Nemáte-li odpověď na argumenty druhého, není úplně vše ztraceno - stále mu ještě můžete vynadat (Elbert Hubbard, americký spisovatel a filozof 19. a 20. stol.)

Moravské hnutí, jak je možná neznáte

Způsob komunikace některých představitelů nebo členů moravského hnutí

Jedním z důvodů, proč vznikl spolek Za Moravu, bylo šíření bludů z oblasti historie a s ní souvisejících oborů. Jako patrioti Moravy pokládáme moravské vlastenectví samozřejmě za užitečné. Ovšem styl činnosti, kterou v poslední době vyvíjejí promoravská politická uskupení a na ně napojené zpolitizované moravské spolky, dělá Moravě spíš medvědí službu. Však se to také projevilo na poklesu volitelnosti nástupců někdejšího úspěšného moravského hnutí. Nástupci dříve parlamentního hnutí se dnes potýkají s volebními výsledky v řádu desetin procenta. Tento obrovský propad má pochopitelně svoje příčiny. A není to jen hrubá neznalost historie Moravy a vůbec problematiky kolem Moravy. Je to také hrubý způsob projevu některých představitelů nebo řadových členů těchto organizací.

Když se výsledky činnosti moravských aktivistů staly terčem kritiky ze strany veřejnosti nebo tisku, nenásledovala náprava, následoval neslušný protiútok. Když byli i ze strany moravských patriotů moravští aktivisté přátelsky upozorněni na jejich chyby nebo činnost, která se stále předmětem kritiky, následovalo totéž. Žádná racionální debata, ale hysterická reakce, kde emoce jsou vším a argument ničím.

Nyní je možno podívat se na způsob komunikace aktivistů konkrétně. Na informaci, že existuje přijatelná verze moravské vlajky, která je odsouhlasená místopředsedou České vexilologické společnosti a členem expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR, jejíž histotickou a vexilologickou nezávadnost potvrdili i další dva členové tohoto podvýboru, zatímco soukromý výtvor politické strany Moravané odsoudili jako po všech stránkách nesprávný všichni, odpověděl tehdejší úřadující předseda strany Moravané Jiří Svatopluk Novotný opravdu "diplomaticky": „Ty čechistický kriple, nezajímá mě, co ti podepsali čechistické svině v praze, a nezajímá mě vůbec nic z tvých blitků, poslední varování!!! ještě jeden mail z tvých pracek a jde to na policajty, ignorante zasrané!" O něco dříve Jiří Svatopluk Novotný odepsal také velmi zdvořile: "Ne, to budeš mět ty, idiote, až mi dojde trpělivosť. Zatims hřešil na to, že su dobrák, ale to se brzo změni, esi mě budeš dál nasirat dopisama, co NECHCU!!! Kapiš to, idiote?" Po upozornění na nevhodnost tohoto způsobu komunikace odpověděl kritikům, že "piští v přívalu svého ega".

Podobně přívětivý byl i k dalším kolegům s jiným, než "žlutočerveným" názorem. Odpověď na upozornění o chybějící barvě štítu a na návrh kompromisu: "táhněte k čertu, vy starý vole, a už mi nikdy nepište" nejpřesněji vystihuje "zájem" o zbytek Moravy a jeho mínění. Citovaná slova jsou prakticky jedinými argumenty propagátorů žlutočervené symboliky.

Toto byla názorná ukázka úrovně komunikace těch, kteří chtějí lézt do politiky a zastupovat občany a chtějí mít slovo v diskusi o podobě symbolů Moravy. Mohu je ubezpečit, že v politice tímto stylem určitě prorazí a získají si sympatie voličů.

Úplně popletené to v hlavě měl Miloslav Kovář, který zřejmě ani nevěděl, o kterou verzi vlajky se jedná: "Pražská vlajka nám múže políbit prdel!! Nové vlajky navrhujte, ale tu, která v současné době prezentuje odpor proti Praze a pragocentrizmu a a sjednotila Moravu nechte na pokoji. Pánové stáhněte krovky! Kde jste byli když se rozjížděla vůbec nějaká. Olšanský polétech přichází s verzí pražské vlajky, ale stejnou mají Č. Budějovice. Skutečně rozbíjíte jednotu a jestli vám to nedochází, otevřeně vám řeknu - Jděte do prdele!! Váš návrh je pěkný, možná to bude státní vlajka Moravy někdy, až si ji společně vydobudem. S vámi jako rozbíječi to však půjde složitě. MiK"

V tomto stylu zdařile pokračovali i další členové moravského hnutí. Tomáš Skoumal ze Spolku Moravanů Šumperska, mimochodem člen Moravské národní obce, odpověděl na kritiku podoby vlajky následovně: "...ale stále je to lepší než být na hlavu. Jste nemocný chudák, který si to odmítá připustit. Začínáte být známý, bohužel jako největší šašek moravského hnutí." Také jeden z těch, kteří nehodlají diskutovat nebo naslouchat. Jedna blbost už přece byla jednou odhlasována, tak není co řešit. Diskusi na diskusním fóru strany Moravané se 9. září 2011 proto snažil uzavřít slovy: "Otázka vlajky je zde vyřešená stanoviskem strany Moravané. Podle mě, jako nečlena strany, nemá smysl pokračovat v ničem nevedoucí diskuzi (a doporučuji její uzamčení, resp. smazání)."

