ZPRÁVY Z VEXILOLOGIE

Vexilologie jako taková je součástí státovědy, ústavního a mezinárodního práva (Ing. Josef Česák, český vexilolog 20. - 21. stol.)

Obce chtějí své symbolyV roce 2012 byla vydána čtyři rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové, kterými bylo uděleno 169 znaků a 175 vlajek cekem 178 obcím, z toho šesti městům a třem městysům.

V roce 2013 byla vydána tři rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové, kterými bylo uděleno 81 znaků a 87 vlajek cekem 87 obcím, z toho čtyřem městům a třem městysům.

V roce 2017 byla vydána dvě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka, kterými bylo uděleno 111 znaků a 127 vlajek celkem 129 obcím, z toho šesti městysům a pěti městům.

V roce 2018 byla vydána tři rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, kterými bylo uděleno 195 znaků a 211 vlajek 214 obcím, z toho třem městysům a pěti městům a třem městským částem.

V roce 2019 byla vydána čtyři rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, kterými bylo uděleno 84 znaků a 94 vlajek celkem 95 obcím, z toho jednomu městysu a šesti městům a dvěma městským částem.

V roce 2020 byla vydána dvě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, kterými bylo uděleno 77 znaků a 82 vlajek celkem 93 obcím, z toho jednomu městysu a dvěma městům.

V roce 2021 byla vydána tři rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, kterými bylo uděleno 107 znaků a 119 vlajek celkem 121 obcím, z toho třem městysům a šesti městům.

V roce 2022 byla vydána tři rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Adamové Pekarové, kterými bylo uděleno 83 znaků a 94 vlajek celkem 95 obcím, z toho třem městysům a sedmi městům.

Vexilolog z České republiky oceněn v Kapském Městě

Na XVII. mezinárodním vexilologickém kongresu konaném v roce 1997 v Kapském Městě získal cenu Vexillon udělovanou Mezinárodní organizací vexilologických asociací (Fédération internationale des Associations vexillologiques, FIAV) jako první český vexilolog Ing. Aleš Brožek za publikační činnost, konkrétně za sestavování a každoroční vydávání Bibliografie vexilologických knih a tabulí.

Vexilolog z České republiky oceněn v Buenos Aires

Na XXI. mezinárodním vexilologickém kongresu, který se konal na přelomu července a srpna roku 2005 v Buenos Aires, obdržel vexilolog Ing. Petr Exner cenu Vexillon udělovanou Mezinárodní organizací vexilologických asociací (Fédération internationale des Associations vexillologiques, FIAV). Vexillon je udělován jednou za dva roky při příležitosti konání světového kongresu za nejdůležitější příspěvek světové vexilologii v průběhu dvou let předcházejících kongresu.

Cena byla udělena za dlouholetou práci pro českou komunální vexilologii, činnost v expertní skupině parlamentního podvýboru a publikaci kompletního soupisu komunálních vlajek České republiky v tištěné i elektronické podobě na internetu. Vexillon je tak oceněním nejen pro držitele samotného, ale i pro parlamentní podvýbor, který důsledně a dlouhodobě dbá o odbornou správnost, unikátnost a nezaměnitelnost komunálních symbolů v České republice.

Petr Exner (*1950), člen České vexilologické společnosti, člen expertní skupiny pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky, pracoval na Univerzitě v Hradci Králové. Zařadil se tak mezi deset světových vexilologů, kteří toto ocenění získali od roku 1989, kdy Australská vexilologická společnost (Flag Society of Australia) udělování Vexillonu iniciovala.

Dva vexilologové z České republiky vyhlášeni za členy FIAV

Na XXIII. mezinárodním vexilologickém kongresu, který se konal v roce 2009 v japonské Jokohamě, byli vyhlášeni dva čeští vexilologové Ing. Aleš Brožek a doc. Ludvík Mucha vyhlášani za členy Mezinárodní organizace vexilologických asociací (Fédération internationale des Associations vexillologiques, FIAV).

