Je věcí rozumnosti zdržovat se úsudku před plným poznáním věcí, zvláště pak slov a činů (Jan Amos Komenský, moravský pedagog, filozof a spisovatel 17. stol.)

Stanovisko osvětového spolku Za Moravu k názorovému guláši Moravské národní obce

Moravská národní obec si na vlastních stránkách protiřečí a odporuje sama sobě

Z usnesení Moravské národní obce ze dne 10. 1. 2008 uvádíme:

„Společná rada Moravské národní obce preferuje na akcích obcí pořádaných užívání bikolory v pořadí barev žlutá a červená, a trikolory v pořadí barev žlutá, červená a modrá. Jako znaku vpravo hledící zlatě a červeně šachovanou orlici v modrém poli se zlatou královskou korunou a zbrojí a s červeným jazykem nebo vpravo hledící stříbrně a červeně šachovanou orlici v modrém poli se zlatou královskou korunou a zbrojí a s červeným jazykem.“

Odůvodnění: „Doporučená žluto-červená bikolora a žluto-červeno-modrá trikolora odpovídají zlatě a červeně šachované orlici v modrém poli a symbolizují přihlášení se k markrabství moravskému a usnesení jeho sněmu. Stříbro-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí je uznávána pro svůj starodávný původ, vazbu na slovanskou podstatu Moravy i respektování platné legislativy českého státu, jehož Morava byla a doposud je svébytnou součástí. Užití kombinace barev, kde žlutá je nahrazena bílou, na vlajce nedoporučujeme pro střet s již užívanými vlajkami jiných států, a podobou tzv. protektorátní vlajky. Současné užití žluté kombinace na praporech a stříbrné ve znaku považujeme za přípustné a v souladu s pravidly vexilologie.“

Naproti tomu z jednání výkonného vedení Moravské národní obce: Pro sjednocení moravské symboliky a zamezení narušování důstojnosti a kulturnosti akcí pořádaných Moravskou národní obcí, budou nadále na těchto akcích používány pouze moravské vlajky vycházející z historické bikolóry, případně tzv. markraběcí standarty, tj. šachované orlice v modrém poli. Ostatní vlajky s moravskými motivy budou považovány za spolkové či klubové zástavy. Pokud dojde k situaci, že takovéto zástavy budou veřejně prezentovány jako moravské vlajky, jejich nositelé a propagátoři budou z účasti na akci Moravské národní obce vyloučeni.

Další obrat pana Krábka: „Každý Moravan má právo navrhovat a na veřejnosti nosit vlajku jakou chce.“ Současně si ale Moravská národní obec vyhrazuje právo určit pravidla, za jakých se budou tyto vlajky používat na akcích Moravské národní obce. Tyto akce organizuje a hradí Moravská národní obec a nese za ně veřejnou a zákonnou zodpovědnost. Proto jsou vítáni všichni, kteří přijdou „Den za Moravu“ podpořit. Nikdo nikomu nebude cenzurovat tvůrčí podobu vlajky s moravskými motivy, kterou si přinese. Tato vlajka však bude chápána jako jeho soukromá, případně klubová. Nikoliv tedy jako moravská.

A jaká byla skutečnost? Vladimír Novotný se snažil diskriminovat trojbarevné prapory tím, že jejich nositele vykazoval na konec průvodu a že je sundával z pódia jako nepatřičné.

Orientovat se v takovém guláši různých protichůdných prohlášení je docela dobrodružství. Na nezaujatého pozorovatele to však musí působit děsivě. Kterému z prohlášení Moravské národní obce se dá vlastně věřit?

Na ten pražský prápor okořeněný moravsko-německou orlicí mají názor podobný našemu i další občané. Dovoluji si citovat názor pana Romana Lukeše z jedné diskuse k článku o vyvěšování pražské vlajky na moravských radnicích z 5. 7. 2012: "Moravské národní cítění chápu a nic pro němu nemám, ale proč tedy ta žlutočervená, co je to za národní cítění? Podle toho co je v článku napsáno se tedy cítíte být moravským Němcem. Vždyť i v moravském znaku je červenobílá, tak kde jste vzali tu žlutou. Druhá možnost je, že na Moravě natolik milujete Prahu a tak jste použili její oficiální vlajku (ta je žlutočervená - převzato z barev znaku města) a dali si do ní svou orlici, ale tomu se mi už vůbec věřit nechce."

Názorový guláš podtrhuje rozdíl v tom, co Moravská národní obec propaguje, a v tom, co má na svých stránkách kako logo. Ačkoliv Moravská národní obec propaguje zlato-červeně šachovanou orlici, ve vlastním znaku používá překvapivě orlici stříbrno-červenou se zlatým obdélníkem na hrudi a tří černých písmen MNO v něm. Ještě překvapivější je prohlášení modré vlajky s bílo-červeně šachovanou orlicí za symbol Moravské národní obce. Vexilologický symbol Moravy si tedy Moravská národní obec chce uzurpovat pro sebe jako vlajku spolkovou, kdežto za moravský vexilologický symbol vydává nepovedený výtvor vzniklý v roce 2007 v hlavách členů politické strany Moravané, který byl opatřen znakem s šachovanou orlicí, to proto, aby vůbec bylo poznat, že by mohl mít nějakou spojitost s Moravou, avšak s šachováním odlišným od šachování moravské orlice.

Podobné kotrmelce provádí v oblasti moravské symboliky i Moravský národní kongres.