Další z aktivistů to vzal obšírně i s pravopisnými chybami, snad aby o ničem nebylo pochyb: "Panové Žaludku a Olšanský, moc vás neznám, vím o koho asi jde. Budu se snažit být trochu slušný, ikdyž si to vůbec nezasloužíte. Na vás platí pořekadlo: Na hrubý pytel, hrubá záplata. Dva roky ničíte práci široké masy poctivých Moravanů. Byli jste mnohokrát upozorňování, že vaše konání v současné době není vhodné, bylo vám to tisíckrát logicky vysvětlováno. Vy pořád melete svou, vy necítíte, že rozvracíte poctivé moravské snažení? Tajná služba by nevymyslila lepší rozbíječskou akci. Většina promoravsky smýšlejících lidí se současně velmi tvrdě staví proti vašim aktivitám. Vy jste oba dva opravdu nebezpeční psychopati, patříte do blázince. Řečeno po moravsky, jste strašná telata, vidly do řiti a běžte si bučet na louku do lesa, ani ty moravské stromy to nevydrží a spadnou na vás, aby zničili to vaše bučení. Jestli budete na Javořině, vezmu tu největší olšovou hůl a budu vás mlátit po těch vašich tupých makovicích, až se v nich konečně rozbřeskne. Kdyby byl nyní sjezd a na něm třeba 102 delegátů z celé Moravy a vy tam byli, nechal bych postavit dragounskou uličku, na každé straně po 50 delegátech s tím, že kdo chce, tak si může bouchnout, ale pouze jednou. Jsem přesvědčen, že by jste ji neproběhli, tak je na vás většina slušných a poctivých Moravanů nasraná. Dva roky si nedáte říci, výtky vůči vám mají logiku a racionálnost a vy jste doslova hysterizování jakousi mystickou drogou. Jste hulváti a blázni, kteří škodí Moravě. Na vás oba platí na 1000 % rčení, největší katastrofou je srážka s blbcem a vy jste dva, takže to je doslova tornádo. Běžte tedy tornádovat někam jinam, třeba pan Žaloudek do nemocnice ve Zlíně, pan ředitel se na něj "velmi těší". Bernard FRANTA."

To však nebylo všechno. Reakce v podobném stylu obdržel za odborné stanovisko, které bylo vyžádáno jedním z aktivistů, i tehdejší ředitel Moravského zemského archivu.

Zdá se, že ultramoravští aktivisté pochopili perfektně, jak propagovat Moravu. Proto lze doporučit těmto promoravským kruhům, aby získaly více takových "diplomatů", "úspěch" pak bude zaručen. To si potom i ten nejzarytější zastánce zemského zřízení musí pomyslet: "Moravo! Jaké to koňstvo plodí půda tvoje? To aby se člověk styděl za to, že je Moravan. No než taková Morava, tož to raději žádná."

Další příspěvek z 26. listopadu 2011 svědčí o učenosti patriota ze Znojma: "Bude lepší raději nereagovat. Každý si může vytvořit vlajku vlastní a prohlašovat, že je moravská. Jde hlavně o tu která se podaří prosadit..."

Další perly učenosti Moravské národní obce jsou vybrány z diskuse na stránkách Moravské národní obce, kdy redakce stránek Moravské národní obce 22. října 2012 napsala: "1) Privilegium z roku 1462 bylo stvrzeno již v 15. století, ne až roku 1628. 2) Privilegium z roku 1462 je platné. 3) Stříbrno-červeně šachovaná orlice je neplatná, i když ji definoval zákon ČSR. Orlice v erbu ČR nevyslovuje Moravu." Podle "odborníků" z Moravské národní obce bylo údajně privilegium stvrzeno již v 15. století, dosud však nevysvětlili, proč se tedy několik století vůbec nepoužívalo. Rovněž "odborníci" z MNO považují přechodný stav z let 1915 až 1918 za "definitivní", nikoliv ten, který platil několik století před a více než sto let po tom tříletém období válečných zmatků.