Vexilolog z České republiky oceněn v San Antoniu

Na XXVIII. mezinárodním vexilologickém kongresu, který se konal uprostřed července roku 2019 v San Antoniu ve státě Texas, bylo uděleno vexilologovi Ing. Petru Exnerovi ocenění "Fellow of The Vexillological Association of The State of Texas".

1. celostátní kongres SVS

V pátek 30. srpna 2019 proběhl v konferenčním sále Slovenské národní knihovny v Martině na náměstí J. C. Hronského. 1. slovenský vexilologický kongres. Celodenní program, který zahájil předseda Slovenské vexilologické společnosti MUDr. Tomáš Balhárek, PhD., obnášel 15 přednášek na vexilologické téma. Z nejzajímavějších témat lze jmenovat Spomienky na tvorbu štátnej vlajky a štandardy prezidenta Slovenskej republiky (1990 - 1993) (L. Vrteĺ), Návrhy a vývoj vlajky 1. Českoslocenské republiky (P. Exner), Jak Milan Rastislav Štefánik navrhoval vlajky (A. Brožek), Symboly Slovenska (1939 - 1945) (R. Klimeš), Neznáme návrhy štátnej vlajky Slovenského štátu a štandardy prezidenta Slovenskej republiky (L. Vrteĺ), Česká a slovenská cesta ke komunálním vlajkám (K. Huk), Proces udělování obecních symbolů v České republice) (P. Exner) a Kniha znalostí o všech královstvích - vexilologický pramen ze 14. století (V. Liščák). Program byl završen ve večerních hodimách společným setkáním účastníků konference v lokálním pivovaře v Hotelu Victoria v Martině, místní části Stráne.

7. celostátní kongres ČVS

Ve dnech 4. až 6. září 2020 uspořádala Česká vexilologická společnost ve spolupráci se Státním okresním archívem ve Frýdku-Místku 7. celostátní kongres České republiky. Kongres proběhl v konferenční místnosti okresního archivu na levém břehu řeky Ostravice, tedy v Místku, moravské to části dvojměstí. Byl věnován stému výročí vzniku vlajky Československa a stému výročí narození renomovaného heraldika a akademika Mezinárodní heraldické akademie plukovníka Jiřího Loudy, dr. h. c., nositele medaile Za zásluhy.

Díky technologickým možnostem účastníky kongresu oslovil v přímém přenosu prezident Mezinárodní federace vexilologických společností (FIAV) Dr. Žejlko Heimer z chorvatského Záhřebu. Prezident FIAV vyzdvihl zásluhy české vexilologie a připomenul světovou úroveň českých vexilologů i průkopnickou činnost pražského Vexilologického klubu založeného v roce 1972 a jeho významu v tehdejším východním bloku. Nezapomněl pochválit skvělý návrh československé vlajky od Jaroslava Kursy, který se ukázal jako velmi úspěšný a československá vlajka se stala jednou z nejrozpoznatelnějších vlajek světa. Prezident FIAV vyslovil rovněž obdiv na adresu heraldické a návrhářské práce plukovníka Jiřího Loudy, jehož význam pro českou i slovenskou vládní a obecní heraldiku a vexilologii je monumentální a jemuž se dostalo výrazného ocenění na Západě, zejména ve Spojeném království již za jeho života.

Jednou z akcí byla v sobotu odpoledne exkurze na radniční vyhlídkovou věž Nové radnice v Ostravě a na prezentaci vlajek městských částí Ostravy na postranních traktech radnice, kde jsou tyto vlajky trvale vyvěšeny.

Dva vexilologové z České republiky oceněni v Lublani

Na XXIX. vexilologickém kongresu, který se konal ve druhé čtvrtině července roku 2022 ve slovinské Lublani za účasti 81 vexilologů z 27 zemí světa, byla předána Cena Whitneyho Smithe za nejlepší prezentaci Kryštofovi Hukovi a cena Vexillon Romanovi Klimešovi za příspěvek do Encyklopedie českých právních dějin.