Erb Markrabství moravského jest orel bílý pod korunou zlatou v červené šachovnici a v modrém poli, kterýžto nepochybně od některých králův z národu slavanského pošlých dědí. Byla někdy Morava slavné a veliké království jak za času starých Markomannův, tak i potom za času slavanských moravských králův. (Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, český katolický duchovní, dějepisec a spisovatel, 17. století)

Stanoviska k symbolům Moravy

Znak Moravy

Znakem země Moravy je moravská orlice v modrém poli, tedy na modrém štítu vpravo hledící (z hlediska štítonoše) stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí (pařáty, zobákem, jazykem). Takto blasonovaná a definovaná moravská orlice je heraldický odborný termín heraldicky světově známý a proslulý, neměnný od svého vzniku do současnosti. Nic odlišného (i barevně) nemůže být nazýváno moravskou orlicí.

Vlajka Moravy

Za moravský prapor lze považovat pouze tzv. heraldický prapor, který je jednoznačně identifikovatelný jako moravský, je nezpochybnitelný jak z hlediska historického, tak i vexilologického, původní a nejstarší, symbolizující moravskou státnost. Na obdélníkovém modrém poli je červenobíle šachovaná orlice se žlutou zbrojí a žlutou korunou.

Za moravský prapor nelze považovat aktivisty svévolně propagované novodobé výtvory v barvách, které neodpovídají znaku Moravy ve vžité původní, tradiční a oficiální podobě a které proto musejí být doplněny nepatřičnými znaky se štítem, aby vůbec bylo možné tušit, o jaký prapor se vlastně má jednat.

Barvy Moravy

Barvy Moravy jsou odvozeny z hlavních tinktur zemského znaku, tedy z tinktury štítu a tinktur obecné figury na štítu. Barvy Moravy jsou tedy bílá, červená a modrá.

Hymna Moravy

Hymnou Moravy je píseň Václava Novotného "Jsem Moravan".

[Václav Novotný]

Nápěv podle Polenského sokolského zpěvníku společ., III. díl, 1904

1.

Jsem Moravan – toť chlouba má,

kdo, rcete, otčinu mou zná?

Kdo zná ten požehnaný kraj,

ten utěšený zemský ráj?

[: Ó Moravo – ty vlasti má,

ty země moje přemilá! :]

2.

Zde Rostislav, zde Svatopluk

mé drahé mluvy střehli zvuk.

Zde posvátný konával děj

na Velehradě Metoděj.

[:Ó Moravo, ó vlasti má,

tys dávnou slávou věnčená! :]

3.

Zde Olomúc, kde Jaroslav

byl potřel Tatar vrahóv dav;

zde Moravan vždy k boji stál,

když ve zbraň volal jeho král!

[:Ó Moravo, ó vlasti má,

tys krví otců svěcená! :]

4.

Zde každý kraj má nový div,

zde dobrodušný lid je živ.

Ten miluje svou Moravu

a dbá o její oslavu.

[:Jsem Moravan, k tomu se znám

a za vlast statek, život dám! :]