Skutečnou chybou je chybu nenapravit (Konfucius, čínský filozof, etik, sociální politik a státník, 6. - 5. stol. př. n. l.)

Stanovisko k nabídce některých výrobců vlajek

Je celkem pochopitelné a jasné, že výrobce a distributor zboží, tedy i vlajek, jako obchodník vyhotoví zákazníkovi jakoukoliv vlajku, jakou si objedná. Stavovská čest by však měla vést výrobce k tomu, aby na svých webových stránkách neuváděli zkreslené a zavádějící informace, které jsou v rozporu s historickou skutečností. Obchodní zájmy těchto společnosti by neměly převažovat nad tím, aby nabízené vexilologické zboží odpovídalo po formální i obsahové stránce aktuální právní úpravě platné v den objednávky. Jde o to, že někteří výrobci v nabídce inzerují zboží, jehož pojmenování neodpovídá skutečnosti. Např. moravskou vlajkou nemůže být nazváno něco, co v historii Moravy v podobě, kterou výrobce nabízí, vůbec neexistovalo. Rovněž moravskou vlajkou nemůže být nazváno něco, co si vymyslí nebo na separátní schůzi odhlasuje nějaký spolek nebo organizace. O historických symbolech, o kterých rozhodla historie, si nemůže rozhodovat každý, kdo si zrovna vzpomene. Je to stejné, jako kdyby někdo rozhodl, že moravskou vlajkou bude rudý prapor se žlutým srpem a kladivem. A to i přesto, že taková vlajka se na rozdíl od některých novodobých výtvorů na Moravě po určitou delší dobu dokonce hojně vyvěšovala. Ani jinde si prodejce nedovolí prodávat zboží pod jiným názvem jen proto, že někdo si např. může myslet, že minerálka je šumivé víno.

Výrobci by neměli pojmenovávat nepatřičnými historickými přívlastky nabízené zboží, které nerespektuje současnou právní legislativu ohledně symboliky a řídí se nějakými překroucenými interpretacemi ohledně zemských barev údajně dle představ cizího císaře pána.

Z výrobců vlajek, kterých je pochopitelně více, se jeví jako firma na profesionální úrovni Alerion z Brna, která stáhla z hlavní nabídky různými laiky svévolně inovované patvary a složeniny soukromého charakteru, ale má dobře vychytané i správné odstíny zejména modré barvy, která některým výrobcům dělá problémy. Zatímco moravská vlajka od Alerionu je perfektně modrá, u některých výrobců převládá odstín do barvy fialové nebo azurové. Nabídku zbytků skladových zásob přesunula do výprodeje se slevou s tím, že prapodivné zboží už v budoucnu nabízet nehodlá. Zavádějící pojmenování však opraveno nebylo.

Že o symbolech Moravy nemají potřebný přehled výrobci v Čechách, by se mohlo zdát pochopitelné, ale jen zdánlivě. Podobu velkého státního znaku by totiž měl znát každý občan státu. Podobně není složité zjistit si podobu oficiálních krajských praporů. V horním žerďovém čtvrtinovém poli je totiž symbol historické země, v které kraj většinově leží. Nějaké vodorovné pruhy žlutý a červený se znakem uprostřed tam opravdu nikde vidět není. Tato neznalost poněkud překvapuje u libereckého výrobce, který je skupinovým členem České vexilologické společnosti. Přestože Česká vexilologická společnost vydala k podobě moravské vlajky oficiální stanovisko společnosti, k jejímu členovi se to nějakým nedopatřením nedostalo. Naproti tomu to nepřekvapuje u výrobce pražského, jehož finanční ředitel podezřele obhajuje podvodné jednání Moravské národní obce, kterýžto kryptopolitický spolek se zabývá především podvodnou činností v podobě propagace a šíření falešné vlajky. Není pochyb, že tento finanční ředitel je na Moravskou národní obec nějakým způsobem napojen. Nad čím však zůstává rozum stát, je poznatek, že finanční ředitel staví na stejnou úroveň vědecky zaměřenou společnost na světové úrovni s tlupou pomatených exotů, kteří smysl života spatřují ve vyvěšování falešných vlajek na všech možných i nemožných místech, s těmito nevzhlednými textiliemi se hromadně fotografují a těmito snímky si tapetují fotogalerii na svých lžistránkách.

Co se týká dalšího, avšak neprofesionálního a diletantského údajného výrobce vlajek, spíše však žlutočerveného vetešnictví, kde byste skutečný moravský symbol hledali marně, tak to je přímo katastrofální. Je dobré tak nanejvýš pro poplety stejného ražení, jako sám "výrobce". Není divu. Co také jiného čekat? "Výrobce" Jiří Máca je totiž členem Moravské národní obce.