Jenom pozor na červenožluté vlajky! Jejich znovupoužití je největší omyl, jakého se moravští aktivisté vůbec mohli dopustit. Tyto vlajky jsou historicky spojeny s německým živlem na Moravě a není mi známo, že by je na Moravě někdo jiný, než Němci v minulosti používal. Tyto vlajky se nejvíce "proslavily" při předválečných a válečných pochodech Němců Brnem. Každé jejich opětovné použití coby národní či zemské symboliky bude pamětníky a nejen jimi navždy spojeno se vzpomínkou na nejtemnější období našich dějin. Každé dobré úsilí bude z nevědomosti použitím této symboliky pošpiněno, pošlapáno, diskvalifikováno a předem k nezdaru odsouzeno (Mgr. Pavel Nosál, moravský pedagog 20. a 21. stol.)

Stanovisko osvětového spolku Za Moravu k iniciativě Moravské národní obce "Vyvěsíme"

Od roku 2009 spolek Moravská národní obec, údajně nepolitický, avšak plný členů politické strany Moravané, obelhává radnice a nabádá je k vyvěšování falešné vlajky podvodně vydávané za moravskou u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů. Podle pomýlené mysli těchto údajně promoravských aktivistů má vlát na počest slovanských věrozvěstů protislovanská vlajka. Habsburský císařský dvůr se totiž na přelomu 19. a 20. století snažil nahradit tradiční moravské barvy bílou, červenou a modrou barvami žlutou a červenou. Je otázkou, jestli vedení této pochyby vzbuzující organizace je schopno pochopit, že vlajka se nestane moravskou, když si ji soukromě odhlasuje na své schůzi nějaký spolek. Vlajka, která vznikla v roce 2007 a 22. 9. 2007 si ji odhlasovala na svém stranickém sněmu politická strana Moravané, nemůže být vlajkou moravskou, protože v této podobě nikdy v historii moravskou nebyla. Těmto "vynálezcům" vůbec nevadilo, že např. na historickém objektu, jako je hrad nebo zámek, vlál místo vlajky moravských markrabat výtvor z 21. století. Kromě toho, že tato nepodařená verze nemá žádnou historickou hodnotu, se jedná o vexilologický paskvil, kde je špatně snad úplně všechno od nepatřičného štítu na praporu přes neplatné barvy až po neplatný znak. Moravská národní obec tedy propaguje vlajku, kterou si vymyslela jedna dle výsledků nevolitelná politická strana a při této propagaci využívá své vlastní účelové "studie", kde jsou jednostranně vybrány většinou překroucené informace o uplatňování hraldicky pochybného privilegia habsburského císaře. Navíc informace ze strany šiřitelů, tedy Moravské národní obce, o této podvodné aktivitě jsou lživé a manipulativní. Na interaktivní mapce webových stránek Moravské národní obce je uváděn počet zdaleka neodpovídající skutečnosti. Spolek Moravská národní obec připisuje žlutočervenou ikonku i těm obcím, které prapor politické strany Moravané nevyvěšují, dokonce jej nevyvěsili nikdy. Žlutočervená ikonka straší i u těch obcí, které podvod Moravské národní obce prohlédly a vyvěšují skutečnou moravskou vlajku, modrou s červenobíle šachovanou orlicí. Spolek Moravská národní obec dokonce ignoruje oficiální požadavek starosty městské části Brno-Bohunice z r. 2013, aby u ikonky této části Brna Moravská národní obec nahradila žlutočervenou ikonku ikonkou modrou nebo aby ji odstranila úplně. Již tato skutečnost o něčem svědčí, stejně jako fakt, že tomuto spolku je od relevantních odborníků známa skutečná podoba zemských symbolů, přesto pokračuje v šíření falešných vlajek a zneužívá nevědomosti strarostů a zastupitelů. Nevědomost ale starosty a zastupitele příliš neomlouvá. Stanovisko odborníků na vexilologii bylo zveřejněno v časopise Veřejná správa v roce 2013 v č. 9 str. 8-9 a v č. 10 str. 20-22. Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže je nevhodné, aby na budovách radnic, obecních a krajských úřadů byly vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR.

Je obrovskou škodou pro Moravu a veškerou snahu o zachování odkazu jejího kulturního dědictví, o které sami usilujeme, že v dnešní době je po Moravě také šířena žluto-červená vlajka, která pro ni nemůže být důstojným symbolem, neboť naráží na vážné historické i vexilologické nedostatky a ideologické a státoprávní problémy. Silná kritika, která se totiž na ni snáší z úst odborníků i široké veřejnosti vrhá na Moravu neblahý stín. Odborníky je velmi kritizována samotná podoba této vlajky, jež porušuje tradiční symboliku. Co hůře, vlajka je mnohými na Moravě i v Čechách pokládána za symbol poněkud radikálních názorů a politických změn v zemi. Tato vlajka je také zcela oprávněně spojována se snahami o germanizaci Slovanstva v minulých stoletích. V souvislosti s těmito kontroverzními vlajkami se každoročně snáší na Moravu hanba především z tisku.

Neexistuje sebemenší důvod k tomu, aby po všech stránkách ideální a bezchybný symbol Moravy byl z libovůle nějaké skupiny nahrazován amatérským slepencem heraldických a vexilologických chyb s pochybnou symbolikou.

Stanovisko osvětového spolku Za Moravu k iniciativě Moravské národní obce "Vracíme Moravu do škol" a k tzv. "učebnici"

Je otázkou, jestli "učebnice" vychvalovaná Moravskou národní obcí vznikla jako učební pomůcka pro žáky na Moravě nebo jako čtení pro členy strany Moravané, Moravské národní obce či jiných moravských iniciativ. Jako politická propagace Moravy je to jistě počteníčko, které může hřát autory nebo moravské aktivisty u srdce, ale jestli se někdo domnívá, že ředitelé škol budou celí žhaví si tuto učebnici zařadit do osnov, tak se obávám, že se poněkud spletl. Autorům těchto děl chybí střízlivý náhled na to, komu by měla být učebnice určena a kdo rozhoduje o tom, zda tu kterou pomůcku zařadit do používání na školách. Tak jako dosavadní učebnice byl psány z nacionálně českého hlediska, tak již z úvodu této učebnice je zřejmý opačný tendenční postoj k problematice Moravy. Jestliže už se autor snaží ovlivnit politické myšlení studenta, měl by tak činit méně okatě.

Velkou chybou je také propagace symbolů vymyšlených politickou stranou, které jsou falešně vydávány za moravské. Takové politizování tzv. "učebnice" tuto tiskovinu diskvalifikuje z okruhu výukového materiálu.

Stanovisko osvětového spolku Za Moravu k demonstraci protislovanského separatismu na Velehradě

Rozdávání vlaječek politické strany Moravané na Dnech lidí dobré vůle je jen další z kontroverzních (slušně řečeno) aktivit ultramoravských aktivistů, kteří mají problém rozpoznat, co je vhodné a co je krajně nevhodné. Podle pomýleného uvažování určitých fundamentalistických kruhů moravskch aktivistů patří na mši svatou ke cti slovanských věrozvěstů atmosféra hlediště sportovních stadionů s vlajkami, navíc s vlajkami s protislovanskou symbolikou, s vlajkami vymyšlenými a schválenými politickou stranou.

Tato činnost není nic jného, než zneužití Národní pouti na Velehradě k propagaci svých politických cílů.