ZAJÍMAVOSTI Z VEXILOLOGIE

Zasvěcený člověk při pohledu na vlajku nevidí vlajku, ale sám národ, jeho životní prostředí, politické krédo, psýchu (Ing. Josef Česák, český vexilolog 20. - 21. stol.)

Vlajky bývalých států

Po změně režimu Jižního Vietnamu se změnila i vlajka, ta ale již neměla dlouhého trvání, Jižní Vietnam byl připojen k Vietnamu severnímu. Dlouhého trvání neměly ani dva africké státy, stejně jako jejich vlajky.

Bývalé a současné vlajky současných států

Zatímco vynikající státní vlajka Československa již oslavila sto let existence také díky tomu, že si ji po rozdělení Československa převzala Česká republika, některé nové vlajky samostatných států neměly dlouhého trvání.

Současná vlajka Běloruska barevně i symbolikou vychází ze sovětské éry. Původní vlajka samostatné Bosny a Hercegoviny, která byla spíše než vlajkou pouhým nosičem znaku, byla nahrazena správnou vexilologickou symbolikou.

Bývalá samostatná Makedonie změnila název státu i státní vlajku na nátlak Řecka, Jihoafrická republika po změně režimu.

"Země javorového listu" má od roku 1965 "vlajku javorového listu". Název Kongo nesou dva státy, název se občas liší přívlastky. Konžská republika nebo také Kongo (Brazzaville), bývalé Francouzské Kongo má vlajku od roku 1959. V letech 1970-1991 s názvem Konžská lidová republika používalo Kongo-Brazzaville tomuto názvu odpovídající vlajku s motykou a kladivem a žlutou hvězdou, aby se posléze vrátilo k panafrickým barvám.

Druhý stát s názvem Kongo, který je rozlohou značně větší oproti jmenovci, měnil často vlajku a změnil též název. Kongo (Leopoldville), později Kongo (Kinshasa), bývalé Belgické Kongo se v letech 1971-1997 nazývalo Zair nebo také Zaire. Po změně režimu v r. 1997 se Kongu-Kinshasa vrátil název Konžská demokratická republika. K některé z dřívějších vlajek se Kongo-Kinshasa vrátilo dvakrát, ale vždy s jiným odstínem modré.

Vlajky republik Ruské federace

Vlajky politických stran na Moravě

Vlajka Moravské národní strany vycházela z moravských barev uplatňovaných na počátku 17. století, kdy barvami Moravy byla modrá barva štítu a hlavní barva dvojbarevné orlice, tedy bílá. Moravská národní strana však na vlajce měla barvu nikoliv modrou, ale azurovou. Uprostřed vlajky byl emblém Moravské národní strany, na níž byla žluto-červeně šachovaná snášející se orlice útočící na hada.

Vlajka politické strany Moravané odhlasovaná na stranickém sjezdu 22. září 2007 v Kojetíně vychází z chybného právně nezávazného usnesení moravského zemského sněmu z roku 1848 o tinkturách znaku, které však nevešlo v platnost. Vlajka politické strany Moravané paradoxně neobsahuje ani moravské barvy ani moravskou orlici ve znaku uprostřed, nýbrž orlici žlutě a červeně šachovanou.

Návrh na prapor politického Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko byl předán do ruky nově zvolenému předsedovi JUDr. Janu Kryčerovi v červnu 1991 na sjezdu hnutí v Brně. Ani on ani nikdo druhý se však návrhem na prapor hnutí nikdy nezabýval.

Změny praporů měst, obcí

Změny praporů městských částí