Z TISKU

Moudřejší prý vždy ustoupí. Možná proto hlupáci tak rychle postupují (Johann Wolfgang Goethe, německý básník, spisovatel, dramatik a politik 18. - 19. stol.)

Z novin

Týden

Horácké noviny

Slovácký deník

Deník Právo

Přerovský deník

Rovnost

Lidové noviny

Právo

Z časopisů

Časopis Veřejná správa

Časopis Vexilologie č. 169 září 2013

Petr Sokol: Historické země mají (znovu) dostat své oficiální symboly