo od něj prapor statutárního města Brna, vpravo od praporu státu je prapor Moravy a na krajích z obou stran cílové šachovnicové prapory.Sestava praporů na radnici v Bosonohách 2020

Prapory jsou vyvěšeny ve vzorném předpisovém pořadí dle pravidel o vyvěšování vlajek a praporů. Zcela vlevo je prapor brněnské městské části Bosonohy, následuje prapor Jihomoravského kraje, na čestném místě uprostřed je státní prapor, dále vpravo prapor statutárního města Brna a zcela vpravo prapor Moravy.Vyvěšování moravského praporu na svátek slovanských věrozvěstů 2020

Státní vlajka je sice umístěna vlevo od vlajka Moravy, měla by však být uprostřed i v případě, že jeden ze stožárů zůstal neobsazen, a vlajka Moravy vpravo od ní. Tento způsob není příliš šťastný, doporučuje se obsadit i třetí stožár např. městskou vlajkou. Ta by pak měla být vlevo od státní vlajky vyvěšené uprostřed.Prapory v pravé dvojici z pohledu na objekt nejsou v předpisovém pořadí. Prapor města Holešova má být správně vlevo od praporu Moravy. Prapory v levé dvojici jsou umístěny správně.

Prapory nejsou v předpisovém pořadí. Uprostřed má být prapor České republiky, vlevo od něj oficiální prapor obce.Prapor Moravy vyvěšený na způsob korouhve je otočen zcela správně, stejně jako prapor České republiky vyvěšený stejným způsobem, avšak prapor městyse Hvězdlice vyvěšený rovněž na způsob korouhve (na tomto snímku není třetí stožár vidět) měl být vlevo od praporu České republiky z čelního pohledu na budovu.Vyvěšení moravského praporu jako vývěsky 2021

Vyvěšování moravské vlajky před firemním objektem 2021

Vyvěšování moravského praporu na svátek slovanských věrozvěstů 2021

Prapory nejsou umístěny předpisově, to by byly pouze v případě, že by existovalo oficiální zemské územní členění.

Pořadí praporů je přehozeno, navíc prapor Moravy vyvěšený na způsob korouhve je otočen nesprávně. Mohl se otočit i samovolně ve větru. Proto vyvěšování praporů na způsob korouhve není šťastným řešením.Prapory nejsou umístěny předpisově, to by byly pouze v případě, že by kromě krajského územního členění existovalo i zemské.

Vyvěšování moravského praporu na soukromých objektech 2021

Prapory nejsou umístěny na správných stranách, ale jsou prohozeny.

Prapor České republiky je umístěn správně. Ostatní státní prapory by měly být vyvěšeny v abecedním pořadí podle místního jazyka. Prapor Moravy by měl být vyvěšen úplně vpravo.

Prapory nejsou umístěny předpisově, to by byly pouze v případě, že by existovalo oficiální zemské územní členění.

Vlajka na způsob praporu a prapor nejsou umístěny v předpisovém pořadí

Vyvěšování moravského praporu na různých objektech 2022

Vyvěšování moravského praporu na svátek slovanských věrozvěstů 2022