Jestli se někdo domnívá, že jde o minulost, je na omylu. Přestože bylo moravské hnutí vyzváno k umírněnějšímu způsobu vyjadřování, nenávistné výlevy pokračují. A to jenom proto, že ultramoravským radikálům není po chuti, když má někdo jiný pravdu. Dokonce i Josef Pecl se snížil k odpovědi: "Nu což, všecko marno...BĚŽ DO PRDELE !!!" To však zdaleka nedosahuje ubohosti dalšího noravského pseudoaktivisty. Jistý Franc Brjazyna z Rajhradu se vyjadřuje ještě na přelomu října a listopadu roku 2022 takto: "Poslóché, haž ti potkám, dostaneš vode mě direkt. Protože to potřeboješ jak sůl, jak sůl." Vybráno z dalšího debatního dopisu: "Ty si koleduješ... Řekl sem, nepiš ně už. Tam to mělo skončit, částečný konsensus by (mně) stačil, já nemám moc gdy se dohadovat. Nedál sis říct, a ešče si přisazuješ... Seš umanutý mimoň a projektuješ na mě své vlasní postižení... Lituju, že sem ti z důvěrou dál pro to prostor. včíl sem teda narazil aji já. Mě ale beztrestně urážet nebudeš, mě né, to nepůjde, kamo. Argumenty? Poučné citáty? Děkuju, nechcu, o nic takového sem nežádál a "argumenty" to nejsou. Debata? Debata rovná se poučování? Jdi se vycpat a... dávej na sebe pozor." Další z výplodů agresivního mozku měl tuto podobu: "Tak to by stačilo. Ty chudáku, je to právě naopak. To ty si léčíš nejaký komplex - či je to ešče neco mnohem horšího? Duševně chorý seš scela evidentně. Místo omluvy za osobní napadání dál "taktně" zapomínáš, že's mě netaktně urážel - jenom pro moje iné názory, a to ve věcách nepodstatných. Menuješ to "reagováním" a urážet že mě měly "informace z historie"??? A to o mém primitivismu, nedovzdělanosti apod., to bylo co?! A furt to nekončí... Takže: nehleďa na tvůj pokročilý věk, ty kriple, budu ti inzultovat při první příležitosti a bez většího varováňá... Na duševního mrzáka nic iného neplatí. Je potřeba to vyřešit ručně, dyž to (opakovaně) nende verbálně. Jag z malým děckem prostě. Moravě zdar! Franc."

Že by si propagátoři falešné vlajky prostudovali dějiny Moravy a jejích symbolů nebo že by si dali říci, když už toho moc nevědí, zřejmě nelze očekávat. Jistý Jiří Máca, takzvaný moravský patriot, samozřejmě na facebookových stránkách smazal názor vyvracející jeho mylné představy, slušně sdělil, proč takovému názoru prostor neposkytne, bohužel nepřišel s žádným argumentem podporujícím jeho představu. Jediné, na co se zmohl, byla veřejná žádost o sběr případných pomluv z oblasti soukromého života na nositele jiného názoru.

Od tohoto způsobu vyjadřování se příliš neliší ani článek šumperského Tomáše Skoumala, jehož písemný projev však příliš nenasvědčuje, že by se jednalo o vzdělaného jedince, o čemž mimo jiné svědčí i skutečnost, že má mezery v oblasti historie moravských symbolů, což by se dalo v případě snahy a zájmu napravit. Jeho výlev v lednu 2023 na stánkách Moravský národ vskutku neměl s odborností nic společného, s nenávistí však poměrně mnoho. Proč nepředvedl odborný písemný projev, by měl vědět především on sám. Když už má tu drzost obviňovat někoho z lží a polopravd, měl být konkrétní. K tomu však už odvahu neměl. Asi proto, že jeho pseudoargumenty lze hravě vyvrátit a hned by bylo jasné, kdo ve skutečnosti lže. Tomáš Skoumal sice může vršit hromady hnoje až do nebe, ale tím z nich zlato neudělá.

"Dostaneš po tlamě" je asi tak jediný pádný argument, na který se zmohl již mimo oficiální diskusi moravský ultraaktivista Mgr. Ondřej Mlejnek Ph.D. z Moravského zemského hnutí a předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko, který se ve středu 6. září 2023 v 17:00 zúčastnil přednášky doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D. v budově Veřejného obhájce práv v Brně na téma Znaky a vlajky Moravy. S přednáškou doc. Koudelky byl nejspíš spokojen, neboť ten čerpá převážně z prací oněch moravských aktivistů, v kterých více či méně překrucují historická fakta. Neunesl ale, když v závěrečné diskusi během 10 minut člen osvětového spolku Za Moravu, který se symbolikou Moravy zabývá asi 33 let, uvedl na správnou míru mýty kolem privilegia Fridricha III. kolující mezi moravskými aktivisty a mýty kolem moravských barev. Na rozdíl od přednášejícího, který si v klidu a určitě i se zájmem vyslechl pro něj pravděpodobně nové nikoliv běžně známé informace, Mgr. Ondřej Mlejnek se po přednášce ve vestibulu budovy při obhajobě podvodného jednání Moravské národní obce začal vyjadřovat již citovanými slovy agresivně na adresu diskutéra, který ctí tradiční moravskou symboliku a upozorňuje na bludy, kterými Moravská národní obec ohlupuje veřejnost. Ondřej Mlejnek tak názorně předvedl způsob "argumentace" moravských aktivistů snažících se prosazovat jejich výtvor lživě vydávaný za moravskou vlajku.

Čestné místo mezi výrazivem z diskuse moravských aktivistů zaslouží reakce člena politické strany Moravané Bc. Jiřího Zvoníčka, kterou snad ani netřeba komentovat: "... vy dvě skety a kurvy sionistické, odporné a jedovaté, nebudu nazývat ináč, než Klaun a Pindík! Jak vás potkám, tak si to s vama vyřídím ručně!!!"