Ignorování skutečnosti nemění skutečnost jako takovou (Aldous Leonard Huxley, anglický spisovatel, esejista, básník, satirik, filozof a humanista)

Stanovisko osvětového spolku Za Moravu k hrubým chybám na portálu Jihomoravského kraje

Na portálu Jihomoravského kraje figuruje krátký článek s názvem "Michal Hašek: Jsme hrdi na historii Moravy".

Postoj hejtmana je sice chvályhodný, ovšem způsob projevu oné hrdosti se silně podobá diletantské činnosti v článku zmíněné Moravské národní obce. Tato organizace plná politiků je v tomto článku jmenována jako nepolitická. Rovněž vyvěšování zpolitizovaného symbolu v podobě praporu vymyšleného a odhlasovaného politickou stranou Moravané na svém stranickém sjezdu je v článku zmíněno jako čistě nepolitické. Cílem této "čistě nepolitické" akce má být připomenutí si významu a dějin tradic Moravy a přimět tak veřejnost, zejména mladé lidi, k jejímu poznávání. Poznání však chybí především hejtmanovi Haškovi, který si nebyl schopen zjistit podobu a historii moravských symbolů. Přitom by stačilo podívat se na podobu státního znaku nebo krajského praporu. Oba tyto symboly má Jihomoravský kraj nepochybně k dispozici.

Hrubě chybná je i poslední věta článku, která zní: "Žlutočervenou vlajku se znakem orlice schválil Moravský zemský sněm v roce 1848". Tato věta je pochopitelně nepravdivá. Sněmovní list str. 213 § 5 ze září 1848 píše jasně, že zemský sněm jednal o "erbu Země moravské", konkrétně o tinkturách orlice na tomto erbu. Z toho odvodil zemské barvy, což je širší pojem. O praporu nebo vlajce ani slovo. Odvození bylo mimochodem zatíženo chybou, kdy sněm na rozdíl od novinového článku Vojtěcha Šembery z 4. května 1848 zapomněl na barvu štítu, která podle reskriptu rakouského císaře Františka I. z 23. prosince 1807 patří do praporu. Je sice pravda, že v zemských barvách se nosily nebo byly vyvěšovány i zjednodušené prapory, které obsahovyly pruhy v barvách erbovních, tedy štítu a figury, ovšem v každém případě věta o schválení praporu a ještě k tomu se znakem je nesmysl. Prapor v podobě, kterou vyvěsil Jihomoravský kraj, vznikl na jiném sněmu, totiž na sněmu politické strany Moravané, jak si svůj sjezd vznešeně a účelově pojmenovala tato strana, snad aby vyvolala dojem mluvčích Moravy, a to v Kojetíně více než půldruhého století po roce 1848, totiž v září 2007. Stranický sjezd se sice usnesl na podobě praporu, ale má právo rozhodovat pouze o symbolech své strany, nikoliv svévolně inovovat odvěké symboly země. Tento výmysl tedy nemůže být ničím jiným, než praporem stranickým či klubovým. Je ostudné, že Krajský úřad Jihomoravkého kraje a volené orgány téhož kraje dávají veřejně na odiv neprofesionalitu, když dovolí nebo dokonce podporují matení veřejnosti prezentací spolkových či stranických symbolů na budově veřejné správy, respektive symbolů falešně vydávaných za zemské v podobě, která je v rozporu s ústavnosti České republiky. Společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními, jakož i s vlajkami krajskými a obecními je krajně nevhodné. Jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu výjimečný.Michal Hašek: Jsme hrdi na historii Moravy