Stanovy osvětového spolku Za Moravu

Historie je nejznamenitější vynález a nejkrásnější odkaz Řeků (Niketas Choniates, řecký historik 12. - 13. stol.)

Spolek byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra české republiky 27. prosince 2012