Stanoviska k územně správnímu členění České republiky

Stanovisko ke krajskému zřízení

Současné správní rozdělení na kraje se zřetelem k historickému vývoji někdejších zemí Koruny české, a to i v období let 1526 – 1918, tedy v době, kdy České království i Moravské markrabství byly součástí Svaté říše římské národa německého, později Rakouska-Uherska, lze považovat za skandální výtvor politické reprezentace.

Kdyby bylo zkoumáno profesní odborné složení tehdejší poslanecké sněmovny, tedy odborná úroveň jednotlivých poslanců, bylo by zřejmé, jaká politická úroveň tehdy rozhodovala o zásadních záležitostech státu.

Z historického i hospodářského hlediska je iniciativa některých politických seskupení směřující k obnovení zemského zřízení opodstatněná a legitimní.Územně správní členění České republiky