Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby (Jan Amos Komenský, moravský pedagog, filozof a spisovatel 17. stol.)

Stanovisko k falešnému výkladu o vrchu Náklo u Ratíškovic

Samizdat někdejšího amatérského "badatele" Jana Galatíka a některé články na jeho webových stránkách o vrchu Náklo u Ratíškovic, popisují tuto lokalitu jako místo, kde je třeba hledat Velehrad. Myšlenka hledání dávno nalezeného náleží do kategorie nesmyslů a bujné fantazie, neodpovídá ani nálezové situaci, nekoresponduje ani s písemnými prameny. Mlhavé indicie, spekulace a překrucování či popírání faktů, o které Jan Galatík opíral své zmatečné hypotézy, není možno považovat za základy, na nichž by bylo možno cokoliv stavět. Manipulace ze strany Jana Galatíka v podobě řečnických otázek a vytváření hypotéz přitažených za vlasy jsou na hony vzdáleny serióznímu způsobu bádání. Nikdy nebyl předložen žádný důkaz, který by byť jen náznačoval, že by se mohlo jednat o lokalitu, která má něco společného s 9. stoletím.

Vytváření umělých poutních míst na základě fantasmagorických hypotéz o podzemním městě je nejen zbytečné a matoucí, ale hrubě neuctivé ke skutečné historii Moravy, která je dosti bohatá na to, aby potřebovala vykonstruované nesmysly. Na Moravě existuje dost autentických míst, kudy skutečně kráčela historie.

Stanovisko k falešnému výkladu o Přerově

Úvahy Ing. Františka Červeného o Přerově jako o centru Velkomoravské říše a dokonce jako o Wogastisburgu patří do oblasti bujné fantazie, nikoliv do oblasti seriózní výkladu historie. Nejsou doloženy vůbec ničím, co by přicházelo v úvahu jako podklad k tomu, aby se touto domněnkou vůbec někdo zabýval.